Bericht Tagged ‘fotocafe’

Bunkeren

Geplaatst door Wik 28 december 2017

Bunkeren 15-10-2017. ‘Vraag niet hoe het kan, maar wij profiteerden ervan!’ Bunkeren. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Het was dan ook een uitgelezen zondag dat wij ons vervoegden in de Bergermermeer. Althans de voormalige. Want wat nog deed denken aan het meer waren de wateren waarop wij in motorgedreven sloepen op weg gingen […]

Tags: , , ,

Uitgelezen…

Geplaatst door Wik 15 oktober 2017

Een uitgelezen dag in een uitgelezen ambiance met een uitgelezen gezelschap. Dus… geen boek te bekennen laat staan dat er uit een boek werd voorgedragen. Wel veel mensen die met de grootst mogelijke zorg hun lenzen richten op het vermaak dat daar geboden werd. Bunkers in dit geval en nog wel bunkers van Nederlandse oorsprong. […]

Tags: , ,

Naar koek & bier, dit jaar?!

Geplaatst door Wik 22 juni 2017

WAAR GAAN WIJ NAAR TOE, HET KOMEND JAAR? NAAR KOEKENBIER, NAAR KOEKENBIER, NIETWAAR?! Niemand die ons heeft gewaarschuwd. Niemand ook die er moeite mee had. Weer of geen weer, gingen wij gestaag op pad. Rusteloos, voortgejaagd onder een lucht van grauwe wolken probeerden wij de dijken te bewandelen. Om iedere hoek kon het onheil zich […]

Tags: , ,

Dolron en Oerlemans.

Geplaatst door Wik 4 maart 2017

De opdracht is duidelijk: reflecties in scene gezet. Maar hoe zet je een scene naar jouw hand wanneer de gelegenheid zich op een spontaan moment voordoet. En wanneer juist de omstandigheid ervoor kan zorgen dat een vorm van toeval wordt uitgeschakeld. Natuurlijk had ik kunnen kiezen voor een reflecterend materiaal, de kluit kunnen gaan bedonderen […]

Tags: , , , ,

Het ‘wassende water.’

Geplaatst door Wik 30 september 2016

… absurdistisch en grappig en ook wel enigszins.. geeft Ton als feed-back op het navolgende: Ik ben toch niet gek / houd liever je bek / nog liever je snater / over dat ‘wassende water’// want water doet er wel toe / ik word nou zo moe / dat ik dat opnieuw / aan je […]

Tags: , ,

een Bonte stoet van Bengel s

Geplaatst door Wik 7 juli 2016

Een kenmerk van het ware?! Het fotocafe. Niet in absolute zin maar wel in zekere zin. Niet zozeer een orgastisch genoegen, maar meer een moment dat gedeeltelijk uit pieken bestaat met navenante dalen. En zo hoort het ook te zijn: pieken en dalen die elkaar proberen op te heffen. En waar ooit werd gesproken over […]

Tags: , ,

Lost in this world…

Geplaatst door Wik 1 juli 2016

‘Lost in this world, even get lost in this world…’ een tekstregel uit een lied van Anouk. En met die regel ging ik aan de loop. Een opdracht tijdens de laatste bijeenkomst van het fotocafe. En ik pretendeer niet dat de beelden van vandaag daar direct op slaan, hooguit dat het wat beelden zijn die […]

Tags: , ,

De vrije teugel.

Geplaatst door Wik 8 juni 2016

Noem het, voor mijn part, de ‘vrije teugel’. Naar analogie van Shakespeare’s ‘what’s in a name’. Ik bedoel daarmee te zeggen dat het fotocafe een naam is, maar dat de inhoud veel verder kan reiken dan dat het fotocafe veronderstelt. Maak er een gebeuren van dat doet denken aan een interactie tussen docent en consument, […]

Tags: ,

Erna Faust & het fotocafeetje…

Geplaatst door Wik 17 december 2015

Altijd weer die vraag of ‘het’ leuk was, in het midden latend waar ‘het’ dit keer voor staat. Gelijk ‘leuk’ valt te vergelijken met ‘respect’ naast het woord ‘lekker’ dat ook al zo ingesleten is, waardoor het karakter steeds obligater gaat worden. Nu weet ik wel dat obligaat iets van een doorsnee vertegenwoordigt, maar naar […]

Tags: , ,

Licht donkert…

Geplaatst door Wik 6 februari 2015

Noem wat Hongaarse iconen op fotografiegebied… was eenvoudig weg de vraag waar Erik ons mee wist te verblijden. En dan passeren wat namen: Laszlo Moholy-Nagy, Ata Kandor, Eva Besnyo, Robert Cope beter bekend als Robert Capa, Andre Kertesz en ongetwijfeld nog wat anderen die de roem en de glorie niet zozeer hebben behaald. Hetgeen dan […]

Tags: ,