artificieel

Doelen stellen. Prioriteiten stellen. Piketpaaltjes uitzetten. Doelen bij gaan stellen. Prioriteiten bij gaan stellen. Piketpaaltjes verder uitzetten. Prioriteiten tot nader order aanhouden. Piketpaaltjes verwijderen. Doelen gaan het ronde archief in. De tent wordt, tot nader order, aangehouden. Andere doelen stellen. Andere prioriteiten aangeven. Andere prioriteiten stellen. De vraag stellen: zijn er voldoende gelden…”! De tent wordt opgeheven. Alle betrokkenen worden bedankt! Eenieder zoekt zijn of haar eigen weg. Zelfs de piketpaaltjes blijken, uiteindelijk, van nul en generlei waarde.
Wat de een als waardevol betiteld, blijkt voor de ander van die nul en generlei waarde te zijn. Waar de een, vanuit zijn opvoeding nog een zekere beleefdheid naar voren weet te brengen, gaat de ander ‘rücksichtlos’ aan de persoon van de ander voorbij. Zelfs de vraag: ‘wie was hij dan”‘ laat hij stomweg passeren. Hij heeft daar gewoon niets mee. Voor hem is de ander dan ook duidelijk. Lucht.
Waarmee te leven valt. Waarin te leven valt. Net zo vanzelfsprekend als het broodje kaas, wat zonder enige belemmering naar binnen glijdt. Hij kauwt erop en staat nauwelijks stil bij de smaak van dat zo gezonde broodje. Althans, dat is wat hem wordt voorgehouden. Het eten van snacks wordt nu eenmaal van alle kanten afgeraden. Overgewicht, een te hoog cholesterol dan wel een te hoge bloeddruk, kennen, in de huidige tijd, hun eigen wetmatigheden. En waar de wet matigheid voorschrijft, lijkt het gaspedaal wel een eigen leven te gaan leiden. Ook hij moet nu eenmaal zijn overvloedige stress zien kwijt te raken. En wat is dan niet prettiger dan het pedaal van zijn Porsche Cayenne nog wat dieper in te trappen” Met felle, knipperende en doordingende lichten dwingt hij zijn medeweggebruikers naar de andere baan. Opzij is constant voor hem van toepassing. Een ringtone maakt gebruik van de gelegenheid. Een andere dwingeland. Vergeefs probeert hij een blik te werpen op het schermpje. Onbekend geeft dit aan. En dat wekt juist zijn nieuwsgierigheid.
En wat gebeurt er dan”! Ja, die vraag laat zich niet direct beantwoorden. Ieder mens is nu eenmaal zijn eigen opgaaf. Het geeft geen pas om die vraag uit de weg te gaan. Toch bekruipt mij de laatste een onbehaaglijk gevoel. En waar ik schertsend stel wel te willen kiezen voor de winterslaap, kan ik me niet geheel aan dit verlangen onttrekken. Het heeft dan ook veel weg van een wensdroom. Het neigt ook naar een antwoord op de vraag of ik het in mijn verleden allemaal wel zo goed heb gedaan. Waar ik grote steken heb laten vallen. Was ambitie mijn drijfveer” Wilde ik,op mijn manier, carrière maken” Heb ik me daar, in zekere zin, voor in de schulden moeten steken. Is nu de tijd gekomen om die schulden in te lossen” Wat rest momenteel nog van de overtuigingen die ik toen was toegedaan” In hoeverre is het lot van die toenmalig minder bedeelde er op vooruit gegaan” Deed die eerder de ontdekking dat ik de plank, toen, volledig missloeg”
Alles in de tijd van toen. De slaapkuren die vicieuze cirkels dienden te doorbreken. De Amythal die zorgdroeg voor regelmatige labcontroles, de pillen, de poeders en de drankje die, mogelijk, van invloed zouden kunnen zijn op de zieke geest. De levende zombies die zich daarna voordeden. Mensen die niet alleen de weg maar ook zichzelf kwijtraakten. De experimenten met Antensol decanoaat. Gegeven per injectie. De mensen die zich als proefpersoon opgaven en de hoop die soms de grond in werd geboord. Omdat het gewenste effect achterwege bleef. Met tentamen suïcides als gevolg. En onbegrip vanuit de omgeving. Zelfs van de hulpverleners.
De vraag naar zorg neemt toe. Het aantal chronisch zieken stijgt. En Nederlanders worden steeds ouder. Ook zijn er meer en duurdere medische technieken om ons een betere kwaliteit van leven te bieden. We maken met zijn allen dus meer en langer gebruik van de gezondheidszorg.
Dat klinkt bijkans als een verwijt. Dat is dan ook een verwijt. Ga eens wat meer zelf dokteren. Ga aan jezelf sleutelen. Leef eens wat bewuster. Sla eens een keer of wat een second opinion over. Doe wat aan je overgewicht! Besef dat ieder pondje door het mondje gaat. Sta eens stil bij de kosten die pharmaceuten, medische ontwikkelingen van apparatuur en alles wat daar dan weer omheen hangt kosten. Je praat over ettelijke miljarden. Die voor een belangrijk deel weer worden geïnvesteerd. In nog betere, nog meer overnemende of nog meer andersoortige onderdelen…
Op 1 januari 2012 verandert daardoor het een en ander in de zorg. Dat heeft gevolgen voor wat er wel en niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Wilt u weten wat er precies verandert”
BETAALBARE ZORG

daar doen we het voor

en wederom geen plaatjes!