aandachtstekortstoornis m. h. a.

20090701-1246484819N2706kaeskop1028

Vurige liefde.

De kakofonie
van zijn wereld
beleven:

iedere prikkel
is er één teveel
zijn halsbrekende
dagdromende bed
avonturen geven ruimte
aan zijn bloedstollende
gedachten vluchten
overschreeuwen in hem
zijn intense verdriet.

Zijn imago als
veroveraar
verbleekt
als de Lithium
zijn geliefde
tot het bot
uitmergelt.

Aangepast
blijft zijn liefde gloeien:
uitputting kan
geen risico lijden.

Ik geef het JU te doen! Want stel dat iemand de wereld als in bovenstaand gegeven zou beleven: wat kunnen wij dan doen om zijn beleven te gaan aarden” Te wijzen op de uitputtingsslag die zich aan alle kanten voordoet” Het medicijn wat zich kenmerkt door de zouten waar dit uit is opgebouwd hetgeen een mogelijke vergiftiging tot gevolg kan hebben. Zeker nu!
De zon schijnt, het koelingsysteem van de mens treedt in werking en zweetdruppels parelen op het verhitte hoofd en de tijd om een koele dronk te nemen verdwijnt omdat de betrokkene daar niet bij stilstaat. En de hulpverleners schuil gaan achter het gegeven ‘eigen verantwoordelijkheid…’

Want al eerder heb ik de vurige liefde naar voren gebracht. Voor wikswegen deel I een genadeloze dood stierf.
Gelukkig op het internet, maar dan nog.
In het tweede deel wat zich nu aan de lezer voltrekt komt deze liefde terug.
En de aanleiding is heel schokkend:
Onderzoek ADHD-medicijn / Europese Commissie wil uitsluitsel over bijwerkingen
De farmaceutische industrie moet van de Europese Commissie een grootschalig wetenschappelijk onderzoek
doen naar ongewenste bijwerkingen van ADHD-middelen. Het gaat vooral om psychiatrische stoornissen door methylfenodaat, de werkzame stof in ritalin en concerto. Deze stof kan psychiatrische stoornissen zoals
depressies, zelfmoordgedachten, vijandigheid, psychosen en manie versterken en veroorzaken.
In welke mate dit gebeurt, is onbekend, terwijl het medicijn al ruim vijftig jaar op de markt is.
patiënten die al een psychiatrische aandoening hebben, mogen het middel niet meer krijgen.
Ook mag het middel niet langer dan twaalf maanden achtereen worden geslikt.

Volgens de directeur van het farmaceutische bedrijf Novartis dat onder meer ritalin op de markt brengt,
vindt onderzoek normaal gesproken alleen plaats om middelen geregistreerd te krijgen,
zodat ze verkocht kunnen worden. “Daarna is onderzoek commercieel niet meer interessant.”
Hij verwacht de eerste resultaten van dit Europese onderzoek op zijn vroegst over zes jaar…

En dan de strip in de krant: s1ngle

Arts 1: ‘ik heb een medische blunder begaan.’
Arts 2: ‘helemaal niet. Les één van je doktersopleiding: nooit toegeven dat je een blunder hebt begaan.’
Arts 1: ‘ik heb een experimentele behandelwijze toegepast.’
Arts 2: ‘veel beter.’

Rob Bouber stelt in 60 seconden dat:

‘de farmaceutische industrie moet van de Europese Commissie onderzoek doen naar ongewenste
bijwerkingen van ADHD-middelen. Wonderlijk: je vraagt een boef toch niet om de inbraak op te
lossen die hij zelf beraamde en uitvoerde” Het gaat om een hoogst kwalijke zaak:
instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en onderwijspersoneel plakken te pas en te onpas
etiketjes op kinderen met wie ze – wegens tijdgebrek of verregaand onbenul – even geen raad weten.
Niet zelden hoor je in deze contreien een juffrouw of meester van een lagere school tegen ouders
met droge ogen beweren: ‘Uw zoontje heeft ADHD’, daarmee onbewust de ouders en het kind in het
ongeluk stortend. Een leerkracht hoort geen diagnose te stellen.
De jeugdpsychiatrische inrichting waar naar verwezen wordt wel dan”
Ja, na gedegen onderzoek zouden artsen van bij voorbeeld Triversum dat voorzichtig mogen stellen.
Maar vaak krijgen kinderen al na een quick scan etiketten opgeplakt.
Misschien wel omdat – 50.000 euro per kind jaarlijks – het budget van de instelling veilig wordt gesteld.
Ondertussen maken mensen die kwistig ADHD-diagnoses strooien, zich schuldig of op zijn minst
medeplichtig aan medicijnvergiftiging. Niks Ritalin of Concerto.

De tijd nemen om liefdevol en met aandacht met kinderen omgaan, dat is het beste medicijn!

Het deed iets met mij. Psychiatrie. Kinderen. Aandacht. Tijd. En pilletjes…
En dat in het kader van de vakantie.
Jantje is zo druk… Jantje heeft bijna geen tijd…
Jantje doet iedere keer zo zijn best, maar…
Er zijn wel drie kinderen in de klas van Jantje die ook zo zijn…
Die ook zo doen… Ja, die gebruiken ook ritalin…
Neen, mijn Pietje gebruikt Concerto… en dat gebruikt hij al jaren…

Novartis heet dat bedrijf. Nova en Artis.
Nova is nieuw en Natura Artis Magistra staat voor al dat andere, gelijk
Natura Sanat Medicus Curat ofwel de natuur maakt gezond, de medicus geneest.
En wat de farmacie in dit hele verhaaltje doet…

Telt uit de winst! Het scheelt een letter maar een gevolg zou kunnen zijn als in
Natura Non Facit Saltus ofwel de natuur maakt geen sprongen…

En dat aan de vooravond van mogelijk de Theorie van Alles, waarbij een belangrijke doorbraak richting
‘snaartheorie’ wordt aangekondigd… De theorie beweert dat alles is opgebouwd uit piepkleine snaartjes,
die trillen in tien dimensies.
Ook daar maakte ik reeds melding van.

20090702-1246484700N2806kaeslier1116

Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat dit Alles slechts een aanloop is naar de
vooronderstelde komkommertijd”! Voor het vervolg”!