Amsterdam maar weer een keer (I)

Zelfs het lettertype is voorspelbaar: Times New Roman en dat dit een constante is, het zij zo! Wat dat betreft houd ik er niet van om het een voor het andere in te ruilen, gelijk ik mij weet te hechten aan ogenschijnlijk triviale zaken. Maar dat had de goed verstaander dan wel de wijze lezer reeds lang geleden ontdekt. Neen, laat ik het voor vandaag wat eenvoudig houden. In Amsterdam wordt het een en ander afgebroken opdat de tand des tijds niet de mogelijkheid krijgt om het aanzien te verwoesten, gezien de langdurige vrede die in dit land heerst. En dat is, in vergelijking met andere werelddelen en navenante wereldbeelden wel eens anders geweest. Dus doe ik het met de beelden die niet eerder zichtbaar zijn gemaakt: mijn beelden, waarin het Rokin het genoegen heeft om de zaak te openen opdat niet veel later een ander beeld wordt gegund genomen in het Stadsarchief in diezelfde roemruchte stad, gevolgd door een tweetal beelden uit het van Gogh museum.


IMG_5759


IMG_5765
Waarschijnlijk doe ik daar niemand kwaad mee maar mocht dit wel zo zijn, houd ik mij van harte aanbevolen om enige feed-back daaromtrent te ontvangen. Nu word ik bedolven onder de spam en kan absoluut geen wijs worden uit de talen die mij bereiken en rest mij niet veel meer dan al die ongein met enige drukken op verschillende knoppen te verwijderen. Dat de wereld zich zo opmaakt om met mijn bezigheden aan de loop te gaan… ik ben de laatste die dit dacht dan wel had verwacht!


IMG_5771


IMG_5772