1980 -2012

Gek  gekort & dol gedraaid. Ronald Laing en de werkelijkheid van de anti-psychiatrie. Kennisgeving: 3 september 1990 – 14 december 1993.

Herinneringen gebaseerd op de fundamenten van een verleden. Gedeeltelijk mijn verleden, voor een ander deel gefundeerd op het verleden van anderen. En daardoor deelbaar. Als dingen deelbaar zijn, wordt het een stuk makkelijker om zaken die verloren zijn gegaan, een plek te geven. Gelijk de dood ons meestal weer de rijkdom van de herinnering kan schenken. Het verdriet dat plaats maakt voor de schijn van een verwerkt verleden. Waar de scherpe randjes in de loop der tijd van zijn afgesleten. Simpelweg omdat onderweg slijtage optreedt. De feiten veel van de toenmalige emoties weten te verdoezelen.

Zoals het navolgende bericht:
Geheel plotseling en onverwacht zijn, door een te vermijden Duin en Bosch budget / beleidsfalen van ons heengegaan: Karin Grondsma, Geesje Hoornstra, Rutger de Jong, Sigrid Kamphuis, Roos Krijnen, Marjolein de Rooij, Fred van der Schaar, Anja Stey, Annemarie Strooper, Michael Willemsen, Frank Winter. Geen bloemen. Steun tijdens onze emotionele en financiële crisis, wordt zeer op prijs gesteld. Pakketten om de feestdagen door te komen, zijn voor een ieder van ons welkom. Met de groeten, namens groep 9009 A, Geesje.


iGer.nl

Het is juni 1986. De effecten van budgetkortingen en het ingrijpen in de inkomenssfeer zijn dagelijks op de werkvloer merkbaar. Het psychiatrisch ziekenhuis dreigt weer een asiel voor psychiatrische patiënten te worden waarin het aan de meest basale zorg ontbreekt. De motivatie van de hulpverleners wordt met de dag meer afgebroken en het ziekteverzuim neemt toe.
Blijkbaar is het nog niet genoeg voor deze overheid. De Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid hebben nieuwe kortingen voor 1987 reeds aangekondigd.
Zij willen nog eens 600 miljoen bezuinigen op de gezondheidszorg.
Februari 2012. Van patiënten die geestelijk iets mankeren wordt een eigen bijdrage geëist maar van patiënten die lichamelijke zorg nodig hebben, niet. Dat is een onterecht onderscheid, vindt het Landelijk Platform GGZ: “Alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische.”
De eigen bijdrage, die sinds 1 januari is ingevoerd, varieert van 200 tot maximaal 2000 euro per patiënt per jaar. Met de invoering van de eigen bijdrage wil Minister Schippers de drempel naar specialistische, psychische zorg fors verhogen en bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Volgens het platform wordt de toegang van mensen met een psychiatrische aandoening tot de zorg door de hoge eigen bijdrage belemmerd. Voor sommige patiënten is de financiële drempel zo hoog dat zij maar afzien van zorg.

Brokx & Wiegel 1980


iGer.nl

Rutte & Company 2012

De werkelijkheid van de anti-psychiatrie.
De anti-psychiatrie is tégen het opsluiten van geesteszieken, tégen behandeling met medicijnen en tégen het ‘officieel gesanctioneerde geweld’ van de traditionele psychiatrie. Maar hoe gaat het toe in de praktijk van de anti-psychiatrie zelf” Johanneke van Slooten keek in Londen twee weken lang rond in de huizen van Ronald Laing en confronteerde deze goeroe van de anti-psychiatrie met haar bevindingen. In een nummer van de HP, 13 september 1980, nummer 37. Tegen een prijs van F. 3,- incl btw.


iGer.nl


iGer.nl

De Leidse psychiater Bastiaans wijst erop dat er bij zeer veel geestelijke ontsporingen ook slaapstoornissen ontstaan. En dat terwijl de slaapbehoefte vaak toegenomen is. Daar kan dan een vicieuze cirkel uit ontstaan van slaperigheid, niet kunnen inslapen door een gebrek aan ontspanning, daardoor grotere spanning, grotere vermoeidheid enzovoort.

Swami Deva Amrito* staat veel kritischer tegenover de Bhagwan. Maar doet dit in een advertentie van Trouw. Dewelke zich afvraagt of Bhagwan in een christelijke krant kan verschijnen. Zich afficheert als een ‘Krant met overtuiging.’ Kom daar vandaag de dag nog maar eens om! Gelijk Grolsch nog adverteert met Vakmanschap is Meesterschap. Of die uitspraak omtrent de nieuwe economie van prof. Schouten:

‘De politici kunnen alleen nog maar meer chaos veroorzaken.’


iGer.nl

Kijk om je heen en ontdek het verleden. Of blik terug en denk dan aan nu. Bij voor beeld!

*Swami Deva Amrito was de naam voor Jan Foudraine, schrijver van onder andere: ‘Wie is van hout”‘