Afstand.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden mensen omschreven die op de een of andere manier extra hulp en aandacht van de maatschappij nodig hebben. Dat hier mensen met mogelijkheden onder kunnen worden verstaan, dat het mensen die door een ongeval beperkt zijn geraakt, dat dit ouderen die werkloos zijn geworden raakt, dat het mensen zijn die het slachtoffer zijn geworden van een failliet, mensen die geacht worden te reintegreren, dat het jongeren betreft, Wajongeren desnoods, dat het juist de menslievendheid zou moeten zijn die voorheen zo vanzelfsprekend was, dat het een beeld op dat oude resterende deel van Santpoort zou kunnen zijn met de tekst: ‘veel meer leidde hen menschlievendheid en gevoel voor menschenwaarde’ als aandenken aan bijvoorbeeld Johannes van Duuren en Maria van Vulpen. Dat bracht bij ooit tot de woorden die ik voor vandaag aan mijn berichten toe ga voegen: MEETELLEN. Hij telt weer / mee / in de maatschappij / heeft men / er moeite / mee // hij telt weer / mee / in de maatschappij / heeft men / meewarig / het hoofd geschud // hij telt weer / mee / in de maatschappij / heeft men / hem / gedoogd; // hij telt weer / mee / in de maatschappij / slaat men / hem / over. Een doordenkertje dit keer…
Woensdag, 24-05-2017.


IMG_9074


IMG_9288