Op zwager Jan dit keer!

Geplaatst door Wik 22 oktober 2016

Voortschrijdend inzicht gepaard gaande met voortschrijdende ouderdom. Alsof die twee andere Heemskinderen van het paard gedonderd zijn. Nu hoeft dat in de regel elkaar niet te bijten, maar het heeft er tegenwoordig veel van dat het een niet altijd op de hoogte is van het bestaan van de ander. Waar de oudere de hemel in wordt geprezen, is het diezelfde oudere die als een last wordt ervaren. Tenminste wanneer je tegenwoordig kijkt wat de mening is van politici. Het ouder worden als een last wordt verondersteld, het als een juk op de schouders van jongeren wordt gelegd en de pensioenfondsen er alles aan gelegen is om die verzwaring te gaan bezweren. Pensioenen omlaag, de premies omhoog en de kosten in het algemeen naar nog hogere plannen te brengen. Waar de miljarden je om de oren vliegen, het verenigd Europa niet veel verder komt dan dat de eigen belangen van iedere lidstaat om prioriteit blijven vragen, waar de ene handelswijze voor de wielen van de ander rijdt kan er immers geen sprake zijn van dat voortschrijdende inzicht. Daarvoor zijn de algemene belangen en die van de lidstaten op zijn minst gezegd discutabel. Om het eenieder naar de zin te maken, ook dat valt niet mee wanneer de Grootste Gemene Deler zich laat ophouden door dat Kleinste Gemene Veelvoud. En wanneer daar dan ook nog eens sprake is van de ‘Tol van de Roem’, kom ik terug op ooit een uitspraak van Freek de Jonge van heel lang geleden. Toen tol werd betaald om van een bepaalde gunst gebruik te kunnen maken. Bij schippers desnoods, om over te kunnen varen, bij tolhuisjes om door te kunnen rijden, of bij automaten om je te verzekeren van een bewijs dat je verder kon gaan op de weg die jij in gedachten had. Wanneer je leeftijd op een goed moment aangeeft dat je wederom een ‘grens’ bent gepasseerd, je even stilstaat bij dat moment is er een volgend moment waarop terugblikken en vooruitkijken je plaats voor dat moment bepaald. Met 10 jaar was dit zo en met de daaropvolgende tientallen jaren bijna gelijk. Je haalt de 20 op je gemak, de 30 met een zeker besef, de 40 passeert en met je 50 ste ontmoet je Abraham. Met 60 wordt dit Isaak. En met 70 Jakob. Nu wil het toeval dat een van mijn namen Izaak is en dat ik op weg ben naar Jakob. Dat naar aanleiding van het voortschrijdende inzicht wat ik al eerder memoreerde. Maar dan komt dat andere punt: voortschrijdende leeftijd. Je doet nog van alles maar wordt door je fysieke gesteldheid enigszins geremd. Je snelheid neemt af en je gaat op zoek naar een andere vorm van beweging. En waar je in het verleden achter de bal aandraafde, gaat nu met een slag jouw bal aan de loop. Je neemt de tijd om het parcours te halveren, dan wel om een gehele ronde af te leggen. Je sjouwt je eigen handel mee, waar een ander daar een hulpje voor heeft geronseld. Je wisselt je handicap met een ander uit en slaat geregeld vogels uit de lucht. Je struint door bunkers en bent in het bezit van een vaardigheidsbewijs. Regen en wind kunnen jou niet deren en je ervaart de buitenlucht als heilzaam. Je past je kleding aan en ook je schoenen zijn dit keer niet standaard. Enfin, je doet al die dingen die er vanzelfsprekend bij horen. En laat zien dat jij ook tot de club van leiden behoort. Maar waar het naar mijn idee daadwerkelijk om draait is het volgende: je verheugt je op voorhand op de afloop! Een goed gesprek, een goed glas wijn om zo de troost van het verlies alsnog te kunnen compenseren. Jan, van harte, en welkom in de club van senioren! Laten wij eens eensgezind met z’n allen het glas gaan heffen! Proost dus, met z’n allen!

