Fine Fleur / DOC / NoordKopKunst

Geplaatst door Wik 24 maart 2018

Wanneer die geraniums je strot uitkomen, je op het punt staat om ruzie te zoeken met je partner, de weekboodschappen in een overladen kar de winkel zijn uitgereden, de vering van je auto het af laat weten, en de kat van de buren in je tuin heeft gepiest, de krant je overlaadt met stembus uitslagen en je de draad van je leven ergens in een hoek hebt zien liggen, je niet meer weet waar je agenda is gebleven en je je druk maakt hoe je de eindjes aan elkaar kunt gaan knopen, de hoop ergens in de mest is verdwenen en de kastanjes in het vuur van de strijd zijn verdwenen, dan, ja dan wordt het hoognodige tijd dat je niet alleen je zinnen gaat verzetten, maar ook stappen onderneemt om… naar De Ondernemers Centrale te spoeden. Een waanzinnige entree op een doordeweekse zaterdag waarbij de fine fleur van kunstenaars uit de wijde omgeving van Schagen hun werken publiekelijk hebben gemaakt. NoordKopKunst,waar ik al eerder melding van heb gemaakt. Bewonderende en verwonderde (ver) gezichten, een ambiance die zich uitstekend leent voor ontmoetingen en waar kunst en commercie hand in hand door het leven gaan en er geen geranium te ontdekken valt. Wat trappen en een lift en een uitgesproken overzicht van wat kunstenaars in hun creativiteit kunnen scheppen. Een scheppingsverhaal met een totaal andere dimensie dan dat de gemiddelde mens gewend is. Ik realiseer me dat ik een beetje doordraaf, wil dit niet op het bord van een ander leggen, maar de sfeer, de verrassing, de woorden, de hapjes en de drankjes zorgden voor een ontmoeting op een volstrekt uniek niveau. En dat mag ook weleens gezegd worden! Dank aan Erica, aan Bart, aan de beide Jannen met hun doorlopende Groen(ink) gekleurde uitwerking van Schagen e.o. de muziek en de mensen die hun opwachting zijn komen maken. Dank ook aan Nico en Bart die zo goed zijn geweest om hun trappen in ontvangst te nemen en misschien… maar dat is iets dat zich mogelijk op termijn gaat voordoen. Tenslotte moet een voornemen en de uitwerking daaromtrent nog tot een verrassing gaan leiden.

IMG_0651IMG_0657IMG_0660IMG_0661IMG_0662IMG_0663

Tags: , ,

Doenerig

Geplaatst door Wik 23 maart 2018

Ik zal niet beweren dat ik het druk heb, hooguit wat doenerig dan wel de agenda aan het volgen voor wat betreft afspraken die in onze gemeenschappelijke agenda staan, waardoor de factor tijd en omstandigheid ervoor kan zorgen dat anderen een beetje op een tweede plan geraken. En dat dit me spijt is een ding, dat ik mezelf niet in stukken kan hakken aan ander. Neem nu de afgelopen dagen die in het teken staan van die NoordKopKunst, of een avond met Ellen doorbrengen in De Vest waar Harrie Jekker en Het Klein Orkest een orkestrale muziekshow naar voren weten te brengen. Een uitverkochte zaal en het feit dat wij drie jaar geleden mochten genieten van Harrie en Jeroen van Merwijk maakt het geheel nog wat vreugdevoller. De hand kunnen schudden en het drankje gelaten voor wat het was, gezien de drukte in de pauze. Een professioneel muzikant die de toetsen beroerde, de bassist die werd vergeleken met een lantaarnpaal, de drummer die zich uitbundig uitleefde om vervolgens de tweede stem naar voren te brengen, het doorlopende verhaal omtrent die eigenzinnige eik die het presteert om in de winter uitbundig groen als bladerdak zichtbaar te maken terwijl de overige eiken niet veel meer te beiden hebben dan wat kale takken. Kinderliedjes en natuurlijk het nummer ‘ik hou van mij’, want als je dat nalaat zul je nooit in staat zijn om de ander toe te laten in jouw leven. De uitsmijter die een ode aan Den Haag behelst, en de eenvoud van het decor dat Jekkers laat stralen. Het heeft er veel van weg dat niet alleen het publiek maar ook de artiesten maximaal van hun eigen spektakel weten te genieten, terwijl ze het kunstje bij herhaling naar voren brengen… Of vandaag, wanneer De Ondernemers Centrale weer op het programma staat, de ruimtes worden opgetuigd en omgetoverd in expositiezalen, de prijskaartjes semi – professioneel aandoen en het meer gaat om wat je als goedwillende amateur het publiek straks te bieden hebt. Dingen van alledag in een wat kunstzinnig kader, artistiek misschien niet helemaal verantwoord, maar dat wordt weer gecompenseerd door het enthousiasme van de betrokken deelnemers. Het zal er morgen nog om gaan spannen, hoeveel mensen zullen hun opwachting komen maken, hoeveel gasten zullen onder bekoring van de werken geraken en hoeveel… Dat is de grote vraag en die vraag wordt niet eerder beantwoord dan… tot morgen!

