Auteur: Wik

vier weken terug en heen…

Het heeft dan ook iets weg van de vele spiegels die men JU kan voorhouden.
20090328-1238243530N0803mare791
Het aardse tranendal in een notendop. Weliswaar op een Griekse tragedie geschoeid maar toch…
De tegenhanger van het Elektracomplex. Gespeeld voor en door het Volk.
Bert Bunschoten, Karlijn, Minke, Joep en Wigbolt Kruijver. Het Volk wat structureel wordt gesubsidieerd. Door het ministerie van OCW. ‘t Zal wel voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan. Moeilijk voor te stellen dat mogelijk een onderafdeling Welzijn zou kunnen vertegenwoordigen. Want de zaal was vol. De kaarten waarschijnlijk uitverkocht. En vier heren die zich een maand in de tijd vergist hadden. Nu alvast een voorproefje probeerden tot zich te nemen, terwijl de datum van 28 maart nog vier weken verwijderd is.
En met wat stom en zinnig gelach van deze zaal afscheid namen.
Een relatieve tragedie in eenzelfde notendop. Want het Volk speelt. En als het Volk speelt heb je mensen die dit geweldig vinden of een keer zien en nooit meer terugkomen. Alsof de pest hen heeft achterhaald.
Een pandemie tot een grote ontvolking leidt.

Het Volk heeft zich in het verleden wel vaker aan klassieke toneelstukken vergrepen. Dit seizoen maakt het gezelschap korte metten met een Griekse tragedie. Wie kent niet het verhaal va de gedoemde Oidiepoes, een kind met klompvoetjes voor dood achtergelaten in een woestijn en als man geliefd heerser over Theba. Een rijk wat groeit en bloeit totdat de goden het welletjes vinden en met de vernietigende pest, dood en verderf komen zaaien.

Het orakel van Delphi dat wordt geraadpleegd. En de woorden liegen er niet om:

Jongen, ‘k heb weinig goeds te melden
Uw vader moet het zwaar ontgelden
Ofwel: GIJ ZULT HEM DODEN!
Aldus voorspellen mij de goden
En voorts kan ik u nog ontvouwen
Gij zult Uw moeder trouwen
Haar diep beminnen en haar dekken
En nageslacht bij haar verwekken
Da’s al wat ik u melden kan
Draagt thans uw lot en wordt een man

Een rector die welkom wordt geheten, zijn dochter op zijn voorspraak een hoofdrol geritseld, een docent met een alcohol probleem en een docent met en psychiatrische achtergrond weten het spel van de rector die broodnodige handen en voeten te geven. Het gewicht van de docente handvaardigheidvakken waarbij een mogelijke carri”re bij het beroepstoneel verloren gaat, juist door haar ontluikende belangstelling voor de rector. Boy genaamd. Terwijl zij onder de naam Kim gebukt gaat. En Praxis en Taxis waarbij de koppen van Geer en Goor zich op een stok over de toneelvloer heen bewegen.

Vol met vondsten. Zowel taalkundig als in het spel. Want een ander citaat wil ik JU absoluut niet onthouden. “Dat onze keus op Oidiepoes is gevallen ligt natuurlijk voor de hand. Welke jongen zou immers niet graag met zijn moeder willen trouwen” En dan is het natuurlijk logisch dat de vader eerst even uit de weg dient te worden geruimd. Dit alles lukt Oidiepoes en dat maakt hem tot een echte held.”

Aike Dirkzwager tekent ook nu weer voor de Regie. Ooit mochten wij hem aanschouwen las kroegbaas in het stuk ‘Gebakken Meeuw’. De verve waarmee hij deze rol toen inhoud wist te geven, ging verder dan de platte tekst van de borrel en het stukje worst waarmee die kroeg in de hemel was uitgerust. Het klaar en actie was Wigbolt luid in zijn oren gefluisterd.

En de actie kwam.
De actie zag.
De actie overwon.

Maar mogelijk is dat dan weer uit een ander stuk.
Zoals ook het navolgende een veelheid van vooronderstellingen doet vermoeden…

Therapie

Anders heen.

Groepstherapie
Gezinstherapie
Partner Relatie Therapie
Partner Weg Therapie
Psychotherapie

Rouw

Psychotherapie
Andere partner terug therapie
Andere partner relatie therapie
Ander gezin therapie
Andere groepstherapie

Gewoon terug.

Want ook wij gingen heen. En ik kan niet veel anders zeggen dan dat wij gelouterd huiswaarts keerden. Alweer voor de zoveelste keer. Omdat ooit Lex en Gerda veronderstelden dat…

En daarom doen we dit! Al jaren!

Zaterdagavond! Maar toen was het anders. Een andere zaterdagavond. Bij het Volk.
En die tekst was even voor dat wikswegen het web liet voor wat het was.

Een ongekend element. Een glasvezelkabel. Een kwestie van die nullen en enen. Nu , aan het einde van de maand maart 2009, dan nog voor even terug in de tijd. Als het ware om de draad weer op te pikken. Een leidraad. Omdat ook Pasen probeert zich zo zoetjesaan een plek te verwerven. Het paasbest zich tegen de tijd keert. Crisis h””! Straks net als Haarlemmer Olie:
overal goed slecht voor. Doemdenkers en therapeuten, hypochonders en therapeuten, chaoten en therapeuten, manusjes van alles en therapeuten, kunstfluiters en therapeuten en voor je het goed en wel beseft begeleiders en therapeuten. Opdat de crisis overwonnen wordt. Iedere gek zijn of haar eigen ‘personal coach.’ Vanwege de rechten die wij hebben. En de plicht die daar aan te koppelen valt. Lijkt mij ook nog een leuke…

voor een andere dag, dat andere moment, van straks… die lach! Dag!