18e Kunst10daagse BES


iGer.nl
Het is niet altijd koek en ei. Tussen jou en mij. Tussen hem en haar. Tussen haar en hem. Tussen Alk maar en Haar lem. Tussen deze en dan die genen. Tussen zoet en zuur kool. Wordt kool soms op de spits gedreven spreekt men allicht van spitskool. Moet niet zo ver van Spits bergen zijn te zien. Dan ben ik waar ik wezen wil: zien.

Zien is geloven, zien is kijken. Pas als je kijkt, kun je zien en pas als je ziet, kun je geloven. Echte rijkdom zit in het zien terwijl je kijkt.

De Kunsttiendaagse komt er weer aan en Bergen gaat uit haar dak. Door BES een uitstapje naar Egmond terwijl Willem Schotten in De Spiegel in Bergen Schoorl vertegenwoordigt. Er dit keer uitgebreid reclame wordt gemaakt. In Vrij. Waar het Egmonds schildersgenootschap “Hallem” de aanval opent op het bekende Hoedengenootschap door met petten getooid, de lezer rechtstreeks aankijkt. Waarin een Koes van Toes in La Ligna exposeert. Oogstrelende kunstwerken van de hand van Anny Plageman-Aalbers, de realist onder ogen kunnen komen. En Mary Koekenbier in landgoed Huize Glory in Bergen aan Zee te aanschouwen valt.
“Het is ook dit jaar weer een divers en kwalitatief hoogstaand programma geworden. Bijzonder blij zijn wij uiteraard met de medewerking van de heer Youp van ‘t Hek tijdens de opening op vrijdag de 21ate oktober. Maar ook optredens van Paulien van Schaik, en The International Holland Music Sessions, Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, de literaire avond met Arthur Japin, zijn belangrijke onderdelen van ons prachtige programma.”
“Het wordt een cultureel feest”, aldus voorzitter George M”ller. Ooit bankier en CEO van de Robeco groep in Rotterdam. Een captain of industry. Dus niet zomaar een jongen. Hetgeen ook wel weer een beetje past bij het imago dat Bergen in de loop der tijd rond zichzelf geweven heeft.


iGer.nl
Naast kunstenaarsdorp heeft het altijd wel wat mecenassen gekend. Piet Boendermaker, die zich niet alleen interesseerde in de Bergense school, maar ook de Haagse school en de streek rond Laren afstroopte. Hij werd de man van de grote aantallen. Van Leo van Gestel bezat hij 585 schilderijen, van Filarski 452 en van Arnout Colnot 274. Naast vele werken van de gebroeders Wiegman, Gerrit van Blaaderen en Charley Toorop. Kom daar nog eens om.
Charles Schouten nog niet gesproken. Eigenaar van zijn eigen Hof in het Heden gelegen tussen de Sluispolderhelderseweg en de oude Helderseweg langs het Kanaal. Ter hoogte van de Koedijkervlotbrug. Dus aan de rand van het alom roemruchte Bergens ledikant. Stel ik me voor.
Als tegenhanger van de Gooise matras waar bekende coryfee”n tegen de beperkingen van geld aan kunnen lopen. Hoewel de Eeuwige laan anders doet vermoeden, valt moeilijk achter die verschillende voordeuren te kijken. Waar gaat geld in rook op” Waar verdampt de waarde” Wat is rijkdom en geluk als je geen dubbeltje meer bezit. Maar goed dat het gedaan is met die kwartjes. Maar het telde wel een stuk makkelijker. Kom nu nog eens om een rijksdaalder. En de man die van de uitverkoop hield: Gerrit Zalm wiens naam verbonden kan worden met water. Een groot water naar de zee drager die bij voldoende stroming tegen de stroom in zou kunnen springen. Dan heb ik het echter over een echte zalm: een wilde!


iGer.nl
Ook dat doet er even niet toe. Tenslotte is het pas een jaar geleden dat het DSB imperium ten onder ging. En ook dat een economisch principe: opkomst en ondergang van het Dirk Scheringa imperium. Met momenteel een Rutte aan het roer. Als kleine stuurman op de GROTE, WILDE vaart. Maar dat maakt voor vandaag niet zoveel meer uit. Eigenlijk is ook dat vrij onbelangrijk.


iGer.nl
Neen, Wik. Ik heb Wik gezien en kan nu wel stellen dat ik weer in Wik ben. Ik was erbij! Deel 2. Opmerkelijke verhalen uit de historie van Alkmaar en omgeving. Op bladzijde 17 valt het volgende te lezen:
Vlampijpen “Rein Korthof schreef over de conditie van Bello in Bergen. Toen Bello in 1985 opnieuw in dienst werd gesteld, was een groot deel van de authentieke Bello verdwenen. Eigenlijk was er sprake van een complete nieuwbouw en dat ging gepaard met veel geld. Er werd zelfs een bedrag van een miljoen gulden genoemd. Om een deel van de kosten terug te verdienen, werden authentieke delen van Bello in de verkoop gedaan. Onder andere delen van de vlampijpen. Voor een luttel bedrag van een tientje wist ik een van de laatste delen te bemachtigen!”
En een foto. Met de volgende tekst erbij: Een onderdeel van de vlampijp van de roemruchte loc-serie 7700. Foto aangeleverd door Wik Pijper.


iGer.nl
Het was dan ook niet zomaar iets om oog in oog met mijn naam te staan. En dat oog hield mij ook verder in de gaten. Een wakend oog maar in een heel andere context. Een boekwerk!
Met beelden. Met woorden. Met momenten van herkenning.
Met nog meer blikken. Op blik. Met nog meer woorden. Met tekst. Met vragen. Met zinnen.
Uit die andere tijd. Herinneringen. Aan toen, gedrenkt in de tijd van nu. Zoals bijvoorbeeld:

Schoolbel

Geen joelende, schreeuwende,

gillende kinderen.

Geen jagende, hollende,

treuzelende kindervoetjes.

Stilte.

De schoolbel dringelt

ongestoord

door de verlaten

ruimte heen

op weg naar buiten.

Een schoolplein,

stil verlaten.

Of wat te denken van het volgende”

Wij zaten daar

vlakbij elkaar

en waren niet

meer

dan twee

verlaten eilanden

gehuld

in dikke mist

eenzaam

zaten wij daar

en genoten

van elkaar

de zieligheid

verdreef

de eenzaamheid

en lachte.

Maar dat dacht ik op een ander moment. Onder diezelfde zon die ook gisteren het beste met ons voorhad. Herfst. Dat gaat heel makkelijk in warme kleren en kleuren zitten. En al die rimpels doen mij weer denken aan het voorjaar.
Wanneer dat tere groen zich weer ontvouwt. Met die kwetsbare rimpelingen”
En weer te weten dat Jan gisteren jarig was. Er voor niets een ander getal bij kreeg. Of misschien toch wel een rimpel… of wat rimpelingen!