IMG_0641IMG_0643IMG_0644IMG_0647IMG_0650IMG_0652IMG_0655IMG_0656

Tags: , , , ,

‘Het’

Geplaatst door Wik 22 maart 2018

‘Het’ zou zomaar voorbij kunnen gaan. En met het bedoel ik dit keer het einde van een stadsregering die, onder aanvoering van een tweetal wethouders die voor een belangrijk deel de afgelopen jaren het gezicht van Alkmaar hebben bepaald, niet alleen van hun voetstuk zijn gevallen, maar ook in een tegengestelde positie worden gemanoeuvreerd. Victor en Anja hebben waarschijnlijk hun langste tijd doorgebracht op het pluche van Burgemeester en Wethouders. Er zal opnieuw onderhandeld moeten worden, bestuurlijke taken worden overgeheveld en Yxie kan mogelijk uit de mottenballen worden gehaald, wanneer GroenLinks een voormalige Wethouder van Cultuur wederom op het pluche laat plaatsnemen. En waar mogelijk wijlen Joost Zwagerman in belangrijke mate wordt gerehabiliteerd. En waar de schone schijn van destijds door de heiligheid teniet wordt gebracht. Waar het chocolade experiment teloor is gegaan, wethouder Kaas zijn onvoorwaardelijke kroegssluitingstijden heeft doorgedrukt, Topshelf de mist is ingegaan en het Kaas en mogelijk Broodvolk op dinsdagavond ook nog eens van die markt kan gaan genieten. Wethouder van Economie en buurtgericht werken, een man die geregeld de krant heeft gehaald en nu in staat wordt gesteld zijn wonden te gaan likken, het bed blijft delen met die andere wethouder, zijn vriend de Baat zag opstappen, die vele vogeltjes over het touwtje heeft zien gaan en de man voor zijn onvolprezen negatieve financiele balans nog met een gouden Erespeld van de gemeente Alkmaar ergens in de Achterhoek zijn gram heeft weten om te zetten in een Burgemeesterschap. Hoe rijk wil je het hebben? Hoe kleurrijk kun je zijn? En hoe hoog is het openbare schavot dat de wethouders te wachten staat. Van 10 zetels naar 6, van overtuigd zijn van je kunnen naar een plek in de achterhoede. Stadsbelang van Arend Lind ging hem voor en van de Onafhankelijke Partij Alkmaar zijn er twee afvalligen BAS die een tweetal eigen zetels hebben weten te behouden. Niet zozeer een aardverschuiving, het feit dat GroenLinks, D ’66 en de Partij voor de Dieren zetels hebben weten te behouden dan wel te winnen, zorgt mogelijk op termijn voor een links van het midden opererend college. Wij wachten af, wij kijken uit en voor de rest… ik heb gestemd dus mag ik mijn mening naar voren brengen, hoewel… acquisitie in deze wordt wel op prijs gesteld.

Tags: , ,

Keuzes maken!

