16-07-2013, dinsdag

Dinsdag, 16 juli 2013.
‘Het is gelukt! Ik ben op mijn verjaardag geboren!’ En dat is bijzonder knap in de huidige tijd. Want stel je nu eens voor dat je een dag te vroeg geboren was, of een dag te laat. Of een week later of twee weken eerder. Dan was het voor de ouders lastig om precies de juiste dag van die verjaardag te plannen. Dan zouden agenda’s er overvol uit kunnen gaan zien, dagen voor een maximale verwarring kunnen zorgdragen en viel er geen land meer te bezeilen. Nu zal het over het algemeen niet zo’n vaart lopen, maar tegenwoordig weet je dat mooi niet. Zeker niet wanneer er sprake is van een Reces, vooruitlopend op de recessie die de kamer en haar leden momenteel onder de leden hebben. Het land onbestuurbaar, de ministeries ternauwernood gangbaar door alle dichte deuren die het gepeupel op een afstand houden, alleen… de Belastingdienst draait door. In die zin dat die ambtenaren absoluut niet doordraaien, daar hebben zij geen tijd voor. Doenlijk als zij zijn het niet leuker te maken, maar wel makkelijker. Volgens zeggen althans. En het schrijven met een vork schijnen ze ook al te beheersen. Transparant, een gril, een modewoord. En met die woorden in mijn achterhoofd ben ik
‘ergens onderweg op vakantie en neem mee mezelf, Ria, een Mitsubishi Outlander, een leeftijdsloze sleurhut, een tandenborstel, mijn pillen, rust, mijn goede humeur, mijn flanellen pyjama, mijn betaalmiddelen, boeken, mijn verschoning, oude kaas, mijn fotografeertoestel, een Belgisch biertje, mijn gedachten…’


IMG_3325