Andersom"!

Laat ik vandaag eens rustig beginnen, er is praktisch geen wind van buiten noch binnen. En in dat laatste geval klopt dit niet helemaal, want in theorie is mijn darmflora gedurende vierentwintig uur, zeven dagen in een week mijn leven lang bezig met het produceren van methaangas. En het bewijs dat er per dag gemiddeld 13 flatussen het lichaam verlaten, is onderzocht door ooit een psychiatrisch verpleegkundige die op dit onderwerp is gepromoveerd. Hij had in eerste instantie een totaal ander onderwerp uitgekozen maar kwam tot de ontdekking dat hier niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor te vinden was. Waarschijnlijk dacht hij toen om van zijn wind, of misschien in zijn geval een scheet toch maar die donderslag te maken waar wijlen Herman Brood met zijn Breedbekkikers furore mee heeft gemaakt. Zo valt van zelfs een wind een olifant te maken. En waar ooit winden rond de rotsen waaiden, waai ik geregeld uit mijn tuig dan wel staat mijn broek bol van de gassen die ik de wijde wereld in help. Want het is nu eenmaal beter dit te doen, dan benauwdheid rond de anus. Althans wat mij betreft, hetgeen nochtans geenszins als smaakmaker bedoeld is. Ik ben bang dat er vandaag geen zinnig woord van mij te verwachten valt, voor zover iemand het idee heeft om van mij vandaag iets zinnigs te verwachten. Ook ik ben maar een mens en ken niet alleen mijn beperkingen, maar sla ook mijn mogelijkheden bepaaldelijk niet hoog aan. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben, als je al zoveel hebt. En om dan nog meer te gaan vragen is, wat mij betreft, dit keer een brug te ver. Maar ook daar heb ik reeds melding van mogen maken. Eigenlijk heb ik vandaag weinig te melden en dat wat ik te melden zou hebben daar rust een embargo op. Wanneer dit embargo wordt opgeheven zal het mij een groot genoegen doen om daar melding van te maken maar tot dat moment: ‘oogjes toe en snaveltjes dicht.’ Gelijk ooit Meneer de Uil de goegemeente toesprak! Of was het nu precies andersom”!


IMG_9794


IMG_9795