Geplaatst door Wik 21 maart 2018

Natuurlijk is dit een uitgelezen dag voor opportunisten, populisten, optimisten, pessimisten realisten dan wel sociaal bewogen medemensen. Groen rechts, rood midden, paars blauw en de geruite kiel wordt aan de wilgen gehangen. En over hangen gesproken: een groot deel hangt alreeds. Een veertiental canvaswerken, tientallen foto’s in verschillende lijsten, her en der wat tafels waar de poten door dieren zijn uitgeleend, om van andere kunstwerken nog maar te zwijgen. Is het kunst of slechts een gebruiksvoorwerp, wordt de toeschouwer begeesterd of loopt hij snel door, kan het werk wel bekoren of zijn de kleuren uiteen en doorheen gelopen, is het abstract dan wel concreet en waar de klare taal in een stripverhaal moet wedijveren met het ondoorgrondelijke van een Manga verhaal, kan het haast niet anders dan dat het verbazing, bewondering dan wel afgunst tot gevolg kan gaan hebben. Want de ultieme vraag wat kunst nu eigenlijk is, kan zelfs niet door de van Rossums beantwoord worden. Toch bespeur ik bij mezelf een zekere voldoening wanneer mijn kleinood (Canon Ixus) zo groot weet uit te pakken. 1.20 x 0.80 meter is toch niet niks en wanneer op de galerij zo’n elf platen hangen, wanneer in de benedenzaal ook nog een drietal valt te bewonderen, naast een beeld van een dakloze waarvan het glas provisorisch met plakband in verband wordt gehouden, abstract in concreet beeld overgaat geeft het die eerder genoemde voldoening weer. Het is in zekere zin kicken met ‘je eige’ naast het beeld dat anderen naar voren brengen. De straatfotografie van Gerard, de werken van Olaf, de blues van Dick en de landschappen van Marianne, naast de portretten van Nico en de GRIEKSE DEUREN VAN MARTIN. Om maar eens wat namen van ons clubje te noemen. Nog drie nachtjes slapen en dan… de opening in dat voormalige gemeentehuis van Warmenhuizen. De Ondernemers Centrale met NoordKopKunst. Ik kan er niet genoeg op hameren, hoewel mensen die ik een uitnodiging had gestuurd, helaas zijn verhinderd. Je kunt nu eenmaal niet transformeren van de ene plek naar de andere om zoveel mogelijk dingen mee te kunnen beleven. Het blijft simpelweg een kwestie van keuzes maken, zoals ik de keuze heb gemaakt voor de doeken die ik naar voren breng…

IMG_0627IMG_0628IMG_0629IMG_0630IMG_0631IMG_0632IMG_0633IMG_0634

Tags: , , ,

C U… daar graag!

Geplaatst door Wik 20 maart 2018

Een hypothese mag als een vooronderstelling worden beschouwd. Maar dient zich door onderzoek (liefst wetenschappelijk onderbouwd) alsnog te bewijzen. In het aanzien van Pasen heb ik de volgende formule ten aanzien van Pasen bedacht:

  • Paaszaadjes + Maaseitjes = Haas-teitjes.

Een variant op het ongenoegen dat Paaseitjes niet altijd gepaard gaan met Maaseitjes en dat de Haas zich kenmerkt door het feit dat er sprake kan zijn van aangeschoten wild, waardoor de Haas niet alleen dient te adellijken, maar ook nog eens in pasteitjes , als variant op de bekende ragoutbakjes veelal gevuld met non biologische kiprestanten, een kalf dat als nuchter door het leven ging voor de slachter zich over dit arme dier ontfermde. Want het kan weer niet op: het Paasbest behoort tot het verleden sinds Primark zich heeft ontfermd over makkelijk te dragen kleren en de consumptie in deze zich veelal beperkt tot een aantal keren dragen van die kleren, H & M er alles aan doet om het hoofd niet alleen boven water te houden maar ook nog eens het hoofd te bieden tegen een geweldenaar als C & A (is niet zozeer voordeliger) en de Brenninkmeijers nog steeds een koppositie innemen in de top van Miljardairs. (Aldus recent in Quote naar voren gekomen.) En dan gaat het alleen maar om Nederland, waar de meer dan gemiddelde gefortuneerde er alle belang in heeft om een eigen museum uit d grond te stampen en daar werken tentoon te stellen die hooguit bij de gemiddelde mens wat gemengde gevoelens teweeg zullen brengen. Anders wordt dit gegeven wanneer zaterdag aanstaande om 13.00 uur de NoordKopKunst in De Ondernemers Centrale zal worden ingeluid met woorden door de Wethouder van Schagen, waarvan de naam mij helaas is ontschoten. (een kwestie van Alzheimer light is mij niet vreemd). Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met Pasen, de eieren kunnen mij oprecht gezegd gestolen worden, het uitgebreid ontbijten overgaand in een brunch zeggen mij ook weinig en in de regel heeft Pasen niet veel meer betekenis dan dat het in het verleden een aantal dagen vrij opleverde. Maar ook daar is in mijn huidige toestand geen sprake meer van… En de beelden van vandaag: wat oude werken die de zolder hebben verlaten en komen te hangen in, alwaar zij tot in mei te bezichtigen zijn, met vele andere werken van kunstenaars. De moeite van een bezoek waard, van 11 uur tot 17.00 uur aan de Oostwal in Warmenhuizen. C U daar graag!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_1923IMG_0967IMG_3940IMG_6864IMG_8491

