Archief van februari, 2012

bedrijfsopleiding versus ROC

Geplaatst door Wik 29 februari 2012

Vrijdag 1 november 1996. Castricum – Duin en Bosch zoekt steun bij collega’s voor opleiding verpleegkunde. Door aansluiting te zoeken met collega’s in Bennebroek en Noordwijkerhout, wil psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch beter voorbereid zijn op het onderbrengen van de verpleegkundige opleidingen bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC). Dit laatste is noodzakelijk, omdat het instellingsgebonden onderwijs […]

Tags: , , ,

log boek

Geplaatst door Wik 28 februari 2012

Ik noemde het een logboek. Voor sommigen werd het letterlijk een ‘log boek.’ Voor weer anderen een ongekende opgave. Terwijl derden zichzelf moesten beperken om niet in eigen opgedane inzichten te verdwalen. Voor vierden bleef het iedere keer weer de vraag voor wie ze eigenlijk aan het werk waren. Voor mij? Voor de ander? Voor […]

Tags: , ,

Genaaid

Geplaatst door Wik 27 februari 2012

Een bepaalde mate van nooddruftigheid zou de mens,in zeker opzicht, kunnen sieren. Gesteld dat die mens zich die nooddruftigheid permitteert. Want dat blijft veelal de vraag. Geen mens die direct een verzoek in die richting zou gaan doen. Geen mens ook dat zich juist zo’n pas zou willen permitteren. Want stel dat het, achteraf gezien, […]

Tags: , ,

Willem v. O

Geplaatst door Wik 26 februari 2012

Het is jaren geleden dat de Nederlanden werden getroffen door een storm. Sterker nog: ik grijp terug naar 1566, een jaar waarin honger, onvrede en armoede het volk in beroering bracht. Daarnaast is het een protestantse dominee die in een preek oproept tot het plunderen van kerken en kloosters. In Steenvoorde nota bene. En het […]

Tags: , , ,

Delf t onder spi t

Geplaatst door Wik 25 februari 2012

Iets zou zomaar als desolaat kunnen worden omschreven, zonder dat er sprake is van die omstandigheid. Het zou meer op een sfeer kunnen duiden, waarbij een naderend onheil in de lucht hangt. Er hoeft echter geenszins enig naderend onheil in de lucht te hangen: het kan de interpretatie van de betrokkene zijn en het gebruik […]

Tags: , , ,

werk kunst John II

Geplaatst door Wik 24 februari 2012

Werk van John in een tweede ‘setting.’ Niet alleen omdat mijn neef Kris jarig is, niet omdat ik weet dat ik vandaag met Jan in Delft vertoef en ook al niet omdat ik weet hoe laat deze dag gaat eindigen. Eigenlijk weet ik dus niet zoveel. Hooguit dat het onderstaande op ons allen van toepassing […]

Tags:

Kunst werk John

Geplaatst door Wik 23 februari 2012

Het is een schat, waar Dik mij gisteren deelgenoot van maakte. Een schat verzameld in een doosje, waarbij de verrukking omtrent het talent van de een, zijn broer John, vele andere verrukkingen in de schaduw weet te zetten. John, die zichzelf weet te verbeelden door de humor waarmee hij zichzelf opzadelt. Getooid met een geruite […]

Tags: , ,

kunstwerk

Geplaatst door Wik 22 februari 2012

Jezelf tot kunststuk verheffen. Dan ontkom je haast niet aan enige pedanterie. Dan wordt subjectieve schijn omgezet in objectief ervaren. De weerklank van een dagelijks gebeuren op een vreemdsoortige manier in de schijnwerper gezet. Kan er zelfs sprake zijn van enige vervreemding. Duurt het vast niet lang meer dat angst een plek gaat innemen. Is […]

Tags: ,

Jules

Geplaatst door Wik 21 februari 2012

Toch is het veelal de dramatiek die schuilgaat achter heel simpele woorden. Neem nu bijvoorbeeld het onderstaande gedicht van wijlen Jules de Corte. Het komt uit het boekje ‘Psychiatrie reusachtig’ en schetst een beeld, wat voor een belangrijk deel nog steeds dagelijkse kost is. Het wordt als inleiding gebruikt bij werkstukken die onder de titel […]

Tags: , ,

Job stopt job

Geplaatst door Wik 20 februari 2012

Kijk, het mag een naam hebben! Als Job met zijn job stopt, is dat meer dan plaatselijk nieuws. Dat haalt de landelijke kranten, het journaal en het nieuws op de radio. Dat laat bekende Nederlanders oreren omtrent het besluit wat de man heeft aangegrepen om een verdere daling van zijn partij voor te zijn. Of […]

Tags: , ,