Archief van september, 2013

nooddruft & ledigheid

Geplaatst door Wik 30 september 2013

Ik heb geen hekel aan ledigheid, vooral niet wanneer ik mijn oor te luisteren leg. Niet dat ik dan bepaaldelijk veel opvang, laat staan dat ik anderen betrap op het doorgeven van geheime informatie, laat staan dat ik getuige ben van nog veel bijzondere confidenties, maar meer vanuit de overtuiging dat veel zaken niet voor […]

Tags: , ,

Geheimen

Geplaatst door Wik 29 september 2013

Ik deel nu eenmaal geen geheimen. Hooguit maak ik melding van een uitzondering, waarbij ik zo min mogelijke een regel probeer te overtreden. Eigenlijk ben ik een voorbeeldig burger in de huidige participerende maatschappij. Het participerend medewerker zijn, past mij dan ook als een handschoen. Maar ook dat is redelijk voorspelbaar; koude extremiteiten zijn een […]

Tags: ,

Kees O kap Berg

Geplaatst door Wik 28 september 2013

Het is immer weer een verrassing waar Kees mij mee weet te verblijden. Het is waarschijnlijk een geheim dat hij, voornamelijk, met zichzelf deelt en waarbij de nietsvermoedende bezoeker wordt opgezadeld met een insteek, die absoluut niet in overeenstemming is met de capriolen die dan, vroegtijdig, door mijn hersenpan galopperen. Het heeft veel weg dat […]

Tags: , ,

Liefhebbers

Geplaatst door Wik 27 september 2013

Wat is het fijn om… en dan moogt Ju het dit keer geheel naar eigen genoegen aanvullen. Desnoods invullen. Want wat maakt het uit dat een ander je uitmaakt voor gek, idioot, debiel, imbeciel of gewoon krankzinnige. Eigenlijk maakt dat niets uit, zolang het woord mar niet het raakvlak heeft onder wat in het verleden […]

Tags: , ,

De voornaam van Alzheimer…

Geplaatst door Wik 26 september 2013

Zeg me je naam en ik zal je vertellen wie je niet bent! Maar wie je wel bent, laat ik in het midden. Een naam. Een gegeven. Een feit desnoods. Een nummer… ja, daar valt tegenwoordig veel te halen. Is het geen DigiD, dan is het een BSN wat ongebreidelde mogelijkheden biedt. Tik het in […]

Tags: , ,

FLATUS ACROBATUS

Geplaatst door Wik 25 september 2013

Gejaagd. Niet door de wind dit keer, hoewel het daar alle schijn van heeft. Geen oosterse wind noch een westerse wind die mij uit koers weet te brengen. Laat staan dat een noorden dan wel een zuidenwind een poging zal ondernemen. Geen tyfoon noch een orkaan, laat het graan gebukt gaan. Hooguit is er sprake […]

Tags: , ,

Mede delen…

Geplaatst door Wik 24 september 2013

Ik deel wel, maar slechts mede. Niet dat ik daar veel hinder van ondervind, in tegendeel, ik voel mij daar eigenlijk wel wel bij. Ik deel mede. Gelijk ik in mijn rijke verleden waarschijnlijk ook veel heb medegedeeld. Op een enkel moment na. Een moment waarop wij, een groep, elkaar op een zelfde golflengte mochten […]

Tags: , ,

Lichtvoetigheid? Met dank aan Titje!

Geplaatst door Wik 23 september 2013

Op mijn manier probeer ik een bepaalde mate van lichtvoetigheid te bewerkstelligen, maar ik realiseer mij terdege dat ik hier absoluut in tekort schiet! Waarbij het woord falen mogelijk iets van mijn tekortschieten meer op zijn plaats is. Ik faal! Realiseer mij gelijktijdig dat niet schieten per definitie altijd mis zal zijn en dat er […]

Tags: , ,

Antwoord dit keer, geen vraag…

Geplaatst door Wik 22 september 2013

Het is altijd weer de vraag. Dat het antwoord dit keer op zich laat wachten, een voorspelling dewelke geenszins de moeite waard zal zijn. Zolang de vraag niet wordt geformuleerd, blijft het antwoord zoek. En met het zoekraken van dat antwoord, verdwijnt ook de vraag ‘ins blaue hinein.’ Simpeler kan ik het niet stellen, en […]

Tags: , , ,

Zijlijnvertolker

Geplaatst door Wik 21 september 2013

Radicalisering, liberalisering en God laat het net zo vrolijk afweten. De tijd dat hij met ons was, ligt rijkelijk achter ons. Neen, wij verheugen ons op een participerende samenleving die ons als participerende medewerkers dan wel participerende ondersteuners de vreugde zal gaan schenken die onze politieke gezagsdragers weten aan te smeren. De volgende stap zal […]

Tags: , ,