Jaar: 2012

KPN laat je mooi in de steek!

Indien KPN het wil, ligt heel het glasvezelnetwerk stil. Hetgeen vandaag dan wel gisteren het geval is. Een rood licht. Geen flikkeringen. Wel weer flikkeringen op een ander systeem. En door die flikkeringen kan het zomaar zijn, dat… ik wel heel graag zou willen, maar dat hogere machten van de gelegenheid gebruik weten te maken. Noord-Holland ligt plat. Nu is het zo dat het grootste deel van Noord-Holland al geregeld plat ligt, dus wat dat betreft is er niets aan de hand. De andere kant van het verhaal dat ik slechts een particulier gebruiker ben. Maar stel dat ik zakelijke belangen zou hebben. Van het internet afhankelijk ben om mijn omzet, op de laatste dagen van dit bijkans voorbije jaar, nog even te verhogen, dan ben ik mooi in de aap gelogeerd. Nu weet ik niet of apen ook uit logeren gaan, laat staan dat ik dan mooi ‘het lul ben’, maar klaar ben je. Nog een mazzel dat ik geen meidje ben die onder de noemer Clarisse door het leven gaat…
Het systeem werkt niet. Op zich een deugd, ware het niet dat hierdoor mijn communicatie met de buitenwereld voor een belangrijk deel wordt beperkt. In hoge mate wordt beperkt. Het ziet er immers naar uit, dat Wikswegen zomaar een dag dreigt te worden overgeslagen. Een dreiging die niet zozeer de neiging zal hebben wereldschokkend nieuws te veroorzaken, maar dan nog. Waar in het verleden door vakbonden werd opgeroepen tot een staken, staakt nu de macht van de monopolist. Alternatieven liggen niet direct voor de hand, tenzij je de beschikking hebt over een G3. Waar de overheid een vette bonus met G4 weet te bewerkstelligen, is het momenteel G3 wat het alternatief zou kunnen zijn. Nu ben ik niet zo’n adept dewelke iedere nieuwe mogelijkheid tot mijn beschikking wenst te hebben (nostalgische overwegingen bestendigen mijn dilemma en dilemma’s ga ik veelal uit de weg), maar dan nog. In dit huis, onder dit dak slechts voor een enkeling weggelegd.
Het hindert niet. Het staat mij ook niet in de weg. Dan doe ik dit, Deo Volente, wel over op een ander moment. Het andere moment. Wanneer ik weer de beschikking heb over dat waar KPN alles aan doet om de storing uit de wereld te helpen. Daar al ruim ettelijke uren mee bezig zijn. Het mij niet zou verbazen wanneer een enkele muis zich verslikt heeft in een fragment van die glasvezel. Een breuk veroorzakend wat de hele provincie plat legt. Ik geef je het te doen. Wat had ik graag in de poten van die muis willen staan. Alleen maar om al die boze gezichten te kunnen aanschouwen. Gelijk die muis uit Amsterdam. Ergens op een trap. Op de dertiende trede stel ik me voor.
Neen, het ziet er naar uit dat deze woorden morgen gaan halen. Tenzij… maar laten we daar niet van uitgaan. Stel je eens voor dat het KPN niet lukt. Stel je eens voor dat deze vlek zich als een olievlek over Nederland gaat verspreiden. Heel Europa plat legt. Desnoods zich mondiaal gaat manifesteren. Wat voor gevolgen zou dat dan hebben”! Een ramp” Een wereldramp” Wat gepaard gaat met een totale uitval. Verbijstering alom. Vraagtekens in veelvoud. Ach, misschien is de wens de vader van de gedachte. En het niet duidelijk is wie de moeder van dit gebeuren kan zijn…