Tags: , ,

Gerardus Groot

Geplaatst door Wik 21 oktober 2016

Was het gisteren bepaaldelijk een noodgreep, stond er vandaag een ritje op het programma. Naar Nederhorst ten Berg of ‘all places’. Landelijk aan de Vecht worden ook daar nieuwbouwwoningen uit de grond gestampt. Huizen in de jaren dertig stijl van de vorige eeuw gesitueerd op een voormalig weiland. Gelijk op zoveel andere plekken het agrarische gebied wordt omgezet in bouwgrond. Woningbouwgrond wel te verstaan. De prijzen zijn navenant aan het stijgen en de lage rentestand doet op dit moment wonderen. Utrecht met name is ‘booming business’ en Amsterdam volgt op een tweede plek. En hypotheekverstrekkers varen daar wel bij… Hetgeen haaks staat op de belevenissen die ik gisteren voor een belangrijk deel in de middag mocht meemaken. Waar het weer het voor gezien hield, de buien niet veel meer deden dan elkaar af te gaan wisselen, de zon een vermoeide poging deed om door het grijs heen te breken, was het letterlijk de ‘couleur locale’ van de verschillende locaties die meedoen aan de Kunst10Daagse van Bergen die ervoor zorg kon dragen dat een aantal ontdekkingen tijdens deze trip zich manifesteerden. Waarbij verrassingen inherent waren aan de kunstenaars die wij mochten ontmoeten, dan wel hun plaatsvervangers. Neem nu de ontmoeting met de kunstschilder Gerardus Groot. Letterlijk een groot man, gezien zijn lengte en ook nog eens een begenadigd portrettist. Die op zich heeft genomen om zijn buren in het buurtschap waar hij resideert (het blijft tenslotte Bergen!) in een stijl die doet denken aan de krankzinnigenportretten die Jan van Herwijnen heeft vereeuwigd. Een begenadigd schilder en ook nog eens een begenadigd prater. Waarbij uitstraling en dictie een ander beeld oproept: Adriaan van Dis. Waardoor heden en verleden feitelijk in een persoon samensmelten, waarbij zijn kijk op de mens en de angst voor de dood, de achtergronden die eenieder in het leven meekrijgt ook nog een rol wordt toegekend. Het Katholieke geloof versus het Gereformeerde, de hel en verdoemenis die ons te wachten staan ( kijk echter naar de wereld om je heen en je hoeft daar geen visioenen op los te laten) dan wel het paradijs dat onder Gods genade blijft vallen. Althans dat wordt beweerd door hen die dit weten kunnen. En om het geheel wat te completeren: Mieke Telkamp is ons ontvallen en zij weet nu het antwoord op die vragen: ‘waarheen, waarvoor…’ Leven en dood in een notendop. Elders kan er sprake zijn dat hardere noten dan deze worden gekraakt, of dat menigeen nog steeds veel noten op zijn of haar zang heeft. En dan wat willekeurige beelden, of liever gezegd wat plaatjes. De noemer van impressies gaat ook dit keer op. En dat ik er wederom niet onderuit ben gekomen om mij toch weer aan het apparaat van de HEMA te gaan wijden: ik zie dit in de vorm van een altaar. Kan daar mijn gedachten aan kwijt, zonder daar de bijbehorende woorden bij te hoeven prevelen. Want die heb ik nooit geleed, hooguit een eerste regel: ‘Onze Vader…, maar mijn vader is al jaren dood…’

img_5622img_5623img_5626img_5630

Tags: , ,

Al was het alleen

Geplaatst door Wik 20 oktober 2016

maar om te zorgen dat dit blog voortgang kent. Ik bedoel hiermee dat omstandigheden die je niet in de hand hebt edoch zich spontaan voordoen, zich nu eenmaal niet in een uitstel laten omzetten. En wanneer de keuze hieromtrent beperkt is, gaat het meisje in deze situatie voor de zaken. Welkom dus en wacht… tot later!

Maar dat later is vandaag, terwijl het gisteren betrof. Vandaar de keuze voor wat beelden zonder enige toelichting…

img_5614img_5608img_5643img_5644

Tags: ,

Fine-fleur.

