Archief van september, 2010

expos eren

Geplaatst door Wik 30 september 2010

Kleur bekennen Ik. Ik ben. Ik ben kleur loos. Grijs. Ik ben grijs, dus peper en zout in 1. Ik. Ik wil, moet, mag. Ik kan mezelf ontwikkelen. Ik. Ik ontdek. Ik ont dek en zoek. Ik onderzoek en ontwikkel mij. Ik. Ik zie nieuwe, andere horizonten en… toen waren mijn woorden op en geef […]

Tags: , , ,

Vita & Mortura

Geplaatst door Wik 29 september 2010

Wat niet weet, dat deert niet altijd. En wat zich roert hoeft niet altijd kruid te zijn. En als iets kruipt, kan het met leven te maken hebben. Maar wat zwijgzaam door het leven kruipt, kan te maken hebben met de dood. Dan ook kun je je gaan realiseren welk een betekenis aan het leven […]

Back

Geplaatst door Wik 28 september 2010

Wat hield mij een jaar geleden bezig? Waar stond ik toen in vergelijking met waar ik nu sta? Wat gebeurt er als, na 12 jaar trouwe dienst, een mobiel nummer ander cijfertjes krijgt. Hoe zou de WIA eruit hebben kunnen zien indien ik wel in dit traject terecht was gekomen? En welke platjes weet ik […]

Shoot (no horses!)

Geplaatst door Wik 27 september 2010

Het was weer zo’n dag! Een dag waarop niet veel meer dan de onstuimigheid van het weer het wat af liet weten. Een nazomerse dag die zich uitstekend leent om geen ‘trouble’ te gaan ‘shooten.’ maar wel wat aan het schieten te gaan. In Egmond nota bene. Aan het strand dat er bepaaldelijk niet stil […]

Uit de hoogte

Geplaatst door Wik 26 september 2010

‘… en zag hoe buiten de duisternis langzaam de dag wurgde.’ Deflo. In zijn boek onschuldig. Geen citaat van Aspe. Van een andere Vlaamse misdaadschrijver. Want ook dat vlakke land kan mij bekoren. Niet zozeer vanwege de frieten en de kotten die zich her en der langs de weg bevinden, niet zozeer door de Duvels […]

Tags: ,

Nieuwediep

Geplaatst door Wik 25 september 2010

De Commandant der Zeestrijdkrachten heette de overige Commandanten een heel hartelijk welkom. Na een behoorlijke teruggang bij de Marine was het met gepaste trots dat de spreker wederom een defilé mocht aankondigen. Niet eerder echter dan dat hij de huidige taken van defensie uitgebreid naar voren had gebracht. Er zaten dan ook wat goudgerande goudhaantjes […]

Tags: , , ,

Stilte

Geplaatst door Wik 24 september 2010

Kunst van de Stilte. Zo noemde ooit Lex B. zijn werk tijdens een expositie in de Clinghe. Lex introduceerde daar zijn eigen stijl onder de noemer LexArt. En gaf in zijn brochure (een oplage van 200 exemplaren) de volgende verantwoording: ‘Het maken van kunst is een eigen taal. Een symbolische uiting van mijn gevoelens en […]

Tags: , , ,

Humor en de Staat (na Prinsjesdag)

Geplaatst door Wik 23 september 2010

Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is een stabiel b Intensief wordt sinds de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni gewerkt aan de totstand Lopende de kabinetsformatie past het huidige kabinet terughoudendheid bij het doen va Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelba Een ingrijpend pakket van […]

Tags: , , ,

Humor en de straat

Geplaatst door Wik 22 september 2010

Humor en de straat hebben niets met elkaar te maken. Maar als iemand stelt dat de humor op straat ligt, is het soms wat lastig zoeken. Neen, je kunt er gemakkelijk overheen stappen dan wel overheen kijken. Dan valt er ook weinig te zoeken, laat staan dat je wat zult vinden. En wie niet zoekt […]

Tags: , ,

Geloof, hoop & Risk!

Geplaatst door Wik 21 september 2010

‘Ik hou niet van toevalligheden, en ik vertrouw ze niet. Ik ben ervan overtuigd dat toeval niet toevallig is. Ik heb ooit eens een lezing bijgewoond van een bekende new-age-goeroe die ervan overtuigd is dat het leven uiteindelijk niets anders is dan energie. Alles wat we doen, al onze gedachten en emoties, kunnen worden herleid […]

Tags: , , , ,