Tags: , , ,

Liederlijke Victor…

Geplaatst door Wik 19 maart 2018

Je hebt ze in soorten en maten: enge mannen, vieze mannen, boze buurmannen, klonen van Frankenstein om over die gebochelde maar te zwijgen. Er is een nieuwe ondersoort opgestaan: liederlijke personen. Ik kwam dat tegen in een interview van Fred Hoogendoorn dat hij had met de lijsttrekker van OPA, hetgeen staat voor Onafhankelijke partij Alkmaar. Je moet er maar opkomen en zij komen daar al vier jaar mee weg. En dan doel ik op het stelletje dat als wethouders niet alleen de tafel maar ook het bed schijnt te delen. De een als Wethouder van Kaas, de ander als Wethouder van Cultuur. En een culturele kaas gaat mij geregeld boven de pet, alhoewel ook die pet die ons allen schijnt te passen niet als mijn hoofddeksel door het leven gaat. Natuurlijk heb ook ik menig steen geworpen (dat van die zonde!), heb ik scheve schaatsen gereden, liederlijke taal uitgekraamd, mijn bewustzijn wel eens op een ander plan gezet, heb ik me nooit van bestuurlijke taken gekweten en kan ik niet worden aangezien voor een notabele hooguit als een voormalige psychiatrisch verpleegkundig docent in ruste anderen op het zijn van ‘die anderen’ onderwezen en heb ik me ook weleens over grenzen heen bewogen die momenteel als grensoverschrijdend worden gezien, me weleens vol gegoten met drank om in kennelijke staat van ontbinding mijn bedstee op te zoeken, dubbel gezien terwijl ik geen bril draag, maar wanneer de interviewer onze Victor met de volgende omschrijving confronteert, ben ik toch geneigd om juist deze vraag naar voren te brengen: – ‘U staat in de stad en zeker in de binnenstad bekend als een wat liederlijk persoon. Lang leve de lol, altijd bereid om een feestje mee te vieren, niet vies van een biertje, een graag geziene gast in cafes. Interesseert dat imago u iets, kan het u iets schelen wat ervan wordt gedacht? “Natuurlijk interesseert het me wel wat mensen ervan vinden. Maar ik praat ook met heel veel mensen als ik daar ben. Bovendien, de laatste tijd ben ik wat minder daar en wat vaker in Amsterdam.” Ongetwijfeld zal daar een bepaalde anonimiteit een rol in kunnen spelen, maar wie ben ik om daar een oordeel over te vellen. Echter wanneer de volgende vraag naar voren komt wordt het toch wel wat interessanter: – Hoe staat het dan met de voorbeeldfunctie die u heeft als openbaar bestuurder? “Je kunt twee kanten op redeneren in zo’n verhaal. Ik loop rond in de stad als ik daar zin in heb. Dan ga ik ergens eten, ergens uit en doe ik dingen die ik heel erg leuk vind. Je kunt ook denken: ik ga nooit meer ergens heen en dan zeggen ze dat je er nooit meer bent terwijl je er altijd wel was. Ik blijf een beetje dingen doen die ik altijd heb gedaan. Ik vind er niks mis mee om in een informele sfeer met mensen te praten.” Nee, laat Victor maar aan de kaasweg blijven timmeren, laat Victor de economische kant van deze stad maar behartigen en kijk niet vreemd op wanneer straks Andre van Duin de eerste Kaasbel van dit seizoen gaat luiden, Victor met Kop en schouders deel uitmaakt van het gezelschap dat dan weer op de foto gaat…

