angst deel zoveel te delen

Als iemand beweert dat ik hem knijp, zal ik dit glashard ontkennen. Maar als ik in mijn hart zou laten kijken, denk ik dat de ander een oprecht ander ‘iets’ voor ogen komt. Ik knijp hem met een zekere regelmaat. Maar laat dit niet direct naar de oppervlakte borrelen. Want ik ben dan bang dat ik me ga gedragen als een schuw musje. En de laatste die daarop zit te wachten ben ik zelf. Zo! Dat is er uit en ik kan me nu verder met een wezenlijke vorm van rationalisatie gaan bezigen. Wat ik dan ook van harte doe. Het is weer eens het oude, bekende onderwerp: angst.


iGer.nl
WAT IS ANGST”
‘s Avonds laat. Je fietst alleen naar huis. De straat is verlaten. Langs de weg staat een boom. Staat daar niet iemand achter die boom” Je schrikt. Beweegt daar iets” Het hart bonkt je in de keel. Als je nog eens beter kijkt, zie je dat een laaghangende tak door de wind wordt bewogen. Maar onderwijl ben je al kilometers verder. De adrenaline die door je lichaam giert laat ieder wereldrecord sneuvelen. Het vervelende alleen is dat er geen erkenning volgt. Maar dat zal je een grote zorg zijn. Voorlopig heb je jezelf gered.
Angst is in deze situatie heel begrijpelijk. Het verwijst naar een potentieel gevaar. Er zijn vele situaties waarin angst zinvol is. Hieronder staan verschillende, waarbij men kan spreken van normale, functionele angst.
– Angst ter bescherming. Hierbij valt te denken aan de angst van de peuter voor de kachel. De ervaring zich daadwerkelijk aan de warmtebron te branden en de verschrikte reacties van anderen hebben ertoe geleid dat te dichte benadering van de kachel angst oproept bij de peuter. Dit leidt tot vermijdingsgedrag. Waarbij de rol van de ouder/opvoeder niet geheel onbelangrijk is.
– Angst voor scheiding van iemand die belangrijk voor ons is. Een kind wordt angstig als zijn moeder weggaat. Op latere leeftijd kan het verlaten worden door de geliefde of de partner angst oproepen. Deze angst verwijst bij het jonge kind naar de onmisbaarheid van de ouder: zonder ouders of verzorgers is het kind hulpeloos. De volwassene is dan wel in staat zelf in zijn materi”le behoeften te voorzien, maar hij kan niet buiten de ander. Opgeld kan doen door de Fransman te citeren: ‘partir c’est mourir un peu.’ En dat we bij uit elkaar gaan voor een klein beetje sterven…
– Angst als existentieel gegeven. De mens wordt in het leven steeds voor nieuwe opgaven en keuzes gesteld. Iedere keuze en iedere opgave waaraan men begint, houdt het risico van een verkeerde keuze of mislukking in. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de schoolkeuze, partnerkeuze, het wel of niet hulpverlener worden, het wel of niet blijven bezoeken van de kerk, wel of niet een relatie be”indigen, wel of niet de kans tot promotie aangrijpen. Dit zijn allemaal keuzen die gepaard gaan met een bepaalde mate van angst of spanning.


iGer.nl
In al bovengenoemde situaties is er sprake van angst. Over het geheel genomen van ‘gezonde angst.’ Maar wat is angst”
Angst kunnen we defini”ren als een reactie op een bedreigende situatie, waarbij zowel emotionele, cognitieve als fysiologische elementen betrokken zijn. Met emotioneel bedoelen we dan de beleving van de angst, met cognitief het besef van gevaar en met fysiologisch de lichamelijke verschijnselen.
We spreken van angststoornissen wanneer de angst zelf een klacht is. Dat wil zeggen dat de angst het leven ondraaglijk maakt of het functioneren belemmert. De angst is dan niet zinvol, de betrokkene lijdt eronder. Wanneer wordt angst pathologisch” Deze grens is niet scherp te trekken, het is een kwestie van gradatie. Zinloze angst komt zo vaak voor, dat we die welhaast als normaal kunnen beschouwen. Pas wanneer de angst te erg wordt, ons wezenlijk belemmert in ons bestaan, gaan we het als een stoornis beschouwen.
Maar wat als wij verstijfd staan van schrik” Wanneer ons, letterlijk, het koude zweet uitbreekt” We te maken krijgen met een paniekaanval” Paniekaanvallen in de vorm van hyperventilatie” De onbenoembare angst voor het ongewisse” De toekomst” De maand” De week” De dag” De ochtend” De avond” Het komende uur” De komende minuut” De seconde”
– De paniekstoornis.
Een agorafobie (‘pleinvrees’) kan gepaard gaan met paniekaanvallen. Bij de paniekstoornis treden aanvallen op van een zeer hevige angst, zonder dat die aan een bepaalde situatie zijn gebonden zoals dat bij de fobie het geval is. De angst kan de persoon op ieder moment en in iedere situatie overvallen. De aanvallen gaan soms gepaard met derealisatie.
Aanvallen van plotselinge angst komen ook voor bij depressie en psychosen, en bij een aantal lichamelijke ziekten. Bij de paniekstoornis is daar echter geen sprake van: afgezien van de aanvallen is de persoon volkomen gezond. Er bestaan ook helemaal geen fobische klachten of enigerlei onzekerheid. Ook gaat het hierbij niet om angst die na een angstwekkende gebeurtenis nu en dan terugkomt. Juist het feit dat er helemaal geen verklaring voor de angst is, verontrust de patiënt.
De paniekstoornis komt meer bij mannen voor dan bij vrouwen en vooral op volwassen en middelbare leeftijd. De aanvallen komen onregelmatig, maar gemiddeld eenmaal per week of zelfs vaker. Ze duren meestal niet erg lang, een kwartier of een half uur.
Grappig dat laatste. Als je bedenkt dat juist de paniekstoornis een zwakke kant is van het ‘sterke geslacht!'” en zullen wij ‘mannen der schepping’ het vandaag ook zonder een gedicht dienen te doen. Maar kunnen we wel een aantal tips gebruiken die de zin van het leven op een ander plan kunnen gaan brengen zoals:

wees actiever en blijf bezig, ” trek meer tijd uit voor anderen, ” wees productief in een betekenisvolle baan, ” organiseer jezelf, ” maak je geen zorgen, ” koester lagere verwachtingen en ambities, ” denk positief en optimistisch, ” kijk naar het heden, ” maak werk van een gezonde persoonlijkheid, ” wees jezelf, ” ban het negatieve en ” waardeer het geluk.


iGer.nl
Me dunkt…