Archief van augustus, 2012

Kermis

Geplaatst door Wik 31 augustus 2012

‘Maar dan word je overvallen door het dansen en hossen, door de dronkenschap van de pret, dor het gejoel en gegons, die razend valse muziek, het schreeuwen en aangaan, de lucht van poffertjes en wafels en dan dat grijpen en vasthouden: “moet je niet een poffertje eten, net een kamertje vrij.” En altijd weer het […]

Veranderen…

Geplaatst door Wik 30 augustus 2012

Stel je eens voor dat veranderingen moeiteloos in elkaar overlopen. Dat er geen naadloze overgang te bespeuren zou zijn. Dat, van de ene naar de andere, dit proces vlekkeloos zou gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld van het ene kabinet in een volgend. Of van de ene woonplek naar een andere. Of van leven naar de dood. Geruisloos. […]

Tags: , ,

Haken wel & ogen niet

Geplaatst door Wik 29 augustus 2012

Als het haakt, wil dat niet altijd zeggen dat het ook oogt. Gelijk iets wel kan ogen, maar niet haakt. En als dit dan niet in de haak is, kan het gebeuren dat niet alleen Leiden in last, maar ook dat er rep en roer ontstaat. Voor je he goed en wel in de gaten […]

Tags: ,

CUT

Geplaatst door Wik 28 augustus 2012

Het leven is… voor sommigen een lolletje, voor anderen een geintje, voor derden een opgave, vierden een onmogelijkheid, terwijl vijfden dansend, zingend en herhaaldelijk juichend tussen alle klippen door slalommen. Voor nog anderen zijn het de woorden van Vondel die, niet alleen bedoeld in zijn tijd,maar tot in de eeuwigheid iets van een schouwtoneel naar […]

Tags: , , ,

koppen snellen (met foto’s in de hrhlng)

Geplaatst door Wik 27 augustus 2012

Mensen die ervoor geleerd hebben, zijn niet altijd geleerde mensen. Ook gaat de opmerking dat mensen die niet kunnen leren, altijd maar stom zijn, niet altijd op. Want sommige mensen zijn stomweg begaafd. En andere mensen zien deze begaafdheid dan weer voor stom aan. Of, om een andere omschrijving te gebruiken, als een beperking. Nog […]

Tags: , ,

Gebroken ketting /Schakels

Geplaatst door Wik 26 augustus 2012

… want Gre speelde toneel. Deed dit veelal met verve. In alle variaties die zich konden voordoen. En dat waren er vele. Waar Gert zijn besognes omtrent het decor wist te etaleren, stond Gre op de planken. ‘Voldaan huiswaarts’ is de titel van het boek. Uitgegeven door de Toneelvereniging “Eendracht Maakt Macht’. Ter gelegenheid van […]

Tags: , , ,

Ootmoed

Geplaatst door Wik 25 augustus 2012

Kijk mij nou! Liever gezegd, kijk maar niet! Want wat je ziet klopt in de verste verte niet. Terwijl dat, gelijktijdig, ook weer intrigeert. Vooral wanneer de vraag wordt gesteld, waar het nu eigenlijk fout gaat. Voor zover dingen fout kunnen gaan. Want ook dat valt te betwijfelen. Het maken van fouten is nu eenmaal […]

Tags: ,

Gaven

Geplaatst door Wik 24 augustus 2012

De gave van het woord… nu valt dit, op het eerste gezicht, over het algemeen wel mee. Niet dat niet ieder momenten heeft gekend waarop een woordenstroom hakkelend over de lippen is gekomen, dan dat er momenten zijn waarbij de stomheid alle woorden heeft geslagen, dan wel waarop een bewust eeeh, de betrokkene de gelegenheid […]

Tags: , , ,

Stieros de Klieros

Geplaatst door Wik 23 augustus 2012

Vermoedelijk heeft het een absoluut niets te maken met het ander. Anders zou het ander waarschijnlijk ook wel hebben geprotesteerd. Zelfs dat werd dit keer nagelaten. Zoals wel vaker dingen werden nagelaten, vanuit de veronderstelling dat, uiteindelijk, alles wel weer op zijn pootjes terecht zou komen. Dit keer gaat die vlieger niet op. Niet alleen […]

Tags: , ,

NIET te GELOVEN!

Geplaatst door Wik 22 augustus 2012

HET FAILLIET VAN… neem een willekeurig onderwerp. Houdt dit voor ogen en probeer dan… Niet direct aan oplossingen te denken. Niet direct dat typisch Nederlandse vingertje uit de kast te halen, laat staan een schuldige aan te wijzen. Want schuld dragen wij allen. Dat wij momenteel in de gelegenheid worden gesteld om boete te doen, […]

Tags: , , ,