Tags: , ,

Dat de Groote Kerk van alles…

Geplaatst door Wik 18 maart 2018

Een ietwat schizoide opdracht, maar dat is Ton wel toevertrouwd! Slachtoffer, dader, rechter en beul tegelijk, wanneer ik word uitgenodigd om mijn eigen foto’s te gaan beoordelen. Zij komen in aanmerking voor een eerste, tweede en derde prijs en daar bovenop ook nog eens een publieksprijs. Hoe gek kun je het maken of wil je het maken wanneer de kou zich meester probeert te maken van je botten, de wind er alles aan doet om je resterende haren te laten wapperen, de ijsmuts de kale kruinen bedekt, en het fototoestel aan kracht gaat inboeten? Wanneer er ook nog eens een promotiefilmpje dient te worden gemaakt, waar je niet veel meer weet te vertellen dan dat de opdracht enigszins je pet te boven gaat. Een kwestie van wansmaak, dan wel dat je een beeld probeert vast te leggen die een ander waarschijnlijk totaal ontgaat. En het de bedoeling is om dit bij het aanstaande fotocafe ook nog eens van een toelichting dient te worden voorzien. En toch trappen wij daar gezamenlijk in. En toch worden de camera’s gericht op een enkel object of een poging ondernomen om iets van het perspectief in beeld te brengen. De worst die wordt voorgehouden en het competitie element dat naar voren komt. Alles lijkt ook dit keer beter dan niets, en wanneer dit alles zich op termijn in Koekenbier naar voren komt, ben ik nu reeds nieuwsgierig op welke plaats mijn beelden terecht zullen gaan komen. Kritisch kijken naar eigen werk heeft veel weg van dat eerder genoemde viertal, waarbij het mij op voorhand verdacht voorkomt wanneer je je eigen werk de hemel in gaat prijzen, gelijk die Groote Kerk op termijn de gelegenheid biedt om hoog naar de hemel via steigertrappen te klauteren opdat een vergezicht het hemelgewelf voor je opent. Om over het hemelse gerecht maar te zwijgen! Dat neemt niet weg dat ik toch wel wat prentjes heb weten te maken. Niet direct om over naar huis te schrijven, ik ben reeds thuis, maar meer om aan de gewenste opdracht te kunnen voldoen. En dat docent Ton decent zijn opdracht nog een aantal keren herhaalt, neemt niet weg dat de nodige vraagtekens bij zijn opdracht een vervolg kennen. Want vanuit welk perspectief kan de kerk als zodanig de blik werpen op dat wat wordt vastgelegd? Is dat de trap van De overdekte, is dat de onmogelijkheid om de kerk te beklimmen door middel van een regenpijp met uitsteeksels die afdoende zijn om een enkele poging te wagen, of is dat het gebed zonder einde dat zich zou kunnen voordoen, ware het niet dat de deuren dit keer gesloten blijven? En dat alles een keerzijde kent, de warme chocolademelk met slagroom dan wel de cognac die vergezeld gaat van een whisky, doet recht aan het koude lijf dat door een striemende wind wordt geteisterd. Waar het winkelend publiek het voor een belangrijk deel af laat weten, en waar de marktkramen een aanmerkelijk mindere omzet gaan draaien. Dat de Groote Kerk van alles ziet…

IMG_0607IMG_0610IMG_0623IMG_0621

Tags: , ,

Hamburg, dinsdag 13 maart 2018 (deel 4).

Geplaatst door Wik 17 maart 2018

Is er leven op Pluto? Waarschijnlijk niet! En of vrouwen van Venus komen en mannen van Mars, ook daar zet ik de nodige vraagtekens bij. Zeker in een tijdperk waarin Genderneutraal als uitgangspunt dient, en de mens als onzijdig zijn of haar of anderszins de opwachting dient te maken. Waar ik geen vraagtekens bij zet is die wondere wereld die zich in Hamburg voordoet. Daar is duidelijk sprake van een wereld die in het klein een afgietsel is van de Grote Mensenwereld, met alle geneugten van dien. Of dit nu een stelletje copulerende wezens betreft op het dak van een filmlocatie, of dat het vliegtuigen zijn die het luchtruim kiezen, geen fijnstof produceren en na een geslaagde landing zich opmaken voor een volgende vlucht, of dat de bergen van Zwitserland een geheime ruimte verbergen waar de achterkant van het voorkant kan worden bekeken, de lavastromen die de Vesuvius van een indrukwekkende rode gloed voorzien, dan wel de vrachtwagens die af en aan rijden op het vliegveld, nadat ze weer van stroom zijn voorzien, de werelden die daar verbeeld worden tarten de werkelijkheid zodanig, dat je bijkans als een Gulliver door de wereld wenst heen te stappen. Je hebt geen wereldreizen nodig om Rome aan je voeten te krijgen, Amerika even aan te doen, Hamburg in het klein te aanschouwen, dan wel dat het voormalige circus Sarrasani te zien domineren. Want ook circussen staan heden ten dage in een ander licht dan voorheen de bedoeling was. Weg de wilde dieren, een enkele olifant die nog wat te eten krijgt en leeuwen en tijgers elders worden opgevangen. De Partij voor de Dieren maakt hoogtij dagen mee…

