6247


iGer.nl
6247
‘Mensen van zeventig jaar en ouder die vinden dat zij lang genoeg hebben geleefd moeten een einde aan hun leven kunnen maken. Zij moeten daarbij hulp krijgen van speciaal opgeleide hulpverleners. Dat bepleit de initiatiefgroep Uit Vrije Wil die vandaag haar plannen presenteert voor het burgerinitiatief ‘Voltooid Leven’.
Een bericht in de krant wat intrigeert. Want de kop liegt er niet om: ‘Zeventig plusser moet hulp krijgen bij zelfdoding’ Nu is het nog strafbaar om mensen te helpen bij zelfdoding.
Denk aan Jan Hilarius en zijn stichting ‘De Einder.’ De man werd zelfs veroordeeld tot een gevangenisstraf. Denk ook aan de Pil van Drion. Toen meneer en mevrouw Drion tot de slotsom kwamen dat hun leven voltooid was, konden zij gebruik maken van de mogelijkheid die deze arts tot zijn beschikking had: de dodelijke pil. Of de doodspil. Zijn pil: van Drion. Geen vraag naar de wilsbekwaamheid laat staan naar de mogelijkheid om partieel wilsonbekwaam te worden gesteld. De eigen vrije optimale wil stond hen ter beschikking. Een vondst is dan ook de naam van deze initiatiefgroep: ‘Uit Vrije Wil’.
Door veertigduizend handtekeningen te verzamelen hoopt de groep het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.
Oud-politici Frits Bolkestein en Jan Terlouw, alsook cabaretier Paul van Vliet hebben zich achter dit initiatief geschaard. Ook oud-politica Hedy d’Ancona, nu 72 jaar, is lid en vindt dat ouderen zelf mogen kiezen wanneer ze sterven. De groep hoopt het burgerinitiatief in het voorjaar aan de Tweede Kamer aan te bieden. “Het is een taboe dat doorbroken moet worden”, zegt d’Ancona.
De wet staat zelfdoding alleen toe als er sprake is van onontkoombaar lijden. Een arts moet dit in overleg met een andere arts vaststellen en bereid zijn iemand uit zijn lijden te verlossen. Maar er zijn genoeg mensen die hun leven voltooid achten en hulp willen bij zelfdoding voordat er sprake is van onontkoombaar lijden.” Zou d’Ancona er zelf ooit gebruik van maken” “Daar is nog lang geen sprake van. Maar ik kan me voorstellen dat er een moment komt waarop ik, graag met goede hulp, ervoor kan kiezen om te sterven. Onze wens is dat de wet wordt veranderd. Alleen oudere mensen die in Nederland wonen moeten voor zelfdoding kunnen kiezen. Dit om ‘toerisme’ te voorkomen. Ouderen moeten hulp krijgen van ervaren, goed opgeleide hulpverleners die de situatie goed kunnen inschatten. Dit moet allemaal heel zorgvuldig worden vastgelegd om misbruik te voorkomen”, aldus de oud-politica.
Burgerinitiatieven over andere onderwerpen hebben het niet gered. Hoe schat d’Ancona de slagingskans van ‘Voltooid Leven’ in” “Het verzamelen van de handtekeningen zal geen probleem zijn. Als ik de peilingen mag geloven zijn er genoeg mensen die het met ons eens zijn. Momenteel zijn we bezig met het voorstel voor het aanpassen van de wet, daarbij krijgen wij hulp van mensen met verstand van zaken.”
Door Arjen de Boer, Alkmaarsche Courant d.d. 09-02-2010.
En het hield mij bezig onderweg naar Artiance. Ergens, onder een oranje gekleurde lantaarnpaal hield ik stil. De film ‘Mash’ kwam in mijn hoofd in beeld en de scene van het laatste avondmaal, de kist die gereedstaat en het stukje kauwgom dat op de rand van de kist wordt geplakt, alvorens de ‘black capsule’ wordt ingenomen, laat de onverbiddelijke tandarts langzaam achterover uit dit beeld zakken”
‘Door sluiers vroege ochtendmist
zie ik hem liggen in z’n kist”‘
als Nederlandse beginregels op het lied: ‘Suicide is painless’ en met dat in mijn achterhoofd het volgende:
DUBBELZIN
“Ach, de herfst
valt reuze
mee
maar
het zal nooit
meer
voorjaar
worden”,
sprak de
grijsaard.
www.uitvrijewil.nu
simpelweg ter overdenking!
En dat nummer: slaat dit op mij” 62 jaar en geboren in ’47”
Toeval, vrienden, bestaat niet! Ik houd het wederom op die samenloop!
En om enig idee te geven van mijn reactie:


iGer.nl
Op 10: ‘Dan kan de pil van Drion mogelijk bij het passeren van de grens van zeventig jaar in het basispakket worden opgenomen.’