1000 duizend 1000

1000 DUIZEND 1000 DUIZEND 1000 DUIZEND 1000 DUIZEND 1000 DUIZEND 1000

MET: uiteenlopende successen! Uiteenlopende reacties! Uiteenlopende onderwerpen!

ZONDER: VEEL VERSCHILLEN van mening! MET: veel OPEN DEUREN!

Wat verschillen omtrent het taalgebruik.

Zonder het achterste van mijn tong te openbaren!

Geen illusies omtrent het verbeteren van de wereld!

De idee dat de wereld nog weer wat slechter af is!

Dat de wereld nog steeds zijn eigen wetmatigheden volgt!

En dat de Goddelijke delen nog steeds in staat van onrust verkeren!

Dat de mensheid nog steeds achter een imaginair welbehagen aanjaagt!

Dat de tijd er nog steeds niets toe doet!

Er veel niets toe doet!

Hier geen optimist noch een pessimist maar meer een realist achter schuil gaat!

Dat, genetisch gezien, ik behept ben met de genen van zowel mijn vader als moeder!

Dat ook ik daardoor in staat ben hen de schuld van mijn zijn te kunnen geven!

Maar dat ik, gelijk Sartre stelde, wel degelijk verantwoordelijk ben!

Voor mijn eigen keuzes, mijn eigen daden!

Voor de vrijheid die ik mij permitteer!

Voor mijn eigen somberte, mijn eigen blijheid!

Voor mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen deelbaarheid!

Voor mijn eindeloze grensoverschrijdingen, mijn ongekende beperkingen!

Voor dat gevoel, wat er regelmatig met mij vandoor gaat!

Dat zich niet in woorden laat vangen, laat staan in zinnen!

Wat de waarde is van bovenstaande zinnen!

Waarbij nullen en enen deze karakters nog steeds bepalen!

Ik mezelf steeds meer ga beschouwen als:

een element, een instrument, een voormalig docent,

een mokerend, een bijlslag!

De vraag riskerend, de vraag ontwijkend, de vraag laten

voor wat deze is! Onduidelijk! Geheel aan mijn zijde!

Geen antwoord wat iets van het vraagteken wegneemt!

Rust! Stilte! Geen geluid! Geen gehoor! Geen zicht! Geen inzicht!

Laat staan enig uitzicht op iets! Iets laat zich nu bepalen!

Het niets verdwijnt in het iets!

999/1000/1001

Getallen. Waarbij nullen en enen tegenwoordig de dienst uitmaken!

Tot morgen!