Geplaatst door Wik 19 oktober 2016

Terwijl de fine-fleur der Nederlandse literatuur in Frankfurt verpoost, onder de schaduwen van de Deutsche Bank, verwijl ik nog even bij de dag van gisteren. Waar Jet Bussemaker met Hoogeveen’s leesplankje aan het stoeien is, ben ik wat aan het stoeien gegaan met de werken van Peter Lindbergh. Waar aap, noot, mies in mijn leven een minder grote rol hebben gespeeld als dat ik denk dat onze Jet dit plankje hooguit in een museum voor de literatuur heeft kunnen aanschouwen. Te denken valt aan het museum van Dik Trom… Kunsthal Rotterdam heeft een overweldigende expositie aan deze Lindbergh gewijd. En met overweldigend bedoel ik dan met name de grootte van zijn zwart/wit werken. Modellen die zonder enige glans of bewerking zo natuurlijk mogelijk door hem zijn vastgelegd, waarbij diverse modellen er niet voor schromen een sigaret tussen de vingers te klemmen en met weinig geveinsde blikken of in de lens staren of hun blik op iets elders hebben gericht. En waarbij soms de achtergrond een nadrukkelijke rol speelt. Niet alleen verwierf hij hier wereld vermaardheid mee, maar door deze werken uit naam van bekende couturiers uit te gaan voeren kon hij zich ook andere uitstapjes permitteren. Commercie en kunst op deze manier onlosmakelijk met elkaar verbindend. Dankzij hem konden sommigen tot wereldsterren uit gaan groeien in de zin dat eigen luchies dan wel kledinglijnen tot ontwikkeling zijn gekomen. Maar ook hij werd geinspireerd. Door Fritz Lang, Henri Cartier-Bresson om maar eens wat andere namen te noemen. Uit de tijd van de stomme film, uit de tijd dat zwart/wit gangbaar was en dat het juiste moment, op de juiste plek, onder de juiste condities zich door die samenloop voordeed. En dat maakt zijn beelden stomweg fascinerend. Waarbij ik in eerste instantie enige scepsis had. Dat is geheel weggenomen. Ik zal niet direct een werk van hem aan gaan schaffen, maar door hem werd ik wel weer geattendeerd op Henri Cartier-Bresson. En daar ben ik wel mee aan de haal gegaan…

img_5548img_5550img_5555img_5566img_5573img_5574img_5576img_5578

Tags: , , ,

…maar morgen kan het…

Geplaatst door Wik 18 oktober 2016

Vandaag kan het anders zijn, terwijl de verwachting is dat het morgen veelal anders had kunnen zijn. Teksten die vanuit het verleden spontaan naar boven borrelen. Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Een theatershow waarbij bekende liedjes en minder bekende niet worden geschuwd. Van Franse zanger dan wel een behanger of stomweg een voorbijganger (Mark misschien?!) uit Den Haag. Ik bedoel maar, niets lijkt tegenwoordig meer onmogelijk. Kinderen waarbij de voorspelling is dat zij zich minder zullen gaan ontwikkelen door het bij vlagen vegen over een glasscherm, geen fysiek boek meer aanraken en daardoor, op termijn, een smetvrees gaan ontwikkelen van jewelste. Waar ik ooit mij heb gebogen over een inktpot, een inktlap en een kroontjespen werd allengs de invloed van een ballpoint duidelijk. Vooral wanneer deze op een bepaald moment het af liet weten. Gelukkig niet altijd cruciaal, maar dan nog. Tegenwoordig zijn ouderwetse vulpennen weer in. Zeker wanneer deze betrokken worden door die Koninklijke leverancier in Den Haag. Ackerman maar misschien is het wel Ackermann, daar durf ik bepaaldelijk niet mijn huidige ballpoint voor in een vuur te steken. Zo’n heel mooie chroomstalen pen van Parker. ‘bedankt Wik’ staat er in een inscriptie. Een bedankje van een groep ZV’ers die ik een jaar les mocht gaan geven, waar ik groepsdocent van werd en waar ik het in mijn roerige Amsterdamse tijd bijzonder goed mee kon vinden. Door gewoon weer even mezelf te zijn. Maar slechts gedeeltelijk. Bij hun diplomering werd ik onthaald op hun Surinaamse gastvrijheid, hetgeen niet alleen gepaard ging met lekker eten, maar ook met het uitpakken van cadeautjes. Ik voelde me niet alleen verguld maar tegelijkertijd hoogst opgelaten. Maar dat laatste lachten zij weg, namen een volgende portie pom op hun bord en ook de bakkeljauw ging er slikvingerend in. Morgen zal het anders zijn. Dan wordt mijn zwager Jan zestig. 60. Maar hij viert het in het weekend. Want er dient nu eenmaal gewerkt te worden en wanneer het aan dit kabinet ligt, zal het overmorgen waarschijnlijk nog niet veel anders zijn!

