Bericht Tagged ‘kick’

Vriend Martin.

Geplaatst door Wik 9 maart 2018

Haantjesgedrag wordt als bekend verondersteld, hennetjes gedrag doet daar niet voor onder. Ik bedoel hiermee te zeggen dat wanneer mogelijke kemphanen worden uitgeschakeld, dat het een verbaal gevecht kan opleveren, waarbij ternauwernood naar elkaar wordt geluisterd maar dat de een de ander op grond van argumenten probeert te overtuigen van het eigen gelijk. Dat hier […]

Tags: , , ,