Archief van juni, 2010

11. Bij-na

Geplaatst door Wik 30 juni 2010

BIJ-NA Ben ik dichter als de verzen die ik maak niet dichter bij het gevoel te komen dat steeds verder van mij raakt? Ben ik schrijver als de woorden die ik spreek zich steeds in stilte voordoen? Ben ik mens als de zinnen die ik voel zich steeds in stilte herhalen? Ben ik dichter bij…?! […]

10. Winst

Geplaatst door Wik 29 juni 2010

WINST Hoeveel hersenspinsels liggen nog verscholen in het labyrinth van de herhaling. Hoe vaak de herhaling nieuwe hersenspinsels zal ontmoeten het labyrinth zal dit geheim niet snel prijsgeven. Als een schaker doorwrocht in het spel van vierenzestig velden, zal de afbraak van het labyrinth de tijd bespoedigen: herhaling winst. 2906winst29

09. Zieleheil

Geplaatst door Wik 28 juni 2010

ZIELEHEIL Eenzaamheid druipt langs de muur van het gesticht dat in het licht van een verdoolde maan het binnen licht heeft uitgedaan. Verloren in het licht van dof ellende waar de wildste fantasie in sufheid teloor gegaan, de ziel doorkneed door zielenknijper ieder die hier binnen gaat! 2806zieleheil28

08. Salto M

Geplaatst door Wik 27 juni 2010

SALTO M. groen is gras groen is gras onder blauw is lucht blauw is lucht boven handen groen is gras groen is gras boven benen blauw is lucht blauw is lucht onder 2706saltom27

07. Dollen

Geplaatst door Wik 26 juni 2010

DOLLEN Ik laat niet met mij dollen! Als men met mij dollen wil, zal ik wijzen naar de dollen die men, om die reden van het dollen af wil helpen. Als men mij van die dollen afhelpt, zal ik, zonder dollen uit moeten kijken naar een andere baan. 2606dollen26

06. Om reden

Geplaatst door Wik 25 juni 2010

OM REDEN Zij had een goede reden mij te bellen; hoewel de reden mij ontging, had ik het genoegen haar te ontmoeten… Op zich is de ontmoeting voldoende reden te bellen, vergat ik niet haar te groeten om haar, om die reden een prettige dag toe te wensen. 2506om reden

05. Sleur

Geplaatst door Wik 24 juni 2010

SLEUR In de sleur van weer een dag waarin de sleur van alledag de dagelijkse sleur waarvan de sleur van weer een dag dagelijks wordt doorstaan het wonder: knoppen bersten open. In de sleur van weer een jaar heeft dit zich al 2010 keer eerder voorgedaan. 2406sleur

04. Veel

Geplaatst door Wik 23 juni 2010

VEEL Wat zal de dag van morgen brengen? Wederom een dag die voor een deel uit een ander leven zal bestaan. Wat bracht de dag van gisteren? Veel tijd is zo voorbij gegleden. 2306veel

03. Veiling

Geplaatst door Wik 22 juni 2010

VEILING Verzameld in een hol lokaal, verzameling herinnering wordt een trofee omhooggestoken, roken en het bieden op herinnering; verzameling herinnering een vol lokaal verzamelt een verzameling. 2206veiling

02. Samenspraak

Geplaatst door Wik 21 juni 2010

SAMENSPRAAK Oprecht kijkt hij omhoog en vraag gewoon: ?opa, ga je dood?? ?Ja jongen? is het antwoord, waarop hij antwoordt: ?Dan is het goed.? 2106samenspraak