Alzheimer


iGer.nl
Heb jij dat nu ook” Dat je je wat minder voorbeeldig gedraagt dan gewenst is” Dat je jezelf betrapt op het doen van uitspraken die er niet om liegen” Dat je bij jezelf denkt: ‘ach val dood!’ en niet veel later bedenkt dat je dat juist beter niet had kunnen zeggen” Waardoor de schrik om je hart slaat. Niet veel later constateert dat je juist door die opmerking, je hart weer wat harder aan het werk weet te zetten. Dat, gegeven de omstandigheid, dit in wezen de duvel verzoeken is. Dan een Duveltje opentrekt en je je in dat drankje stort…”! Heb jij dat nu ook”


iGer.nl


iGer.nl
Ik kan moeilijk voor een ander spreken. Spreken in het openbaar is nog eens een totaal andere discipline, laat staan dat je gevraagd wordt om iets omtrent jezelf te vertellen. Wat heb ik, eigenlijk, te verkondigen” Feitelijk niets. En toch heb ik me ingeschreven. Bij de cultuurcentrale. In eerste instantie onder de discipline beeldend. Met ingang van vandaag ook nog eens onder de categorie schrijven. Want als ik met lettertjes loop te prutsen, zoals op dit moment, is het dat ik mijn grijze cellen niet alleen activeer, maar ook nog eens de illusie hanteer dat ik Alouis op enige afstand weet te houden. Of liever gezegd hoop te houden. Want de vraag hoe de voornaam van Alzheimer luidt, wordt veelal ingeluid met het antwoord: ‘dat weet ik niet meer…’ waarop de meest ad remme opmerking kan zijn: ‘juist, daar begint het mee!’ Dan ook raken de poppen aan het dansen, de rapen gaar en komt dat eerder beschreven fragment tot werkelijkheid. Het minder voorbeeldig gaan gedragen. In een moment ook van een ontmoeting. In een situatie waarbij eenieder zich wel een voorstelling van kan maken. Het moment ook waarop je wel door de grond had willen zakken…


iGer.nl


iGer.nl
Het daar dan maar bij laat. Ik had een ontmoeting. Niet zozeer om iemand die grond toe te wensen, maar meer iemand die mij aansprak. Aan mij de vraag stelde hoe het met mij ging. Waarop ik weer met een goed kon antwoorden. Hem de omgekeerde vraag stelde. Met hem ging het ook goed, maar met zijn vrouw een stuk minder. Bij haar is de angst om naar buiten te gaan zo groot, dat zij constant binnen verblijft. En toen kwam de verklaring: Alzheimer. Viel ik stil. Wist even niet zo snel iets te zeggen. Voor een tachtigjarige straalt hij, aan alle kanten, vitaliteit uit. Maar je ziet een traan. Ik zie een traan en wijt dit dit keer niet aan de wind. Wens hem sterkte. Laat dit vergezeld gaan van schouderklop. Loop door, zoals hij zich ook naar huis spoedt. Hij in de wetenschap van wat hem te wachten staat, ik in de wetenschap dat ons huis,voor even, leeg zal zijn. Een werkende vrouwen dat is toch geheel iets anders.


iGer.nl
Neen, dan zo’n brief van de Sociale Verzekeringsbank. Die schenkt klare taal. In een tijd dat politici de kluit belazeren, bestuurders de kluit belazeren, scholen de kluit belazeren, werkgevers de kluit belazeren, werknemers idem en uitkeringsgerechtenden niet veel anders kunnen. Waarbij het credo dat voorbeelden goed doen volgen, opgeld doet. Door een nieuwe wet: Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Hogere boetes sociale uitkeringen worden in het vooruitzicht gesteld. Bij een overtreding wordt een boete opgelegd. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de boete 100% van het bedrag dat te veel is ontvangen, zonder maximum. En natuurlijk moet ook, net als nu, het te veel ontvangen bedrag worden terugbetaald.


iGer.nl
Waarschijnlijk zullen er, ook van overheidswege, navenante spotjes gaan verschijnen. Dit alles naar analogie van die grutter die beweert op de kleintjes te letten en nog steeds in het hogere segment te vinden valt. Voor mensen die een wijziging nog niet hebben doorgegeven bestaat de mogelijkheid dit alsnog te doen. Gebeurt de melding voor 1 februari 2013, dan zijn de oude regels nog van toepassing. De boete bedraagt dan 10% van het bedrag dat te veel is ontvangen, met een maximum van 2269 euro.


iGer.nl
Kijk, dat was voor mij de aanleiding om vandaag met deze entree te beginnen. Ik bedacht het in samenspraak met mezelf: daardoor kon ik ook die andere gedachten ventileren. Nu heb ik ze nog weer anders naar voren gebracht: maar of dit ook echt tot een oplossing heeft geleid…