Tags:

Misschien dat morgen…

Geplaatst door Wik 17 oktober 2016

Noem het geenszins georganiseerde chaos, maar meer een verzameling van materialen die mij niet alleen kunnen bekoren, maar waarbij ik ook de neiging heb ontwikkeld om die materialen in beheer te nemen. Met andere woorden, wanneer ik de verleiding voor een moment heb weerstaan komt op een ander moment de spijt naar voren. En wanneer het mij dan lukt om, door een grote mate van geduld uit te oefenen, alsnog in het bezit van die materie te komen, voelt dat als een soort van overwinning. De vraag alleen is waarop die overwinning is gebaseerd. Dat zal voor een groot deel van de mannelijke mensheid opgaan. Bij vrouwen stel ik me voor dat zij dit met minder genoegen zullen beleven. Tenzij het kleren betreft, misschien een buitenissige tas dan wel een luchtje dat alle perken te buiten gaat. Of een sieraad dat niet alleen bedoeld is om daar goede sier mee te maken, maar ook nog eens anderen de mogelijkheid gaat bieden om de ogen uit te gaan steken. En daar een mate van nonchalance bij uit te gaan stralen. Vaak zijn dit soort zaken gebaseerd om enige jaloezie bij de ander te gaan ontwikkelen. Ook ik vertoon eerlijk gezegd die neiging, en voel me daar bepaaldelijk niet schuldig over. Ik heb nu eenmaal dat boek van Dali, ik vraag geregeld aan de schrijvers van boeken om hun signatuur achter te laten en het liefst zou ik ook graag willen dat zij deze signatuur van een datum voorzien. Want nogmaals, wanneer ik ooit in die gelegenheid zou zijn geweest om die handtekening van Dali te kunnen gaan bemachtigen…

Een boekwerk van de fotografe Ata Kando mag zich verheugen op het feit dat dit boekwerk, met een oplage van 150 exemplaren aan het totaal der dingen is toegevoegd. Zij leeft nog. Zij is de honderd gepasseerd en heeft jarenlang in de nabijheid van Simeon ten Holt gewoond. In Bergen. Simeon was componist, Ata Kando ooit de vrouw van Ed van der Elsken. Ed is dood. Simeon is dood. Meer bekende en mij aansprekende fotografen zijn dood. Vandaar ook dat het morgen mogelijk anders zal zijn. Wanneer ik in Rotterdam te vinden ben. Naar de expositie van Peter Lindbergh. Hij leeft. En toont zijn verleden door iconische foto’s die hij de afgelopen decennia mocht maken. A Different History of Fashion. Hij fotografeerde zijn modellen ‘naturel’. Zorgde op die manier voor een doorbraak op dat gebied. 71 jaar is hij momenteel. Bijkans een leeftijdgenoot, in ieder geval een generatiegenoot. Alleen… zijn pad liep geheel anders dan het mijne. Misschien dat morgen….

Tags: ,

Natura A M

Geplaatst door Wik 16 oktober 2016

Natura Artis Magistra. En dan de kunst. En de de kunst om dit bijkans letterlijk in eigen hand te nemen. Of de kunst die de mogelijkheid bied om de natuur geheel en al naar eigen hand te gaan zette. Dan kom je al snel op het hellend vlak van de genetische manipulatie. Want om alles uit te sluiten schijnt de natuur geregeld eigen middelen en mogelijkheden te kunnen scheppen. En staat de wetenschappelijk opgeleide mens geregeld met een mond vol tanden. Want je kunt nu eenmaal van alles bedenken, van alles gaan onderzoeken maar de vraag of het antwoord dat zich voordoet ook het ultieme antwoord kan zijn, wordt toch weer van de nodige vraagtekens voorzien. Waardoor de twijfel groeit en de weifel bloeit. En met die uitgangspunten probeer ik vandaag aan de slag te gaan: de gebroeders dan wel gezusters twijfel en weifel. Een viertal plaatjes, in het kader van een zonnige dag, geen neerslag en waarschijnlijk de voorbode van het weer dat ons deze week te wachten staat. Herfst. En nog even een opwelling van die voorbije zomer, die wat laat begon en pas kortgeleden is gestopt. Was wederom in Sluistuinen, was wederom in de gelegenheid om Willem en Iris te ontmoeten, nam mij niets voor en kwam achteraf tot de ontdekking dat het juist voor vandaag de titel van dit bericht dient te gaan dragen. Magistra Artis Natura, om maar eens iets omgekeerds naar voren te gaan brengen. Ik kan me daar dit keer goed in vinden! Maar welke mening bent u toegedaan?!

