11. Bij-na


iGer.nl

BIJ-NA

Ben ik dichter

als de verzen

die ik maak

niet dichter

bij het gevoel

te komen dat

steeds verder

van mij raakt”

Ben ik schrijver

als de woorden

die ik spreek

zich steeds in

stilte voordoen”

Ben ik mens

als de zinnen

die ik voel

zich steeds in

stilte herhalen”

Ben ik dichter

bij…”!


iGer.nl

3006bijna30