Alkmaar, deel twee

Door 16 oktober 2012

Alkmaar, deel II.

OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN B EN W ALKMAAR

Al ruim een jaar woedt er een nare en beschamende strijd tussen de erven Lucebert, destichting Yxie en stichting Provadja versus de gemeente Alkmaar. Lange tijddeden wij, bewonderaars van het oeuvre van Lucebert en sympathisanten van het cultureel centrum Yxie, er het zwijgen toe. Wij hopen nog steeds op de realisatie van Yxie, het cultureel centrum voor woord, beeld en geluid, waar de nalatenschap van Lucebert onderdak krijgt maar waarmee ook een plek wordt gecreeerd waar, volgens de wens van Lucebert zelf, hedendaagse kunst in de breedste zin van het woord kan worden getoond en beleefd.

Onze open brief staat los van Yxie, de erven Lucebert en Provadja Film & Podium, die nu genoodzaakt zijn het conflict van de gemeente Alkmaar door de eerdergenoemde geschillencommissie onder leiding van Boele Staal (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken) te laten beoordelen. Maar het besluit van de Alkmaarse cultuurwethouder Anjo van de Ven van de lokale partij OPA om een nog lopende procedure van deze geschillencommisssie brutaalweg te negeren en haar laatdunkende uitspraken in de lokale media over Yxie en de erven Lucebert, vormen de aanleiding voor ons protest.

Het is verbijsterend dat de cultuurwethouder voorbij gaat aan het feit dat de gemeente Alkmaar eertijds uit eigen beweging de erven Lucebert heeft verzocht om een permanente bruikleen van de nalatenschap van Lucebert. De erven hebben in de loop der jaren onkosten gemaakt nadat de gemeente Alkmaar zelf om bruikleen heeft verzocht, nog afgezien van de contractbreuk die de gemeente pleegt.

Aldus het eerste deel van de open brief, waarbij ik het belangrijk vind te vermelden dat ik die open brief ook letterlijk citeer. Uit de Alkmaarsche Courant van zaterdag 13 oktober 2012. Een brief waarvan ik hoop dat het meer stof doet opwaaien dan een willekeurige herfststorm doet vermoeden. Waarbij ik verder de wens uitspreek dat het tweede deel, wat voor morgen op de rol staat, de schande die werd uitgesproken ook wat meer zijn beslag zal gaan krijgen. Niet dat ik een rol op de barricaden verwacht: meer dat anderen zich ook met deze onverkwikkelijke zaak gaan bezighouden. Dat er een einde gaat komen aan toezeggingen, afzeggingen dan wel opzeggingen spreekt, bijkans, voor zich. Maar dat ik, op mijn manier, van de gelegenheid gebruik maak, spreekt ook voor zich. Dat kleingeestige, dat vliegen van elkaar afvangen dan wel vogeltjes over het touwtje heen te zien wippen…

Tags: , , ,

Dit bericht was geplaatst op dinsdag, 16 oktober 2012 om 00:46 en opgeslagen in Overigen. Je kunt reacties op deze vermelding volgen via RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achterlaten, of trackback vanaf je eigen site.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.