Archief van december, 2014

Retour ne(ge)ren!

Geplaatst door Wik 31 december 2014

Wederom driehonderdvijfenzestig dagen berichten aan dit medium toevertrouwd. Voorzien van de nodige afbeeldingen. En, om in stijl te blijven, vandaag een terugblik via vastgelegde beelden. Te beginnen in december: november komt als volgt aan bod om in oktober met dit beeld te volstaan opdat september wat meer voor zichzelf zal gaan spreken nadat augustus vooral […]

Tags: ,

IJzige beelden…

Geplaatst door Wik 30 december 2014

Het zal wel weer aan mij liggen! Ongetwijfeld doe ik iets verkeerd en word daar direct mee geconfronteerd. De reden? Waarschijnlijk omdat ik ietwat inhalig ben. Maar als een zeker bedrijf mij een korting aanbiedt, wie ben ik om die korting niet te gaan verschalken? Verkeerde zuinigheid? Inhaligheid? Geen enkel idee. Hoewel dat ook niet […]

Tags: , ,

Bergentheim

Geplaatst door Wik 29 december 2014

Gelijk tradities kent ook voorspelbaarheid de nodige grenzen. Naast rituelen die een niet onbelangrijk deel van het menselijk zijn bepalen. Hetgeen geregeld voor de nodige hoofdbrekens zorg kunnen gaan dragen. En met het dragen van die zorg duurt het nog luttele dagen als de zorg wordt uitbesteed. Aan Gemeentes die, ternauwernood, van de vele noden […]

Tags: , , ,

Gewoon: zondag!

Geplaatst door Wik 28 december 2014

Zondag, 28-12-’14. De wereld is een gekkenhuis en ik weet mij daar kranig in te verweren. Let ook nu weer op mijn woorden: ‘Ik zeg niets!’ Hoewel ik me geregeld toch op de randen van de ravijnen beweeg. Het is dan ook een gedicht van de mij onbekende dichter Benno Barnard, waarmee ik voor dit […]

Tags: ,

Zaterdag en de voorspelbare geneugten!

Geplaatst door Wik 27 december 2014

Zaterdag, 27-12-’14. VADER “Waarom hebt Gij mij verlaten?” Klonk het snikkend van het Kruis. Maar het mocht geen donder baten, want de Vader gaf ‘niet thuis’. Vader hield in later jaren Ook niet bijster van gezeur En ook Rome’s martelaren Riepen voor een dichte deur. Vader bleek ‘niet thuis’ te geven Steeds als je Hem […]

Tags: , ,

En dan de Tweede K.dag

Geplaatst door Wik 26 december 2014

Tweede Kerstdag. Op naar de Tweede Kerstdag. Geheel en al in het teken van de 24-uurs economie en het gevoel nog niet verzadigd te zijn. Misschien lokken de aanbiedingen en raakt de datum van Tenminste Houdbaar Tot een hoogtepunt. Mogelijk dat er meer is ingekocht dan is afgenomen. En dat brengt me naar Jan Blokker. […]

Tags: ,

Eerste Kerstdag

Geplaatst door Wik 25 december 2014

Eerste Kerstdag. Een manier om de komende dagen door te brengen, is door elders te vertoeven. Hetgeen niet wegneemt dat de berichten die ik van belang acht, doorgaan. De implicatie van deze doorgang is simpelweg door te gaan anticiperen. En dat anticiperen doe ik als volgt: uit de bundel Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht. […]

Tags: ,

Kerstgedachte.

Geplaatst door Wik 24 december 2014

‘Oh schone klare taal, hebt Gij mij nu verlaten?!’ Geen kwestie meer van ‘lulle’, geen reden om nog meer zakken te ‘vulle’, maar stomweg weer gaan praten. Communiceren in elke gewenste zin. En die zin, die maak ik af. In de vorm van een straf. Bij wijze van spreken dan. Het is niet voor niets […]

Tags: ,

Mokerslag.

Geplaatst door Wik 23 december 2014

Dat gaat ‘m dus niet worden! Een constatering met de zuiverheid van (bron)water. Hoewel ook daar de nodige vraagtekens bij zijn te zetten. Het ligt dit keer niet aan de goede bedoelingen, eerder aan de omstandigheid dat zaken op een andere plek zijn beland dan ik in gedachten had. Hetgeen de zoektocht wederom van een […]

Tags: , ,

Een openbare kerstgedachte!

Geplaatst door Wik 22 december 2014

Als je niet beter wist… maar ik weet beter! Niet alleen vanwege mijn onvoorstelbare pretenties, vandaag simpelweg door de ontmoeting die zich heeft voorgedaan. Wederom een ontmoeting met een rijk deel van mijn leven. En wanneer ik het heb over dat rijke deel van mijn leven, ontkom ik er niet aan dat psychiatrie daar een […]

Tags: ,