IMG_0498IMG_0500IMG_0501IMG_0503

En eerlijk gezegd kan ik er voor een tweede keer wederom geen genoeg van krijgen, wanneer de dag overgaat in de nacht, het duister vergezeld gaat van onweer en bliksem en alle lichten volop gaan schijnen, de treinen zich nog steeds door het duister voortbewegen, laat staan dat de brandweer en andere hulpdiensten het blauwe zwaailicht vergezellen met het geluid dat zo kenmerkend is, het voetbalstadion die uitzinnige supporters laat juichen wanneer een niet zichtbaar doelpunt wordt gescoord. En de wetenschap dat ons tripje naar Hamburg straks ten einde loopt… Auto recht voor de ingang geparkeerd, op het juiste moment ons gemeld voor de rondleiding achter de schermen van dit sprookje en het genoegen hebben dat ons gezelschap maar uit vijf personen bestaat, inclusief onze gids, die zich meer dan uitsteken van haar taak weet te kwijten. Het heeft de afgelopen dagen zo moeten zijn dat wij het genoegen hebben gehad om bijna individueel rond geleid te worden, hetgeen op zich een ander hoogstandje is geweest. En, gelijk gebruikelijk, loopt ook deze uitspatting ten einde. De reden? Simpel, het ophalen van een kraan. Niet zomaar een kraan maar een kraan die vele mogelijkheden heeft. Een unicum dan wel een unica omdat hier maar een kraan van gemaakt is, handarbeid door een meneer Martin die zijn ziel en zaligheid in deze kraan heeft gestopt. Een twee uur durende uitleg volgt, de mogelijkheden schijnbaar legio en de liefde waarmee hij vertelt waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van het afscheid dat de kraan te wachten staat. Afscheid nemen bestaat niet maar dit gaat ongetwijfeld gepaard met een enkele traan, waar wij geen getuigen van zijn geweest. En dan op weg naar onze Heimat, de Elbetunnel gepasseerd en de mogelijke opstoppingen ontweken, nog even dat gas intrappen en ook nu komt de auto aan haar trekken, terwijl we een enkel broodje tot ons nemen. Ook vandaag heeft Lidl zich gebogen over onze hongerige magen en wanneer Bremen gepasseerd, Oldenburg op de borden staat en ook deze stad in de snelheid van de weg verdwijnt rest ons Groningen waar de sluiers die deze dag kenmerken het besluit is van deze bijzondere trip. Met dank aan een meer dan voortreffelijke Reisleider, met dank aan de snurkende overnachtingen en met grote dank aan al die dingen waar wij getuigen van zijn geweest!

IMG_0505IMG_0506IMG_0517IMG_0584

Tags: , ,

Hamburg, maandag 12 maart 2018, (deel 3).

Geplaatst door Wik 16 maart 2018

Ik zal niet zo snel beweren dat Hamburg ‘a place to be’ dient te zijn, maar boeiend is de stad wel. Oud en nieuw, bejaard en bedaard om vervolgens een wervelende indruk achter te laten. Of dit nu een demonstratie betreft, dan wel dat het openbaar vervoer zich via U-bahn, S-Bahn, bus en trein zich naar elders spoedt, kleurrijk is het geheel in ieder geval wel. Een stad waar je je eindeloos kunt gaan vermaken, of laten vermaken, een stad rijk aan historie en geschiedenis, een stad die het nodige in de aanbieding heeft er waar wij een optimaal gebruik van hebben gemaakt. Maar allereerst nog wat beelden van de zondag. Een demonstratie van Koerden onder optimale politiebegeleiding. Ik beperkt me dit keer tot een viertal beelden alvorens over te stappen op de nacht, die de nodige ophef teweeg bracht… snurkt de een niet dan wel de ander, en snurkt de ander dan gaat spontaan het licht aan…

