Afbraak…

Als het weer het weer eens af laat weten, kan het haast niet anders dan dat het weer doet wat het weer doet. Of laat dit keer. Het is gewoon een kwestie hoe ik hier weer tegen aan kijk. En met dat kijken zit het in de regel wel weer goed. Dan koketteer ik met mijn dilettantistische onschuld. Hetgeen mij niet altijd in dank wordt afgenomen. Terecht zou ik bijkans willen zeggen. Want van onschuld kan op mijn leeftijd nauwelijks nog sprake van zijn. Waar ik me dus niet op voor laat staan en mij hooguit begeef op een weg van stilzwijgen. Of juist een beroep doe op dit vermeende stilzwijgen. De draad enigszins kwijt door de verwarring die mij gisteren trof. In een woord: afbraak. Het heeft er veel van dat mijn verleden letterlijk wordt afgebroken. De plaats waar dit gebeuren plaatsvindt laat zich raden: Santpoort. Nu is al een groot deel van mijn verleden met de grond gelijk gemaakt, het Nieuwe Gedeelte uit 1859 als de voormalige Brederodekliniek hebben plaatsgemaakt voor landhuizen die slechts door bevoorrechten worden bewoond, het provinciaal gesticht in de duinen hadden al eerder de ruimte voor de bleekvelden ingenomen, maar dan nog doet het pijn wanneer ik de afbraak van het voormalige hoofdgebouw letterlijk aanschouw.


IMG_6600


IMG_6607
Maar gelukkig is er nog een gebouw aan de sloop ontsnapt. Hoewel gelukkig in dit kader ietwat ongelukkig is gekozen. Wat tegenwoordig in gebruik is als werk- dan wel schaftlokaar, voor de momenteel aanwezige schoffelaars waarvan ik denk dat dit ook mensen met mogelijkheden zijn, waar voorheen de kruiwagenploeg zijn opwachting maakte was het ‘huifkar’ die gebruikt werd om de doden naar dit gebouw te brengen: het Mortuarium. Waar de geestdodende poort de doden opwachtte, waar de huif van de brancard werd gehaald en een arm die onderweg van de borst van de betrokkene was gegleden langzaam onder het witte laken zichtbaar werd. De mazzel die wij toen hadden omdat het overdag plaatsvond… Over die afbraak gaat het vandaag. Het voormalig Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, nabij Bloemendaal. Een onherkenbaar Santpoort. Hooguit de wegen en paden die doen herinneren aan die andere tijd. Een tijd uit mijn verleden…


IMG_6598