Als ik heel…

Als ik heel eerlijk ben… dan ga ik terug in de tijd. En wel naar 17.5.1971. Aanwezig zijn Hr. J. Bok en Br. J. Hilgeman de agendapunten spreken voor zich: 1. dienstroosteres / overwerk / vacantieplanning; 2. P.Z.A; 3. rondvraag.
De vergadering wordt geopend door Art Herweijer. Voor de vergadering is br. Krol uitgenodigd. Mocht zijn aanwezigheid noodzakelijk zijn, dan zal hij opgeroepen worden. Zr. Kooistra heeft medegedeeld dat zij vanavond niet aanwezig kon zijn. Zr. van Rosmalen en dhr. Bongers zijn nog in Indonesie.
1. dienstroosters / overwerk / vacantieplanning: Er worden vragen gesteld over een proefrooster waarmee men over enige tijd op een der afdelingen zou gaan werken. Het proefrooster houdt een 9-urige werkdag in, terwijl er 2 ½ vrije dag per week gegeven wordt. Verder zijn er leerlingen die graag zouden zien dat er een vaste 6-dienst komt na de wacht. Heeft men laatste dagen dan zou de 6-dienst bij voorkeur ‘s middags of ‘s avonds gedraaid worden en niet meer ‘s morgens. Toen de overwerklijsten van de diverse afdelingen bekeken werden, kwamen er veel namen op voor die kwantitatief veel meer overwerk maakten. Dat de zwaarte van het overwerk gekoppeld is aan bepaalde afdelingen is niet helemaal eerlijk. Verschillende oplossingen werden gezocht. De roosters zouden aangepast kunnen worden of er zou een betere verdeling kunnen komen wat het overwerk betreft, bijv. bij toerbeurt overwerk verrichten. Een andere gedachte was dat men ziekenverzorgstere zou kunnen aantrekken, maar de patientendifferentiatie niet zo ver; bovendien zouden daarvoor ingrijpende verbouwingen noodzakelijk zijn, terwijl de opleiding van ziekenverzorgsters niet alleen aan de psychiatrie gekoppeld mag zijn, doch in combinatie met bijv. een verpleegtehuis. Men heeft hiervoor de Boerhaavekliniek in Haalem kunnen interesseren. Nog een mogelijkheid zou zijn de vacantiedagen uit te betalen. Waar dit op slaat” Op die oude notulen van heel lang geleden uit de periode dat de hekken rond het Gesticht open werden gesteld, dat de uniformen uitgingen en dat ook in die tijd sprake was van een personeelstekort. Kom daar vandaag de dag nog eens om en je zult zien… mogelijk dat ik morgen nog een aflevering laat volgen, mogelijk ook dat… als ik dan heel eerlijk mag zijn, ik de namen van de leden van de leerlingenraad uit die tijd…