IMG_0404IMG_0406IMG_0408IMG_0410

De maandag kenmerkt zich door het ontbijt waar de Lidl dit keer voor garant staat. Daar de honger zich op dat moment voordoet, zijn de verse broodjes de redding nabij. Kaas zal het zijn, croissant met een kaasdressing en zo nog het een en ander. De smulpaap wordt niet geboren, maar heeft de kwlijke eigenschap zich in de loop van het leven te ontwikkelen, hetgeen een teleurstelling tot geolg heeft. Het schone overhemd wordt ingeruild voor een al gedragen hemd omdat de buikomvang volgens zeggen ietwat is toegenomen, en goede voornemens zich in de loop van de dag spontaan tot leven komen. Daar gaat het echter niet om, waar wij vandaag gebruik van zullen maken is de U-Bahn, die ons alras naar de andere zijde van de stad brengt. Sankt Pauli is waar wij uitstappen en ook daar heeft zich reeds een schare van drinkende daklozen zich gevestigd. Een enkele dame maakt deel uit van dit illustere gezelschap. Maar wij gaan op weg naar het Maritime Museum van Hamburg, dwalen door de geschiedenis waarbij een opvallende plek is ingeruimd voor schepen (hoe is dit mogelijk?!) alvorens bij een bijzondere treinbaan uit te komen. Dat mijn oog direct op een zeldzaam rongenkwartet van circus Carl Hagenbeck valt, zal lezers in deze absoluut niet verwonderen. Laat de plaatjes dit keer voor zich spreken… 

IMG_0414IMG_0415IMG_0416IMG_0423

Het feest in voorlopig nog niet afgelopen, want er staat nog meer op het program. Wat bijvoorbeeld te denken van de Elbephilharmonie, een gebouw dat 800 miljoen euro heeft gekost en dat geld alleszins waard is geweest. Een kolos van een gebouw, een roltrap van 80 meter die ook nog eens een knik kent en waar de gids ook het nodige over kan vertellen. Het is helaas niet toegestaan om binnen foto’s te maken en dat zorgt ervoor dat de beelden zich beperken tot het uitzicht dat op de galerij naar voren komt. En waar de mist voor de nodige sfeer weet te zorgen, een soort van kermis met een ander vooruitzicht.

IMG_0427IMG_0434IMG_0440IMG_0447IMG_0451IMG_0462

Na een paar uur daar te hebben doorgebracht heeft Michael nog twee bijzonderheden op het lijstje staan: de Russische U-Boot, waar de gids zich dit keer maar met twee man hoeft te bemoeien, hetgeen een levendige discussie tot gevolg heeft. De bemanning mocht niet groter zijn dan 1.65 meter, niet zwaarder dan 50 kilogram en de het feit dat deze onderzeeboot tot in de 21e eeuw nog werd gebruikt geeft iets weer omtrent de Russische defensie. Klein, krap en benauwd, behuizing ternauwernood en de betere klasse in Rusland was uitverkoren om op jonge leeftijd (16 jaar) ervaring op te doen om op 19 jarige leeftijd commandant van dit schip te worden. Met 39 jaar ging men dan met pensioen, maar een enkeling heeft deze leeftijd ook behaald, omdat het merendeel reeds op 35 jarige leeftijd het loodje had gelegd, door de stoffen die zich in deze boot ontwikkelden… Een bijzondere ervaring, met een bijzondere gids die een bijzonder verhaal aan ons voorschotelde. En of dat nog niet genoeg was, een heen en weertje door de Elbetunnel, waar voetgangers dienen te wijken voor de auot’s die de gelegenheid hebben om ’s morgens met liften naar beneden te worden gebracht (tot 13.00 uur) en ’s middags van de ander zijde de terugtocht te aanvaarden. 450 meter heen betekent ook 450 meter terug, en wij hadden al wat voetstappen doorstaan. De U-bahn opgezocht richting hotel, van een rust moment was geen sprake, de magen lieten zich horen en de Pizzeria was gelukkig vlak om de hoek. Dat wij daar in een voormalige huiskamer met anderen de maaltijd tot ons namen zorgde ervoor dat wij wederom op tijd in de bedden verzeild raakten!

