… af gezien…


IMG_6422
Geduld is in de regel een schone zaak. Wanneer geduld opraakt bestaat de kans dat er sprake is van een kwalijke zaak. Zeker wanneer emoties daar een rol in gaan spelen. En wanneer die emoties tot hoog niveau reiken, kan het zo zijn dat de mond met gedachten aan de loop gaan. Dat vloeken een onderdeel gaan worden van de woordenstroom die de lippen verlaten. En dat pas veel later het besef doordringt en de excuses eigenlijk als mosterd na de maaltijd te berde worden gebracht. Want het kwaad is reeds geschied en na enige tijd dringt een mate van verontrusting zich op. Vergeven kan een noodsprong zijn, vergeten is van een geheel ander kaliber. Zo zat ik gisteren in de veronderstelling dat ik nog ruim de tijd had om het een en ander aan het bericht toe te gaan voegen, liet mijn Dell het enigszins afweten en was ik bezig om mijn geduld op proef te stellen tot… het moment een half uur eerder bleek te zijn dan ik tot mij door had laten dringen. Waardoor het feest van de daken geen doorgang kon vinden. En ik vandaag alsnog een poging waag om alsnog…
Dan komt er iets tussen. De noemer ‘leuker kunnen wij het niet maken, spreekt boekdelen. En juist in dat delen ben ik, voor even, een kniert. Het bezit van een eigen huis, geen garantie voor een plek onder welke zon dan ook, maar mede een burger die de belastingpot mag mee helpen vullen opdat Deijsselbloem elders schrale bloemetjes buiten kan zetten, te denken valt bijvoorbeeld aan dat land wat zich op de Sirtaki voor laat staan waarbij Zorba zijn pasjes inzet en de put uiteindelijk aan de andere kant van de wereld wederom geen bodem laat zien, daar beleef ik niet immer veel genoegen aan. Want betalen is iets totaal anders dan ontvangen. En terwijl ik overtuigd ben van de zegeningen die mij worden toebedeeld, proeft het toch een beetje wrang. Maar… een dak boven je hoofd en een huis dat droog staat is ook het een en ander waard. Dat wij voor dat genoegen ook nog eens worden aangeslagen, dat de zogenoemde WOZ-waarde bepalend is voor het forfait dat berekend wordt, dat ook negatieve spaargelden in de toekomst nog steeds mogen rekenen op een aanslag en dat eenieder er alles aan gelegen is om de aftrekposten verantwoord op te geven, ach ik doe het er vandaag maar mee. Neen. het wordt mij wel makkelijk gemaakt. Het enige dat ik dien te doen is het controleren van getallen en wanneer deze blijken te kloppen…


IMG_6411