Jaar: 2012

einde van een jaar…

Klassiek. Mijn bijdrage, aan het einde van het jaar, gaat door het leven als klassiek. En dat past mij wel. Ik heb daar nu eenmaal niets mee. En toch ook weer wel blijkt nu. Simpelweg door een bijdrage in te sturen. Naar het plaatselijk sufferdje, dat aan de vooravond staat van grote veranderingen. Niet dat deze morgen reeds in werking treden, maar de toon is gezet, en de datum bepaald. Met een maand of drie is het zover. Dan wordt de courant gehalveerd, artikelen gedecimeerd en de prijzen navenant aangepast. Dat staat ons immers te wachten wanneer het vannacht niet alleen weer morgen wordt, maar ook de getallen weer eens veranderen. 2013. Even wennen en het patroon van de dagelijkse gang der dingen neemt weer een aanvang. Vandaar dat ik daar nu vandaag nog even gebruik van maak. Want…
wat staat ons allen te wachten. Verandert de voorspoed in tegenspoed. Spoeden wij ons allen naar de doelen die door anderen worden gesteld. Zijn het straks slechts herinneringen die ons doen denken aan de welvaart en de onbegrensde mogelijkheden, die ons vanuit een recent verleden werden aangereikt” Was het wel die vaart der volkeren die ons ongebreideld in staat stelde naar de hemel te reiken. Was het de verdienste van de Visa wat ervoor zorgde dat met slechts kleine aflossingen de hooivork steeds voller werd beladen. De gekkigheid ervoor zorgde dat men niet meer wist wat daarmee aan te vangen” De deuren van de geldschieters wijd open stonden, gelijk men nu, met de aanblik gericht op een potentiele klant, de deuren steeds dichter weet te slaan” Dat wie geen wind zaait ook nimmer zalmen zal weten te oogsten” En dat men weer leert dat men het kleine gaat eren”
Het is maandag 31 december 2012. Lezers schetsen 700 leuke of sombere scenario’s voor het leven van de consument in 2023. Het artikel begint als volgt. Vraag regeringsleiders of bedrijfsleven hoe de wereld er over een jaar voorstaat, en je krijgt een glazige blik. Geweldig daarom, dat 700(!) lezers van deze pagina (ombudsman) zich wagen aan een voorspelling voor over 10 jaar. Hoe ziet het leven van de consument er in 2023 uit, vroegen we. Op deze pagina een bloemlezing uit de vele leuke, interessante, nuchtere en sombere verwachtingen. Welke kant het opgaat”
Zitten we in 2023 nog tot onze oren in de crisis” Gaat het bergafwaarts met ons en wordt het ieder voor zich” Of keren we juist, zoals enige lezers”aangeven, “van de fastfood-maatschappij terug naar een weloverwogen, bewustere, groenere, socialere en respectvolle manier van leven. Consumeren wordt steeds meer een kwestie van consuminderen. Wij komen dichter bij de natuur.” Olette de Vries vermoedt dat in 2023 de gekte voorbij is en het inzicht is doorgedrongen dat de bomen niet tot in de hemel hoeven te groeien. “We verdelen het werk dat er is eerlijker en doen niet meer mee aan de ratrace. Vriendendiensten en hulp aan naasten wordt sterk gestimuleerd.” W. Pijper stuurt het klassieke toekomstbeeld in. Volgens deze lezer wonen we in 2023 in huizen die doen denken aan honingraten en gebruiken we rollende trottoirs. “Wanneer je ergens ver weg wilt zijn, stelt het uitspreken van een gedachte ons in staat de gewenste situatie te beleven. Simpel doordat de beelden op de muren worden geprojecteerd.”
Maar ook een bijdrage van Marjon Rekoert. De maatschappij zoals we die nu kennen bestaat volgens haar over 10 jaar niet meer. “De euro is ingestort. Alles is onbetaalbaar geworden en daarom is men overgegaan tot ruilhandel. Bovendien staat half Nederland onderwater (klimaatcrisis). Wie de overstromingen overleefde, hokt samen in Oost-Nederland. Bio-industrie bestaat niet meer: dat kost veel te veel energie. In de megastallen wonen de vluchtelingen uit het westen. Het geld is op, er is geen sociale zekerheid meer. Theaters, musea, omroepen en bibliotheken zijn wegbezuinigd, de Nachtwacht is verkocht aan China. Boeken zijn opgestookt voor verwarming. Musici, acteurs en verhalenvertellers treden op voor eten en een slaapplaats.
Wat wel bestaat: de pil van Drion. En die wordt veelvuldige toegepast.” Brrrr.
Wie schetst mij zijn of haar toekomst” En hoe zien die schetsen er dan uit. Ik houd mij van harte aanbevolen. En voor het overige: een rustige en prettige jaarwisseling. Met dank voor jullie aandacht was het mij een oprecht genoegen! Tot…

morgen is het dinsdag. Geen dag als alle anderen!

wik