15 juli maandag 2013

Maandag, 15 juli 2013.
Men noemt het veelal God’s wegen die ondoorgrondelijk zijn, maar voortdenderend op ‘s Heren wegen wordt die ondoorgrondelijkheid door asfalt aangegeven. De koersborden in deze laten zich niet raden en het is juist die onbekende bestemming die de stemming in hoge mate weet te beinvloeden. Naast het weer dat zich wat onvoorspelbaar gedraagt. Althans, dat stel ik me op dit moment voor. De temperatuur niet geheel in overeenstemming met het seizoen waarin wij bivakkeren. De omgeving die zich niet alleen bladerrijk tooit, maar ook nog eens een gedegen groene kleur laat zien. Geen spoortje bruin te ontdekken; hooguit wat gekleurd ooft dat zich laat raden: appels, pruimen, krieken en wat geels dat doet denken aan bananen. Alsof een poging wordt ondernomen een bananenrepubliek uit te gaan roepen. Maar dat zal wel niet, want
‘nog geen haarbreed geweken van mijn vakantie waarvan ik meeneem mezelf, Ria, en het daarop vervolgende etcetera, de restanten van oude kaas, mijn Canon, een Belgisch biertje of wat…’


IMG_3323