ART ZNSTD

ART ZNSTD staat op de folder. Een uitgelezen gelegenheid om op het terrein van de voormalige munitiefabriek op het huidige Hembrugterrein een blik te gaan werpen. Waarbij vele vormen van kunst worden aangeboden. En waar in de voormalige torpedofabriek van velerlei kunst deelgenoot te worden. Maar dat niet alleen, het industriele karakter van deze fabriek waar ooit een eigen Hembrughalte te vinden was, geeft ook een beeld van iets desolaats. Waarbij de oude kleuren, de borden die iets aangeven omtrent de bestemmingen en het grote aantal gebouwen dewelke in diverse vormen van verval verkeren juist dat desolate gevoel stemmig weten weer te geven. En waar ik mijn blik hoofdzakelijk omhoog richt. Want de hallen worden dit keer gebruikt om de bezoeker de gelegenheid te geven zich te richten op de kunst die kunstenaars van diverse pluimages naar voren weten te brengen. Schilderkunst en fotografie, sieraden en keramiek, hoeden terwijl de petten het dit keer af laten weten, installaties die door vorm dan wel het ontbreken van kleur de argeloze bezoeker op een dwaalspoor weten te zetten. En dat alles gelardeerd met kramen waar oersoep wordt aangeboden, de afzet van bieren een dorstig keelgat weet te vullen en waar, mogelijk door het druilerige weer, menig bezoeker zich vergaapt aan die eerder genoemde beelden. Dus wordt het vandaag een zekere potpourrie. En wanneer er bij dit laatste woord golfjes tevoorschijn komen waag ik het toch om juist dit woord te laten staan. Het blijft nu eenmaal mijn formule om met woorden om te gaan gelijk het mij behaagt. Gelijk een Koning dan wel Koningin het heeft behaagd een zeker iemand van een lintje te gaan voorzien…


IMG_2265


IMG_2280


IMG_2285


IMG_2292


IMG_2267


IMG_2266