Archief van september, 2009

ben gegaan

Geplaatst door Wik 30 september 2009

… en vond ik, even later, onder het stof de volgende woorden: BEN GEGAAN Gebrekkig zal ik altijd zijn daar de cirkel niet eerder naadloos sluit dan dat ik mijn gang ben gegaan. En als ik dan mijn wandelingen pleeg, heen ga en weer keer, wat om mij heen kijk terwijl ik in mijn hoofd […]

BUCH

Geplaatst door Wik 29 september 2009

Po?ten. Poeten die de plaat poetsen. Want eenieder probeert het een en ander uit. Op klank. Op metrum. Op naaktheid. Zoals de takken van een boom in herfsttooi. Of beter gezegd in winterstand. Zoals ooit Jan Arends dichtte. Of Achterberg die door woord, klank en inhoud met de lezer aan de loop ging. Een Rawie. […]

a l i e n

Geplaatst door Wik 28 september 2009

Ik zag wat buitenaards. Althans die schijn werd mij voorgehouden. Nu was het voor wat betreft die schijn vandaag wel goed want de zon deed fleurig en kleurig zijn of beter gezegd haar best. Puristisch gezien zou ik mij nu moeten buigen over het vrouwelijk dan wel mannelijk zijn maar laat dat voor vandaag gewoonweg […]

mensenkinderen

Geplaatst door Wik 27 september 2009

Als ik het ??n stel wil dat absoluut niet zeggen dat ik daarmee het ander uitstel. Of beter gezegd: uitsluit. Maar om het geheel sluitend te krijgen is het de moeite waard om dat wat gesteld wordt, tegen het licht te houden. Alle voors en nadelen tegen elkaar af te wegen opdat een zuiver oordeel […]

dreun

Geplaatst door Wik 26 september 2009

EEN DREUN. 1 DREUN. Dreun. Een dreun dreunt even. Een dreun dreunt even weg. Het publiek geeft zich over. Aan de dreun. Aan de performance. Aan de knotsen waarmee geslagen wordt. Die drie heren die die knotsen weten te hanteren. Als uit de oertijd. Toen knotsen mogelijk een andere functie hadden. Om vrouwen op hun […]

Barmhartig

Geplaatst door Wik 25 september 2009

Als je over de dingen na gaat denken loop JU de kans dat JU in die gedachten blijft hangen. Om de kop leeg te maken is het van belang de zinnen enigszins te gaan verzetten. En een verzetje op zijn of haar tijd draagt er zorg voor dat andere variabelen zich van JUW gedachten meester […]

vertekend

Geplaatst door Wik 24 september 2009

Want met wat variabelen kan het niet anders dan dat de dagen, zich iedere week opnieuw herhalend, wat door elkaar dreigen te slingeren. Alsof Kras niets met kris heeft uit te staan en het gezelschap dat zich opmaakt de touringcar in te gaan op voorhand weet welke plaats hen toegewezen zal gaan worden. Zoals het […]

kneuzenparadijs

Geplaatst door Wik 23 september 2009

Vanmiddag werd de kilte in het kneuzenpaleis geregeld verjaagd door de zon die straalde in het kneuzenparadijs. Een prinsesje, een koningin en een lakei, allen waren even blij. Niet echt uitgelaten omdat er zo het een en ander de revue passeerde, maar toch iets gemeenschappelijks dat aan de ene kant neigde naar ongebreideld leedvermaak en […]

nazomberen

Geplaatst door Wik 22 september 2009

’t Is weer voorbij die mooie zomer in Zeeland…’ klinkt het uit een verborgen luidspreker en ik haast mij opnieuw het warenhuis uit. Geenszins doelloos loop ik door het winkelcentrum in een afrondende fase, waarbij niet alleen de puntjes om een teken vragen, maar ook winkels nog een totaalverbouwing wacht. Vrijdag gaat, met veel tamtam, […]

nazomer

Geplaatst door Wik 21 september 2009

‘… en zag hoe buiten de duisternis langzaam de dag wurgde.’ Deflo. In zijn boek onschuldig. Een andere Vlaamse misdaadschrijver. Want ook dat vlakke land kan mij bekoren. Niet zozeer vanwege de frieten en de kotten die zich her en der langs de weg bevinden, niet zozeer door de Duvels dan wel Brugse zotten die […]