img_5524img_5525img_5526img_5536

Tags: , ,

kris/kras

Geplaatst door Wik 15 oktober 2016

Terwijl in de nabij gelegen kerk een uitvaartdienst wordt gehouden, de lijkwagen met open achterklep op de kist staat te wachten, wordt elders op datzelfde terrein een volgende expositie geopend. Een woord van de voormalig koster van diezelfde kerk herinnert aan jaren daarvoor en het verzoek dat zij toen kreeg werd met enige aarzeling voor akkoord bevonden. Leven en dood op hetzelfde terrein op hetzelfde moment. En wanneer je bedenkt dat het thema voor dit jaar visioenen betreft, moest het welhaast zo zijn. Niet veel later kreeg ik een telefoontje thuis. Mijn schoonmoeder die vertelde dat een (letterlijk!) verre neef in Nieuw Zeeland zich ‘van het leven had beroofd.’ Hetgeen ik eigenlijk een veel passender omschrijving vind dan de noemer zelfmoord. Van die zaken die op een dag passeren en wanneer je bedenkt dat ik die avond ook nog te vinden was in het theater waar de ‘Nachtgasten’ een improvisatiestuk ten tonele brachten, kan zo’n dag eigenlijk niet meer stuk. Leven en dood, de kunst in het algemeen en het theater in het bijzonder. Hoeveel prikkels heeft een mens nodig om zijn eigen visioenen te visualiseren, wanneer gelegenheden zich voordoen? Een kwestie van achteraf beschouwen komt in mij op, maar ook dat heeft veel weg van het paard dat weer eens achter de wagen te vinden is, terwijl onder die motorkap van die lijkwagen vele niet zichtbare paardenkrachten verscholen gaan. Een glimmend, zilvergrijs vehikel alwaar niet veel verder een bord staat dat het illumineuze object aan de daar aanwezige bomen is gehangen. Een lichtkunstenaar die zich mocht uitleven. En ook dat is kunst. Kom er maar op en laat gelijktijdig de dood in dit geheel een aperte rol spelen. Gelijk ook op de theatervloer de dood niet te ontkennen valt en de spelers van deze tragedie van alles aan de hand halen om het stuk ook nog eens zo geloofwaardig mogelijk over het voetlicht te brengen. Ik zeg niet dat dit zorgt draagt voor wat verwarring: in visioenen is het veelal de vraag of de beelden gedroomd zijn dan dat de werkelijkheid zich in een ander jasje heeft aangediend. Dat visioenen zich niet laten verwarren met hallucinaties en dat illusies de neiging vertonen om de werkelijkheid wat te vertekenen. Het heeft wat weg van kris/kras en dat blijkt het dit keer ook te zijn. Laat beelden daarvan getuigen…

