Bericht Tagged ‘Pluusj’

Nu even wel, niet?!

Geplaatst door Wik 12 november 2017

Natuurlijk zijn het mannen die nullen over onbelulligheden. Want slap ouwehoeren is in de regel mannen wel toevertrouwd. Ja, je leest het goed nullen en onbelulligheden, terwijl het in de regel andersom is. Lullen over onbenulligheden, dat is de man wel toevertrouwd. Simpele jongens die elkaar proberen te overtroeven, die hun veroveringen van jaren geleden […]

Tags: , , , ,

Pluusj speelt: Een Sneeuw.

Geplaatst door Wik 27 november 2016

Iedereen praat. Niemand luistert. Op een na. Panda. Maar Panda hoor je niet. Hij zwijgt. En luistert. Wel. Als enige. Hij heeft een verleden. En over dat verleden zwijgt hij. Hij zit in een stoel met de rug naar het publiek. Dienend. Als biechtvader. En daar omheen cirkelen de anderen. Die elkaar niet verstaan. Die […]

Tags: , , ,

Bedgeheimen van Pluusj

Geplaatst door Wik 15 november 2015

Uit de school klappen is een ding, het delen van bedgeheimen van een totaal andere orde. En wanneer Haye van der Heyden zich uitleeft in een stuk, wordt het geheel niet alleen zeer herkenbaar, maar ook nog eens als een spiegel aan het publiek gepresenteerd. Gelijk ik van de week al eerder met spiegels werd […]

Tags: , ,

… ervoor in om uit te gaan…

Geplaatst door Wik 12 november 2015

Dat de wereld doordraait, een feit. Dat mensen doordraaien, een gegeven. Dat de wereld om geld draait, een ander feit. Dat de gezondheidszorg de nek om wordt gedraaid, discutabel. Dat de scheidslijn tussen arm en rijk steeds breder wordt, wordt ontkend. En wanneer er een ontkenning plaatsvindt, zal eenieder daar zijn eigen conclusies aan gaan […]

Tags: , ,

Pluusj

Geplaatst door Wik 8 december 2013

Venijn?! Neen! Vilein?! Een beetje in de richting! Spelen op het scherp van de snede? Komt in de buurt! Maar hoe dien je anders dit stuk te omschrijven? Ik zou het, eerlijk gezegd, niet weten. Want ook dit keer komen vele menselijke emoties aan bod. Haat, liefde, lust en wellust, afgunst en jaloezie, messcherpe uitspraken […]

Tags: , , , ,

10-11-’12

Geplaatst door Wik 10 november 2012

‚Ķ verkeer in kennelijke staat van opwinding. Niet in die andere staat: van ontbinding! Dat hoop ik nog een tijd voor me uit te kunnen schuiven. Bezigheden houden voor mij vandaag in, dat ik die veelal buitenshuis doorbreng. Dit overkomt mij de afgelopen week met een zekere regelmaat. Als ik niet beter zou weten, doet […]

Tags: , ,

euthanatos/pluusj

Geplaatst door Wik 11 december 2010

Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Artikel 2 Artikel 2 De zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 293, tweede lid, Wetboek van Strafrecht, houden in dat de arts: a. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiŽnt, b. de overtuiging heeft gekregen dat er sprake […]

Tags: , ,

De eenzaamheid

Geplaatst door Wik 10 december 2010

Soms staat de titel haaks op de inhoud van wat volgt. Vaak is de titel ook bijna vanzelf haaks komen te staan. Het heeft ook veel weg van de wijze waarop woorden zich manifesteren. Of de manier waarop een zeker gevoel zich laat omschrijven dan wel de onzinnigheid van een bestaan zich laat duiden. Als […]

Tags: , , , ,