Aankondiging!

Ook Alkmaar kent een Uitmarkt. Onder de noemer: Kunst tot de Nacht. Vele stichtingen en organisaties presenteren zich terwijl een batterij TukTuks zichweg banen om mensen van hot naar her te brengen, theaters open deuren houden en de welwillende bezoeker zich mag verheugen op zang, dans en veelal een spectaculaire opening die zich op het terrein voor de bibliotheek, het Stedelijk Museum, Artiance en niet in de laatste plaats Theater de Vest voordoen. Een happening die het nodige publiek op de been brengt en waarbij Hal 25 een niet onbelangrijke rol in speelt. En dat aan de vooravond van Monumentendag, waar ook weer van alles te zien, te doen dan wel te ontdekken valt. Alkmaar bruist. En dat niet in de laatste plaats door het wat eigenzinnige stadsbestuur dan wel de stadsregering waarbij OPA een belangrijke vinger in een rijkelijk gevulde pap heeft. Een wethouder van cultuur die van verschillende walletjes weet mee te snoepen, een wethouder van economische zaken die bruisend Alkmaar op de Kaaskoppenkaart probeert te zetten, de Horeca die zich mag verheugen omtrent zijn vrijgeleides die hij weet te verstrekken en een morrende binnenstadsbevolking die zich het schaamteloos gedrag dat mensen vertonen met te veel drank in het lijf moet laten welgevallen. Om maar te zwijgen over wildplasserij, het ongenoegen wat zich voordoet wanneer verpakkingen achteloos op straat worden gedeponeerd en wat het aanzien van de stad schaamteloos verergerd. Maar alles wordt met vele mantels bedekt. Een luisterend oor wordt wel gegund, maar de weg om dit in regels te gaan vangen is vaak eindeloos. En waar Handhavers als Bijzondere Opsporings Ambtenaren proberen enig gezag uit te stralen, is het vaak uiteindelijk de politie die daadwerkelijk dient in te grijpen. Neen, het fenomeen van een bruisende stad kent niet het geknal van kurken die door de lucht heen vliegen en waar de bubbels ternauwernood zijn verdwenen doemt alweer een volgend evenement op. Alkmaar Culinair Plaza, terwijl de lichtjes van de boten van afgelopen zaterdag nog zachtjes nagloeien. Lichtjesavond, ook door de Junior Kamer Alkmaar in het leven geroepen. Natuurlijk worden verschillende groepen die zich op een geldelijke bijdrage mogen verheugen niet vergeten en waar commercie, netwerken en groepen mensen met een bepaalde afstand tot de maatschappij voor hun bezigheden worden beloond, daar zijn het de ondernemende middenstanders die zich verheugen omtrent de eer die hen te beurt valt. Want het is een voorrecht om aan al deze happeningen mee te mogen werken. En waar de doorsnee burger zich afvraagt waar dit alles goed voor is: neem een kijkje op vrijdagavond en wanneer het zaterdag is: ga eens naar het Kruithuisje op het Bolwerk, alwaar de dichterskring Alkmaar de nodige gedichten door haar leden aan de man probeert te brengen. Weet ook dat ik deel uitmaak van dit gezelschap, maar zie dit meer als een terzijde!
en Loetje! Ze hadden ze nog!


IMG_9094