Maand: juni 2019

Nido

Is de Cultuurkoepel wel wat?! Als je bedenkt dat het voorheen een kapel was waar liturgische diensten werden gehouden, dat de monniken verdwenen zijn en dat het Gesticht als zodanig die functie heeft ingeruild ja, wel degelijk! En dan te bedenken dat het de Kunsten zijn die daar worden vertoond, de kunstenaars zich opmaken om hun werken niet alleen tentoon te spreiden maar ook nog eens de bezoekers de gelegenheid geven om die werken aan te kopen, heeft het veel weg van een vorm van een braderie die onder de noemer van Kunstparade Heiloo op de kaart weet te zetten.

Hetgeen een aanleiding was om daar onze opwachting te gaan naken, Dat wil zeggen dat de DichtersKringAlkmaar ook het nodige te berde bracht. Waar wederom het grote publiek het liet afweten, waar het meer weg had van een thuiswedstrijd, hetgeen niet wegnam dat hetgeen naar voren werd gebracht voldoende was om de aanwezigen te trakteren op de woorden die zich voordeden. Aansprekend in zekere zin maar wat beklijft? Een vraag die zich in duister hult, een antwoord dat vergeefs een poging doet om ergens in een grijze massa te blijven hangen en waar tekstueel het nodige op af te dingen valt. Althans, zo ervaar ik het in de regel.

Delen en de hoop dat het zich vanzelf vermenigvuldigt, blijkt vaak een utopie te zijn. Rappen kan een antwoord zijn, maar ook daar valt het nodige op af te dingen. En toch kent het een doorgang, toch wordt in een aantal gevallen de zin erkent en nog veel vaker worden woorden en zinnen herkent en ergens in een ander brein vastgelegd. Maar, er is sprake van een keerzijde te weten het volgende:

‘Zij dronken een glas, zij deden een plas en alles veranderde simpelweg door de tijd die verstreek.’ ‘Met eeuwigheid als normgegeven, duurt een moment een … mensenleven.’

En daar wil ik het voor vandaag bij laten! Hoewel, Nina maakt een Nido een variant op die ontegenzeggelijke DoDo…

Waterpret en watertanden.

Er zijn altijd weer die dingen waarvan je denkt dat doe ik goed! Niet dus! Een lesje in gehoorzaamheid, een lesje van een leermeester die alle hoeden en randen kan dromen, die als een wegwijzer fungeert en die ook nog eens in staat blijkt te zijn om mij te vergeven. Wanneer ik mij weer eens buitensporig heb gedragen.

Zoals gisteren. Ik was zo lekker bezig met het uploaden van foto’s dat ik naliet om mezelf enigszins te beperken. Een totaal van acht, terwijl 2 dan wel 3 ervoor zorgt dat ik de lezer in deze een tijdsbesparing kan gaan bieden. Maar dat het feit gelegen was om wat meer van die kolonies te laten zien, dat de blik bij mij niet alleen op oneindig stond maar ook nog eens de behoefte had om de lezende kijker een indruk te geven omtrent de plekken van mijn huidige herinnering naar voren te laten komen, doe ik het vandaag maar met wat anders.

Slechts 1 (een). En dat in het kader van een inzending voor een fotowedstrijd onder de noemer Zomertijd. Te zien op de website van de Alkmaarse Courant. De ch is verdwenen, de zomertijd noodt nu eenmaal tot het geven van een thema en de kans bestaat dat… waterpret als eerste, waterwerken op twee, waterland op numero drie, waterfeest, waterrijk, waterkant, watersport en om je tanden op stuk te bijten eindigt dit met WATERTANDEN …

Koloni aal..

ik druk op een knop en dan… pauze! Niet dat ik aan een pauze heb gedacht, maar wanneer dit zich voordoet ontstaan een tweetal mogelijkheden: een vooruitgang dan wel een terugspoelen. Laat ik vandaag maar eens gaan terugspoelen. Dat geeft mij de gelegegheid om niet alleen de Wortel kolonie maar ook de Merksplas kolonie in het daglicht te zetten.

Waar Diest zich kan beroemen een Oranjestad te zijn, is het het graf van Filips Willem van Oranje, Heer van Diest. De enige katholieke Oranje-Nassau. Geboren in Buren en gestorven in Brussel. En ook dat graf dan wel de gedenksteen stond op ons programma. Maar eigenlijk is dit een ‘tweedehandsie’, dat wil zeggen dat de originele steen werd ingemetseld achter het hoofdaltaar… Een riliek of een relikwie, dat blijft de vraag. En dan die kolonies. In 1818 richt Generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Frederiksoord is de eerste kolonie en in totaal worden er in zeven jaar zeven kolonien gesticht. In 1822 belanden de eerste landlopers in Wortel.

Deze kolonie ontstaat als ‘vrije kolonie’ voor arme gezinnen. Zij bewerken de meer dan 400 hectaren woeste grond. Een volgende stoet landlopers beland in 1822 in Merksplas. Deze kolonie heeft een onvrij regime. Hardleerse kolonisten worden hier gedwongen aan het werk gezet in de collectieve landbouw. In 1830 ontstaat de Onafhankelijkheid van Belgie. De Wortel- en Merkplas Kolonie worden omgevormd tot Rijksweldadigheids kolonie. Uitbreiding vindt plaats en moderne technische evoluties komen op het terrein te staan. Dan praat je over 1870. In 1993 wordt de Wet op de afschaffing van Landloperij opgedoekt.

Voor die tijd kon je worden opgepakt wanneer je geen 20 Belgische franken op zak had… Landloperij is niet langer strafbaar. Wat valt verder op in dit Kempens Landschap? Allereerst dat het gebied enigszins van God verlaten is. Ten tweede de dreven waar geen einde aan lijkt te komen. De bossen en de landerijen en de hoge hekken die zich langs andere gebouwen bevinden.

Gedetineerden verblijven daar, de dikke tralies doen vermoeden dat het een gevangenis is en zowaar worden wij een cipier die aan zijn dienst begint, gewaar. En waar ooit landlopers en arme gezinnen verbleven, zijn het nu schoolgaande kinderen die met rolkoffers de panden verlaten. Schooljeugd krijgt op die manier de kans om zich lekker uit te leven en het gegeven dat er per jaar 15.000 kinderen verblijven…

Er wordt gewerkt aan een herbestemming en de hoop is gevestigd op een uitspraak omtrent Werelderfgoed waar dan weer de Unesco een rol in gaat spelen. Begraven werd er in het verleden ook. Heel bijzonder is de begraafplaats waar geen naam te vinden valt, een loden plaatje een nummer heeft en een enkel plastic bordje een geboorte en een sterfdatum vermeldt. Maar ook deze naamloze kruizen zullen op termijn een naam gaan dragen…

Klik op de foto’s om een groter formaat te zien en klik daarna op de rechter- of linkerkant van de foto voor de “vorige” of “volgende” foto.