Bericht Tagged ‘Kaeskoppenstad’

bbhh

Geplaatst door Wik 1 juni 2017

1 juni alweer. De zon schijnt. De terrassen lopen vol. Het bier is weer best en Gods woord gaat erin als in een uitgetreden ouderling. Hoewel, als je spreekt over een ouderling kijk dan niet vreemd op wanneer ik mezelf als zodanig bestempel. Nu weet ik wel dat ik vanmiddag in een etablissement zat wat […]

Tags: , ,

Gebraden haantjes.

Geplaatst door Wik 21 juni 2016

Wanneer dagen zich aaneenrijgen als een gebed zonder eind, nachten zorg dragen voor het verwerken van alle prikkels die zich overdag hebben voorgedaan, dan wel dat de geschiedenis van de mensheid zich herhaalt door diezelfde mens, wat kan ik dan nog aan het geheel der dingen toe gaan voegen. Hooguit dat ik de dingen die […]

Tags: ,

Kaeskoppenstad Alkmaar.

Geplaatst door Wik 13 juni 2016

Lijfstraffen waren geoorloofd. Sommigen groeiden op voor galg en rad. En wanneer je werd verdacht van hekserij, wachtte je de brandstapel. Maar weinig is mij bekend omtrent zweepslagen die werden toegediend, zoals de verkrachter in Quatar staat te wachten. Ongetwijfeld zal steniging dan wel het afhakken van handen na een diefstal, dan wel het kop […]

Tags: , , ,

Volschoot…

Geplaatst door Wik 12 juni 2016

KAESKOPPENSTAD. Een evenement dat vele (tien)duizenden bezoekers trekt. Dat vele pestlijders kent en waar een enkele publieke vrouw de mannen van plezier probeert te verleiden. Of was het andersom? Dronkenlappen, schooiers dan wel bedelaars die om een aalmoes vragen, hautaine notabelen en weeskinderen, een enkele monnik en zusters van een wat dubieuze kloosterorde, een kaesino […]

Tags: , ,

Watergeuzen in Alkmaar

Geplaatst door Wik 5 juni 2016

Hij was van adel en raakte op zijn vlucht al zijn adellijke titels kwijt. Via Haarlem bereikte hij Alkmaar waar hij zich aansloot bij de watergeuzen alwaar hij tot de dag van vandaag nog steeds de trom roert. En onder het zingen van strijdliederen door de eeuwenoude grachten het verleden in het huidige heden tot […]

Tags: , , ,

Nog even terug… in mijn tijd.

Geplaatst door Wik 1 juli 2015

Heerlijk zo’n daggie ‘lummelen’. Je ‘eige’ toestaan om je door een ander te laten vermaken. Zoals eenvoudigweg het lezen van een boek. Van Jacob Vis. De titel liegt er niet om: De zwarte duivel. En wanneer je over de duvel spreekt, is het opmerkelijk dat zich duivelse dingen voordoen. Althans wanneer ik me mee laat […]

Tags: ,

Het tweede Mirakel van Alkmaar.

Geplaatst door Wik 28 juni 2015

Alkmaar kent een tweede Mirakel: Kaeskoppenstad. Met als geestig leider Jan Roobeek. De processie die plaatsvindt wordt bezocht door ruim twintigduizend volgelingen… Waar hij deze volgelingen vandaan tovert, is mij een raadsel. En dan te weten dat het eerste mirakel van Alkmaar in 1430 plaatsvond, heeft het tweede Mirakel van Alkmaar kortelings geleden plaatsgevonden: in […]

Tags: , ,

Gekleed verkleed.

Geplaatst door Wik 27 juni 2015

Het ene moment zie ik geklede mensen, het andere verklede mensen. Werelden van verschil waarin ik me beweeg. Of liever gezegd begeef. Maar om tot deze conclusie te komen dien ik een afstand af te leggen van ruim driehonderd kilometer: Antwerpen versus Alkmaar. En waar die geklede mens aangeeft een bepaalde religie te vertegenwoordigen, is […]

Tags: , , ,

Kaeskoppen op zondag

Geplaatst door Wik 15 juni 2014

Stralend weer dit keer. Op een enkele grijze wolk na en terwijl een ander deel van het volk zich weet te vermaken bij Indian Summer, is het ene deel te vinden in Kaeskoppenstad. Waar wij gevieren, dat wil zeggen Harry en Wikje, Ria en ik genieten van het gebodene. Een tweetal routes laten het publiek […]

Tags: , ,

Verwarring al om…

Geplaatst door Wik 19 juni 2012

Sommigen hebben ‘t. Anderen hebben het. En nog weer anderen hebben Het. De laatsten die HET hebben, halen veelal het nieuws. Meestal doen we het bescheiden. En als we het doen, laten we ons daar niet op voorstaan. Want stel je nu eens voor dat derden gaan vragen hoe het ons bevalt? Stel je dan […]

Tags: , , ,