Jaar: 2016

Vette prijs!

… zijn op de valreep de zuurste appeltjes geschild en wordt alsnog besloten om het geschil over het weekend heen te trekken. Niettegenstaande dat dit een bijzonder weekend zal zijn, waarbij getallen gaan veranderen en de koers die is uitgezet zich nog maar moet gaan bewijzen. Conflicten zijn nu eenmaal niet altijd gebaat met een rustpauze, een pauze die gebruikt zou kunnen worden om de zaken te overdenken maar ook de gelegenheid biedt om de messen nog scherper te gaan slijpen. Want waar belangen een rol spelen en wereldbelangen een nog grotere impact hebben, kan het haast niet anders dan dat mensen zich mogelijk een enkele bol dan wel flap gunnen, maar in hun hoofd bezig zijn om de ander, hoe dan ook een loer, te gaan draaien. Machten en belangen blijven immers krachten van jewelste. En waar gesproken wordt over een prettige jaarwisseling, kan achter de schermen reeds de strijd dan wel het eindspel klaargezet worden. En dan heb ik het dit keer niet over het nog steeds geen vervolg vindende treurspel dat in Amsterdam zoveel eeuwen op de planken verscheen, waarbij Gijsbrecht er alles aan gelegen was om de bruiloft van Kloris en Roosje zo vrolijk mogelijk te laten aanschouwen en dat dit schouwspel in een schouwburg ook op het conto van Joost valt te schrijven, maar de goegemeente werd niet alleen prettig bezig gehouden maar had ook iets ter overdenking mee gekregen. ‘Waar werd opreghter trouw, dan tusschen man en’… noem een dwarsstraat. Een medelander, een neanderlander, een spijtoptander, een transgerander, een bekroontander, een uitgelander, een typolander of een frustokander ooit zo duidelijk naar voren gebracht”! En hoe jammerlijk was het lot dat Amsterdam beschoren werd” Meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen en dat het niet alleen doelloos is, maar veelal ook heilloos in wat wij aan voornemens en wensen uiten, met 2 januari op een maandag en de rest van de week of overgeleverd aan het zalig nietsdoen, dan wel de overgebleven rommel alsnog op te gaan ruimen, de puinhopen overziend rest niet veel meer dan op 7 januari te hopen dat de beoogde borrel dit keer uit het juiste vaatje zal worden getapt. Maar vooreerst: nog een nacht en dan maar afwachten en meedoen met die ene vette prijs die wederom aan miljoenen neuzen voorbij zal gaan!