07. Dollen


iGer.nl

DOLLEN

Ik laat niet met mij dollen!

Als men met mij

dollen wil, zal ik

wijzen

naar de dollen

die men, om die reden

van het dollen

af wil helpen.

Als men mij

van die dollen

afhelpt,

zal ik,

zonder dollen

uit moeten kijken

naar

een andere baan.


iGer.nl

2606dollen26