Als de dingen van alledag…

ALS DE DINGEN VAN ALLEDAG WEER HUN DAGELIJKS BESLAG GAAN KRIJGEN, blijkt het gewoon weer weekend te zijn. Worden de boodschappenlijstjes geraadpleegd, worden de overgebleven restanten van nieuwjaarsdag alsnog in de grijze bak gedumpt, zijn de oliebollen van het oude jaar niet meer te pruimen, worden de eerste voornemens rijp gemaakt om in een kommervol bestaan alsnog ten onder te gaan. Wordt er mogelijk uitgekeken naar de vierde januari, doet de oostenwind de gevoelstemperatuur tot onder het nulpunt dalen en is het in de regel wat uitbuiken en zuchten en een verlangen naar die ouderwetse Hollandse gestampte pot. Waardoor Deen en Appie alsnog de strijdbijl tevoorschijn toveren, de een met een halve prijs aanbieding en de ander door een tweede zak gratis aan te kondigen. Alleen… voor de dubbele prijs waarbij Deen een enkele prijs voor het dubbele naar voren brengt. Alsof er eigenlijk weinig gebeurd is, hetgeen ook uit de volgende beelden mag blijken.


IMG_0979


IMG_0996


IMG_0997


IMG_0998


IMG_1000


IMG_1003


IMG_1004


IMG_1005
Een achttal dit keer. Vuurwerk en vuur wat zijn werk heeft verricht, een schadepost van 10000 euro heeft opgeleverd en een enkele prullenbak die het geweld van de klapper helaas niet heeft doorstaan. Waardoor de dingen van alledag direct zichtbaar zijn te maken. Waardoor de doorsnee zich herhaalt, de familiebanden weer voor een jaar zijn aangehaald om vervolgens door de tijd te worden opgeslokt. Het wensen voor een belangrijk deel achter de rug. Het luchtzoenen maandag alsnog een offer van de gever dan wel van de ontvanger vergt, de hypocrisie wederom van zich laat horen door niet gemeende wensen uit te spreken en het opgeruimde bureau zich weer zodanig positioneert, dat het wegwerken van het 14-daagse reces doet denken aan de tijd dat… Kamerleden hebben gelukkig nog een week te goed. Dat Teeven in Dubai was, zal iets te maken hebben met het inleveren van goede bonnetjes, dat daar brand uitbrak en een aantal (on)bekende Nederlanders per ongeluk daar vertoefden komt ook op het conto van de samenloop. Dat daardoor iets gemeenschappelijks heeft kunnen plaatsvinden, dat het vuurwerk in Rotterdam bijna niet was doorgegaan en dat het opvallend rustig is geweest in Alkmaar. Ook dat heeft waarschijnlijk te maken met het beslag, waardoor de oliebollen dit jaar wat minder de mogelijkheid hebben gekregen om te rijzen. En dat het bier afkomstig van Texel hier misschien de hand in heeft gehad… doe het er maar mee. De Skuumkoppe doet het weer goed!