Bericht Tagged ‘kunst’

Waarheid versus werkelijkheid

Geplaatst door Wik 25 november 2017

Feiten doen vermoeden dat een zekere waarheid aan het licht komt. Of boven water dan wel boven de tafel komen. Maar feiten kunnen door de persoon die de feiten naar voren brengt, in zekere zin gekleurd zijn. Het subjectieve element in het geheel speelt nu eenmaal een rol. Hooguit kun je je verontschuldigen door aan […]

Tags: , , ,

Bedragen bedrogen!

Geplaatst door Wik 4 december 2015

Ik geef het je te doen. Collectief op weg naar het einde, terwijl bepaalde initiatieven in de kiem worden gesmoord. Nu zou een klimaattop hier een rol in kunnen spelen, ware het niet dat het ook dit keer eenvoudigweg om geld draait. Neen, we kunnen beter Moeder Aarde collectief de strot omdraaien, opdat de geldstromen […]

Tags: , ,

Kunst ig ma ken, ra ken, dra ken des nood s.

Geplaatst door Wik 24 oktober 2015

Tekstpierement. ’t experiment. Een kwestie van schrijven. Een kwestie van zetten. Neerzetten in dit geval. Op het terrein van Kranenburgh. Een baron die aan haar lot wordt overgelaten. Waar lente, zomer, herfst en winter zich van meester mogen maken. En de noemer: kunst. Ook hier is feitelijk geen kunst aan. Maar het zal een liefhebber […]

Tags: , , ,

geen KUNST!

Geplaatst door Wik 5 maart 2015

Wat huist er niet allemaal in de menselijke geest?! Kwaadwilligheid naast schoonheid, belangeloosheid naast egocentrisme, vernietiging en constructivisme, onverschilligheid en betrokkenheid, macht naast onmacht en dit geheel gelardeerd met een grote vorm van voorspelbare dagelijkheids. Waarbij momenten vervloeien in het gegeven tijd. Daar valt nu eenmaal niet onderuit te komen. Vanzelfsprekend dat filosofen zich over […]

Tags: , ,

SCHOK kend

Geplaatst door Wik 12 juni 2014

Sparen! Op zich niet verkeerd, ware het niet dat ‘rendementen uit het verleden, geen garantie voor de toekomst bieden…’ En dat bieden geeft iets aan van de geboden die, uiteindelijk het geheel gaan bepalen. In die zin dat mondiale omstandigheden ertoe kunnen leiden dat er uiteindelijk verlies wordt geleden. Dat rapen dan gaar kunnen zijn […]

Tags: , , , , ,

Vandaag

Geplaatst door Wik 14 april 2013

Zondag, 14 april 2013. Ook dat is kunst. De indruk wekken dat je iets te vertellen hebt en het daarbij laten. De kunst van het ongezegde in woorden gevangen. Door te doen alsof juist het gebruik van die woorden en de hang naar de feiten zodanig onder de aandacht te brengen, dat er eigenlijk niets […]

Tags: ,

Onthullen

Geplaatst door Wik 29 maart 2013

Op zich is het geen kunst om de kunst te laten voor wat deze is: het product van creatieve menselijke uitingen. Daarnaast is kunst cultuur specifiek en tijdgebonden. Neem nu, bijvoorbeeld, de schilderkunst. Ooit werden pogingen ondernomen om beelden, haast fotografisch, weer te geven. Waren de huidige pixels de ‘points’ dan wel stippen die door […]

Tags: , ,

Onderweg

Geplaatst door Wik 21 oktober 2012

Deplorabel. In kennelijke staat van ontbinding. Een staat, waarbij de natuur soms een handje wordt geholpen. Met alle mogelijke verschijnselen vandien. Niets wat ten koste gaat van iets. Want alles kan niet meer dan niets worden. Of wordt het dan een veranderd iets…?! Het doet er niet toe! Althans, vandaag niet. Wat gezegd diende te […]

Tags: , , , ,

Zien de blind

Geplaatst door Wik 4 september 2012

De kunst van het kijken, is een vraag naar het zien. Mar als je niet ziet, kun je onmogelijk kijken. Wanneer je weer kijkt, de vraag of je het mogelijk ziet. Neem nu, bijvoorbeeld, het optisch bedrog. Gelijk een simulator worden de prikkels wel doorgevoerd, maar heeft het er veel van dat in de hersenen […]

Tags: , ,

Stellingname

Geplaatst door Wik 31 augustus 2011

Stel: een leven zonder plaatjes, een leven zonder beeld, een leven zonder illusie of een leven zonder herinnering. Wat zou dat levn dan waard kunnen zijn? Waarschijnlijk heel waardevol. Tenminste, indien er nog sprake is van een ruiken, een proeven, een voelen. Maar als ook dat ingeleverd dien te worden, kan dan leven nog net […]

Tags: , ,