Archief van oktober, 2018

Zus ende Zo.

Geplaatst door Wik 31 oktober 2018

‘Kijk, het zit zo…’ ‘Maar als het zus zit , blijft zo dan ook zitten…?!’ Helaas dien ik daar vandaag het antwoord op schuldig te blijven. Want wanneer zus en zo de strijd met elkaar aangaan, bestaat de kans dat er een derde mee vandoor gaat. En die kans is vandaag hogelijk aanwezig. Het gaat […]

Tags: , ,

Gewoon taal! Geen teken…

Geplaatst door Wik 30 oktober 2018

Of het nu beeldtaal, schrijftaal, spreektaal dan wel moerstaal betreft, iedere vorm van communiceren is gepast. Doventaal niet uitgesloten. Luisterboeken, braille, stripverhalen, een roman dan wel een literaire thriller (bestaan er nog wel gewone thrillers?) dan wel dat er gegrepen wordt naar werken uit het verleden, de historische roman niet uitgesloten, lezen en je verplaatsen […]

Tags: , ,

Evidence based…?!

Geplaatst door Wik 29 oktober 2018

¾ van de bevolking lijdt. Met name onder de angst van het ongewisse. Dat andere deel leidt. Zij houden zich bezig met het plaatsen van piketpaaltjes en het planten van vlaggen. Zij kijken vooruit en zien niet om. Het grootste deel, dat eerder veronderstelde ¾ deel, maken zich zorgen om in de ogen van dat […]

Tags: , ,

Business as Usual.

Geplaatst door Wik 28 oktober 2018

De dresscode voor het gala is black tie: voor de dames betekent dit een lange avondjurk en voor de heren een smoking, staat er op de invitatie. Dat hier handgeschept papier aan te pas is gekomen, behoeft geen nadere toelichting. ‘We willen het gala vooral laagdrempelig houden en er een gezellige avond van maken met […]

Tags: , ,

Ver lei ding

Geplaatst door Wik 27 oktober 2018

Ver bazing en ver wekking strijden… om de eer. Ver leiding slaat dit schouwspel gade. Wanneer deze entree de ander op een been weet te zetten, dan is het gevolg hiervan niet te overzien noch te voorspellen. En dat is precies iets wat zich gisteren voordeed. Een ver rassing van ongekende weerga ve. Het is […]

Tags: , ,

Statement!

Geplaatst door Wik 26 oktober 2018

Het kan natuurlijk altijd anders. Waar anderen er geregeld alles aan doen om van de nood een deugd te maken, waar DaDa staat voor ontregeling en de simpelste dingen in een totaal andere context naar voren te brengen, kan het niet anders dan dat ik ook daar vandaag mijn licht over laat schijnen. Een volgende […]

Ingelast bericht

Geplaatst door Wik 25 oktober 2018

Het zat er allemaal in! Volksvermaak gelijk in het verleden boeren, burgers en buitenlui zich op pad begaven naar de kermis. Waarbij de sterke man, de ezel die kon tellen, de jongleur zijn ballen liet zien en waarbij de spreekstalmeester vaak ook de directeur van het gezelschap was. En waar het publiek in grote getale […]

Tags: , ,

Origeniaal…

Geplaatst door Wik 25 oktober 2018

Origineel?! Sommigen noemen het toeval, anderen een samenloop. De omstandigheden voor het gemak buiten beschouwing latend. Vaak is het de eenvoud van het kijken dat het zien weet te overtreffen. Het oog waar de blik op valt dan wel omgekeerd. En wanneer een bepaald beeld ergens in de grijze massa is opgeslagen, is het de […]

Tags: , ,

Natuur… lijk

Geplaatst door Wik 24 oktober 2018

Natuurlijk verandert de natuur natuurlijk. Daar helpt geen Moedertje Natuur iets aan. Zolang de natuur haar eigen gang kan gaan, de mens nalaat om hierop in te grijpen, kan de wildernis zich hooguit in een microklimaat zich blijvend manifesteren. Wanneer echter die wildernis met een vergrootglas de mens onder ogen komt, zijn het de beestjes […]

Tags: , ,

Kunst Uit Slag

Geplaatst door Wik 23 oktober 2018

BERGEN GEEFT ZICH BLOOT! Niet direct in letterlijke zin, maar figuurlijk valt hier niet aan te tornen! Open en bloot zonder enig gevoel van gene, en zij die dit mogelijk wel zo ervaren, zullen de veronderstelde rooie oortjes helaas thuis dienen te laten. En waar Heleen van Rooyen op zeker moment met haar selfies de […]

Tags: , , ,