Bericht Tagged ‘Duin & Bosch’

Madonna & Goede Vrijdag.

Geplaatst door Wik 30 maart 2018

De Heilige Madonna. Wit of zwart, dat is mij om het even. Of Maria van de onbevlekte gevangenis. Ja, dat lees je goed, gevangenis. Niet bij gebrek aan informatie, maar meer vanuit de overweging dat vandaag een drietal Maria’s het constant achter het glas doen. Zichtbaar zijn voor anderen en dan te bedenken dat de […]

Tags: , , ,

de ontmoeting

Geplaatst door Wik 5 mei 2016

Als wereldverbeteraar ben ik nu eenmaal niet in de wieg gelegd. Laat staan dat ik aspiraties had om ontwikkelingswerk te gaan verrichten. Neen, mijn ideaal was ooit om als psychiatrisch verpleegkundig docent anderen de wereld van de psychiatrie te tonen. Nu weet ik niet of mij dit enigszins gelukt is, maar feit blijft dat ik […]

Tags: , ,

Afrastering op de vrijdag (de dertiende)

Geplaatst door Wik 13 februari 2015

AFRASTERING. Als apen in een kooi rommelen ze wat, gedachteloos op het vroege, jonge voorjaarsgras. Een maakt zich los, trekt wat aan z’n kuierlatten en grommelt in de richting van de groene afrastering. Hij brabbelt wat in onverstaanbare oerklanken komt het onherkenbaar misvormde broeder? over zijn lippen. Van enig onderzoek van zijn omgeving kan geen […]

Tags: , ,

Verstoten!

Geplaatst door Wik 11 januari 2015

In de regel weet ik mij uitstekend te vermaken. Geregeld echter zijn er ook momenten waarop ik ontdek dat de tijd stomweg voorbij gegleden is. Als zand tussen mijn vingers is weggegleden. En ik niet veel meer heb gedaan dan juist dat gegeven te hebben toegestaan. Noem het geenszins bezinning, het veelomvattende moment ‘voor jezelf’ […]

Tags: , , ,

Tatami

Geplaatst door Wik 5 november 2014

Natuurlijk ben ik verantwoord bezig. Althans, dat maak ik mij in de regel zelf wijs. Gelijk het gezegde dat na chaos mogelijk een ordening volgt. Chaos. Je kunt dit met een gerust hart aan mij overlaten. Zeg niet dat ik een rommelkont ben, dat zal ik glashard ontkennen, maar de chaos die ik rond mij […]

Tags: , ,

Een provinciaal(tje)

Geplaatst door Wik 2 november 2014

Het klassieke psychiatrische ziekenhuis zoals dat rond 1900 zijn definitieve vorm kreeg, raakte in 1965 door een combinatie van factoren in een tumultueus proces van verandering. Dat proces, onder meer op gang gebracht door een kritische bezinning op de sociale functie en structuur van de inrichting, viel uiteen in twee fases. In de eerste die […]

Tags: , ,

De Kaap

Geplaatst door Wik 5 maart 2014

Het heeft er veel van… maar dat kan allemaal schijn zijn! De schone schijn van het zijn, terwijl het zijn het dit keer af kan laten weten. Vandaar dat ik een voorschot neem, een poging onderneem om dat te continueren wat zich al jarenlang voordoet: de bestendiging van wikswegen. En dat mijn wegen niet altijd […]

Tags: , ,

Het Oude Theehuys

Geplaatst door Wik 20 december 2013

Welke leugen leent zich voor ‘bestwil?’ Een nogal curieuze vraag sinds het ‘bestwil-principe’ met het aannemen van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen de oude Krankzinnigenwet heeft vervangen. Nu werd dat ook wel eens tijd, een wet die de loop der eeuwen had doorstaan. Dat neemt niet weg dat wanneer daar toch een indirect appel […]

Tags: , ,

Kwelen

Geplaatst door Wik 13 november 2013

Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen, kweelt ergens een stem in mijn achterhoofd. Of dit mijn eigen stem is die zo kweelt of dat dit genoegen aan een oprechte zanger dient te worden toegedeeld, daar zal ik dit keer geen uitspraak over doen. Wandelen, een boodschap doen, mensen ontmoeten, praten, denken, een […]

Tags: , ,

In memoriam WIM PAYMANS

Geplaatst door Wik 2 april 2013

EEN BERICHT DAT NET VERSCHEEN. EEN BERICHT OOK WAT EEN DONDERSLAG VOOR MIJ BETEKENT. EEN BERICHT WAT IK NOG NIET HEB KUNNEN VERIFIEREN. MAAR DAT WIL NIET ZEGGEN DAT IK HET MIJ NIET KAN VOORSTELLEN DAT DIT EEN GRAP KAN ZIJN. 1 APRIL. GEZIEN DE DATUM. MAAR IK ZOU ME KUNNEN VOORSTELLEN DAT DE BETROKKENE […]

Tags: , ,