img_5490img_5496

Tags: , ,

Visioenen 2016

Geplaatst door Wik 14 oktober 2016

Altijd goed wanneer iets opkomt als kakken daar direct gevolg aan te geven. Zo kwam ik mezelf op een toilet in Museum Kranenburgh tegen. Nu stond Bergen toch al op mijn programma, kwam ik daar Jan van der Have tegen die voor een vergadering daar te vinden was, en mocht ik een blik werpen op de tentoonstelling het ‘wassende water’ waar ook werk van hem aanwezig was. Een beeld van cortenstaal en een navenant beeld van messing. In een iets kleinere uitvoering edoch voor de rest identiek. De pecunia om dit beeld nogmaals te verkleinen maar dan in een zilveren uitvoering ontbreekt, hetgeen deze uitvoering momenteel nog in de weg staat. Maar misschien staat er straks een ongekende geldschieter op om ook deze droom tot werkelijkheid te maken. De Kunst10daagse van Bergen is vandaag begonnen en ik had het genoegen om verschillende kunstenaars niet alleen de hand te kunnen schudden, maar ook nog eens te zoenen. En dat liet ik mij bepaaldelijk niet ontzeggen. Kranenburgh, het paviljoen bij de Ruinekerk dat voor het negende dan wel het tiende jaar op die plek te vinden is, een uitvaart tegelijkertijd en niet veel later onderweg naar Sluistuinen. Nieuwe werken van Pauline Bakker, nieuwe werken van Roland van de Heuvel, fotografie van Eli Dijkers en bronzen beelden van Ruud Zweypfenning. Om maar een paar namen te noemen. Visioenen is het leitmotiv dit jaar, hetgeen kunstenaars alle gelegenheid geeft om daar een eigen invulling aan te gaan geven. Visioenen ook waar ik dan weer mee aan de loop kan gaan. Op naar Sluistuinen dus. Iris Depasse, Willem Schotten, Bloemwerken van Misha Hulshoff en SomethingEls weten ook dit keer mijn blik te vangen. Hoop daar in de aankomende tijd nog wat andere beelden van te kunnen laten zien. Maar voor dit moment leg ik mezelf een beperking op. In de zin dat de kunstenaar die ik mocht vastleggen even de revue passeren en dat van de anderen hooguit een eerste beeld te verwachten valt…

img_5468img_5474img_5498img_5495img_5507img_5508img_5510img_5518img_5522img_5521

Tags: ,

Verrast…

Geplaatst door Wik 13 oktober 2016

img_5459img_5460

Dat Toverrijst kan toveren, hoeft niemand te verbazen. Als je het maar lang genoeg in de koelkast laat staan, komt een bepaalde mate van flora en fauna tot leven. Schimmelig en schimmerig is de couleur lokaal in het glazen bakje. Het heeft ook wel iets mysterieus, geheimzinnig als waren het de paddenstoelen van Professor Zonnebloem. Maar dat is een totaal ander verhaal. Neen het verhaal van vandaag kent een totaal andere aanleiding. Een bericht in de Courant waarin melding gemaakt wordt van het Kookboek van Salvador Dali.

Londen * Met het penseel kwam Salvador Dali al eens tot de doeken Kreefttelefoon en Zelfportret met gegrilde bacon. Maar de koning van het surrealisme kon ook met potten en pannen goed uit de weg. In november is onverwacht ‘het gulle en erotische’ kookboek Les Diners de Gala verkrijgbaar. Het receptenboek van Dali (1904-1989) was eigenlijk vergeten, want het verscheen 43 jaar geleden al eens in een oplage van vierhonderd stuks. Verzamelaars tellen daar nu aanzienlijke sommen voor neer. Het boek kent 136 recepten van Dali en zijn vrouw Gala. Hoewel het boek pas vanaf 20 november verkrijgbaar is, spreekt uitgever Amazon nu al van een bestseller.

img_5461img_5462

Dan neem ik een duik in mijn verleden. Ooit kreeg ik een boek van mijn oudste zus. Een koopje dat zij bemachtigde in de tijd dat de gulden nog een gulden was en dat bij de Bijenkorf in Amsterdam op mij lag te wachten. Althans, in een periode dat wij nog niet gebrouilleerd waren. En ook dat duurt al zeer geruime tijd. Ook toen was er als sprake van boeken die, zoals het tegenwoordig heet, in de ramsj gaan. En van die toenmalige aanbieding heeft zij gebruik gemaakt. Van een bedrag tot ver over de honderd gulden hoefde zij slechts 37,50 achter te laten. Cash. Want ook de pinautomaat moest nog aan een opmars gaan beginnen. En dan rijpt er een plan in mijn hoofd, gelijk de Toverrijst die een totaal andere wending kreeg. Soms in het een kwestie van wachten, soms gaan dingen aan mij voorbij, om op een ander moment genadevol toe te slaan. En dat ik in deze zeer verras ben, ook daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. Alleen jammer dat Dali niet zijn handtekening in mijn exemplaar heeft gezet: dan zou een bedrag van zo’n kleine 29.000 mogelijk tussen mijn vingers door hebben kunnen vloeien…

img_5463img_5464img_5465img_5466

Tags: , ,