IMG_0463IMG_0468IMG_0472IMG_0475IMG_0479IMG_0483IMG_0484IMG_0488IMG_0489IMG_0491IMG_0494IMG_0496

Tags: , , , ,

Hamburg, zondag 11 maart 2018. (Deel 2).

Geplaatst door Wik 15 maart 2018

In Hamburg, die grote stad daar kun je rap verdwalen. Behalve wanneer je over een persoonlijke reisleider beschikt. En die beschikking had ik dit keer. Een uitgelezen dag voor een rondtour in een Hop on Hop off bus en vervolgens voor een nadere aanbetaling een in het vooruitzicht gestelde rondvaart. En waar ik in Amsterdam mij niet aan waag, heb ik vandaag het idee dat ik met mijn metgezel mij gedraag als een willekeurige toerist, verzekerd dit keer van de uitleg die door een dame wordt verzorgd. Op halte zeven ingestapt, ons verzekerd van een uitzicht vooraan op het bovendek hetgeen mogelijkheden te kust (op zo’n 120 kilometer van Hamburg verwijderd) en te keur. Hoewel dat laatste op ons niet van toepassing is. Dat op een goed moment de Reeperbahn wordt genomen, dat Sankt Pauli overdag niet zo aantrekkelijk is als dat de nacht is gevallen, dat alles nemen wij dit keer voor lief. Aardige optrekjes die zich hier voordoen, aardige automobielen die zich hier voortbewegen, een enkele fietser die zich in het verkeer waagt en zo her en der samenscholingen van ontheemden dan wel daklozen die zich vroegtijdig aan het bier wagen, een gemiddelde grote stad met navenante kenmerken. Dat neemt niet weg dat nog zo het een en ander op het programma van de reisleider Michael dient te worden afgewerkt. Allereerst een rondleiding in het Stadhuis, waar Heinrich Heine een beeld te zijner gedachtenis heeft verworven. Buiten weliswaar met uitzicht op het plein en ik word vriendelijk doch met enige klem verzocht dezelfde pose aan te nemen. Of dit beeld van mij gelukt is durf ik oprecht te betwijfelen, omdat ik me niet aan de blik heb gewaagd. Een rondleiding van een uur, waar bij opvalt dat de gids in deze voortreffelijk Duits spreekt, hetgeen voor een belangrijk deel ook door mij valt te volgen. Dat de beter gefortuneerde bourgeoisie zich ook hier met kunst heeft beziggehouden spreekt voor zich en dat de verschillende reders zich ook niet onbetuigd hebben gelaten…

IMG_0307IMG_0308IMG_0312IMG_0315

Sint Michaelskerk heb ik niet met treden beklommen, terwijl Michael ruim 105 meter heeft bedwongen. Een lift bracht in mijn geval soelaas en van het uitzicht heb ik in de wind genoten. Want het waait redelijk hard op die hoogte en oen wij wat later aan de warme drank zetten liet Michael zich ook dit keer niet onbetuigd. Geen smulpaap maar wel een persoon die zich over een gebakje weet te ontfermen. En op naar het volgende onderdeel dat op het programma staat: de rondvaart. En waar Alkmaar zich op de borst slaat door een rondvaart door de eeuwenoude grachten, wordt de haven snel verlaten en gaan wij richting het Speicherkwartier, alvorens de overtocht naar de andere kant van de Elbe te maken, waar niet alleen kranen wachten maar ook de containers zich laten stapelen dan wel van het schip te worden gehaald.

IMG_0318IMG_0319IMG_0320IMG_0321

De vorige avond waren wij reeds getuigen van het feit dat in de staart waar ons Hotel zich bevindt er enige beroering valt te ontdekken. Verschillende Polizei wagens met navenante bemensing houden zich op bij een winkel in telefoonbenodigdheden. Wat later blijkt is dat een demonstratie van Koerden het plan heeft bedacht om just in deze Elbestad aandacht te gaan vragen voor de toestanden elders. En dat de Mobiele eenheid er alles aan gelegen is om dit zo rustig mogelijk te laten verlopen, dat is het beeld waarmee deze bevindingen worden afgesloten. Tot… morgen maar weer.

IMG_0327IMG_0330IMG_0341IMG_0348IMG_0352IMG_0359IMG_0365IMG_0366IMG_0379IMG_0382IMG_0393IMG_0396

Tags: , , ,